Huviringid 2018/2019. õppeaastal

Septembrikuu 24. kuupäevast alustavad koolis järgmised huviringid:

 

LASTEKOOR   T ja N kell 15.10-15.55

HOBIKOOR T ja N kell 16.00 -17.00

POISTEANSAMBEL K kell 14.15-15.00

Kooride juhendaja on õpetaja Eve Eljand.

Kooridesse saab end registreerida 20. septembri tööpäeva lõpuni e-posti aadressil eve@nuustaku.edu.ee.

 

RAHVATANTSURÜHMAD

8. klasside rühm K 14.15- 15.55
noorterühm  E 16.00 -17.30
4. klasside rühm E 13.20-15.00
3. klasside rühm N 13.20-14.05
6. ja 7. klasside rühm N 14.15-15.00
2. klasside rühm T 14.15-15.00

Tantsurühmade juhendaja on õpetaja Kaire Ojavee (kaire@nuustaku.edu.ee), kes moodustab ka rühmad.

 

LOODUSRING

Loodusringi sihtrühm on 5.-7. klasside õpilased.

Ringi tegevuse aeg on K 14.15-15.00.

Juhendajad on õpetaja Mariana Naaber ja õpetaja Ülle Kümmel.

Loodusringi saab registreerida e-posti aadressil ylle_k@nuustaku.edu.ee, tähtaeg 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

SAKSA KEELE RING

Ringi sihtrühm on 4. ja 5. klasside õpilased.

Ringi tegevuse aeg on E 13.20-14.05.

Juhendaja on õpetaja Liina Uudelt, ringi saab end registreerida e-posti aadressil liina@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

PUUTÖÖRING

Ringi sihtrühm on 4.-12. klasside nooremehed ja neiud.

Ringi toimumise aeg on K 14.15-15.00.

Juhendaja on õpetaja Peeter Mändla.

Puutööringi saab end registreerida e-posti aadressil peeter@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

SKAUDIRING

Ringi sihtgrupp on Eesti Skautide Ühingu liikmed ja võimalikud uued huvilised.

Ringitöö toimub tunnivälisel ajal matkade, laagrite, õppekäikude jms-na.

Ringi juhendaja on õpetaja Peeter Mändla.

Skaudiringi saab end registreerida e-posti aadressil peeter@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

ROBOOTIKARING

Ringitöö toimub kahes rühmas:

2.-3.klassi rühm (kuni 22 õpilast) – I rühm

4.-5. klassi rühm (kuni 18 õpilast) – II rühm

I rühma tööaeg on K 14.15-15.00

II rühma tööaeg on N 14.15-15.00

Juhendajad on õpetaja Kaja Oja ja õpetaja Kaidi Palmiste.

Ringi saab end registreerida e-posti aadressil kaidi@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp. Rühmade moodustamise ettepaneku teeb juhendaja avalduste laekumise alusel.

 

KOKANDUSRING

Ringi sihtgrupp on 5.-12. klasside õpilased.

Juhendaja on õpetaja Terje Aasaroht.

Ringitöö aeg on 2 tundi nädalas kokkuleppel juhendajaga.

Ringi saab end registreerida e-posti aadressil terje@nuustaku.edu.ee, tähtaeg 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

KUNSTIRING

Ringitöö toimub kahes rühmas:

2.-4. klassi rühm N 13.20-14.05

5.-8. klassi rühm R 14.15-15.00

Juhendaja on õpetaja Ave Kruusmaa.

Ringi saab end kirja panna e-posti aadressil ave@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

NUPUTAMISRING

Ringi sihtgrupp on 1. klasside õpilased.

Ringitöö toimumise aeg on E 12.25-13.10.

Juhendaja on õpetaja Tiie Jaaniste.

Ringi saab end kirja panna e-posti aadressil tiie@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

MEISTERDAMISRING

Ringi sihtgrupp on 3. klasside õpilased.

Ringitöö toimumise aeg on K 13.20-14.05.

Juhendaja on õpetaja Tiie Jaaniste.

Ringi saab end kirja panna e-posti aadressil tiie@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

 

KORVPALLIRING

Ringi sihtgrupp on 8.-12. klasside neiud ja noormehed.

Ringitöö toimumise aeg on T 15.00 – 16.30.

Juhendaja on õpetaja Kerri Rauk.

Ringi saab end kirja panna e-posti aadressil kerri@nuustaku.edu.ee, tähtaeg on 20. septembri tööpäeva lõpp.

Pikapäevarühmade tööst 2018/2019. õppeaastal

Pikapäevarühmad alustavad tööd 10. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Pikapäevatoidu eest tasumiseks on võimalik toitlustajalt küsida ettemaksuarvet. Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.

Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.

Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 6. september 2018.

Avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.

Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf)   (.doc)

 Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.

Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.

Õppeaasta alguse teated

2018/2019. õppeaasta õpikud ja töövihikud saab kooli raamatukogust kätte järgmiselt:

  1. augustil kell 10.00–15.00 – 10.–12. klassid
  2. augustil kell 10.00–15.00 – 8. ja 9. klassid
  3. augustil kell 10.00–15.00 – 5.–7. klassid