Läksin kuhugi, tulen millalgi…

Meie koolis on üks ühik huvitatuid, kes soovivad meediaasjanduses kaasa lüüa.
Nemad on valinud meediaalased valikkursused ja tarbivad ühikute kaupa meediaalast õpimenüüd.
Kirjutatud on, et õpimenüü võiks olla võimalikult eluline ja pakkuda võimalusi enese tundmaõppimiseks ja arendamiseks.
Agaram osa meediaõpilastest asus 10. detsembri õhtupoolikul pealinna poole teele, et olla teisipäeva hommikul huvitatuna kohal Kanal 2 hommikuprogrammi „Hommik!“ stuudios , kuhu meid lahkesti kutsus üks saatejuhte, Piret Laos.
Nii me end teisipäeva, 11. detsembri varahommikul kell 6.20 Kanal 2 stuudiost leidsimegi. Oodatutena, omadena, nagu „päris“.
Vedas. Vahva saade oli, hästi osavõtlik ja töine pererahvas, eeskujulik näide tiimitööst ja nipid-trikid edaspidiseks.  Teletöö köögipool, palju elus äraproovitud juhiseid edaspidiseks ja väike majatuur.
Teekond viis edasi ERR majja ja selle muuseumisse, tuuritas telemaja hea haldjas Mai Mikiver.
Proua Maid kuulates ja tema lahket meelt imetledes meenus taas üks koolielu põhiprintsiipe – raudvara on oluline! ERR-i maja ukselt on pärit ka selle loo juurde kuuluv pilt ehk väike vihje ühe kabineti ukselt: läksin kuhugi, tulen millalgi… Väga aus vihje, katsu sa seda kahtluse alla seada! Ainest aruteludeks andis see ikka, sest koolis õpime ju sedagi, et töötamine sõltub, ja tähtis on hoopis tulemus.
Pealinna-päeva lõpetuseks tarbisime kultuuri ehk külastasime KUMU ja lõime kaasa „Salatoimikute“ programmis, mis pärast-ühiskonna inimestele oleks ehk põhjalikumat ettevalmistust vajanud. Õpilased said aga töötoas edukalt hakkama, ja on oma kunstiajaloo õpetajatelt teeninud ära vähemalt ühe pika pai.

Meie täname: Piret Laos, Robert Rool ning nende vahva meeskond, Mai Mikiver.

Külle Viks

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2019. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2019
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 9. jaanuar 2019 kell 13.00.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantselei lahtiolekuaegadel kantseleisse.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/blanketid). 

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste.

Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi direktor

Matemaatikanädal

Juba traditsiooniks saanud matemaatikanädal toimus 12.-16. novembrini. Nagu alati, kasutati võitjate väljaselgitamiseks tuttavaid veebikeskkondi: Socrative, Kahoot, Google vormid ja QR-koodi generaatorit. Selgitati välja iga klassi parim peastarvutaja ning kaheliikmeline võistkond, kes tundis kõige paremini matemaatilisi mõisteid.

Robootikaringi õpilased Robotexil

30. novembril külastasid kuusteist 2.-5. klassi robootikaringi õpilast Tallinnas planeedi suurimat robootikafestivali Robotex. Meie õpilased said vaadata võistlusi, mängida legodega, osaleda erinevates tegevustes, tutvuda uusimate tehnoloogiasaavutustega. Vaheldust pakkus teadusteater „Kolm põrsakest“.
Õpetajad said huvitavaid ideid robootikaringi jaoks Insplay poolt näidatud inspireerivatest ja arendavatest mänguasjadest.

Suur tänu lapsevanem Herko Suntsile, kes võimaldas meile selle sõidu ja piletid.

Kaja Oja ja Kaidi Palmiste
robootikaringi juhendajad