Lahe kolmapäev Tartus

12. detsembril tegid 9. klassid väljasõidu Tartusse, kus külastati Tartu Õlletehast – A. Le Coqi Tähtveres  ja KGB muuseumi kesklinnas.

Alustasime Tartu Õlletehasest, kus tehase väravas võttis meid vastu giid. Kuna tehas on suur ja kõrvuti tootmisega liiguvad ringi ka ekskursioonigrupid, siis tuleb tähelepanu pöörata kõikide ohutusele. Pidime meiegi algul läbi lugema ohutusnõuded, allkirjastama, et oleme nendest aru saanud, panime selga ohutusvestid ja saime liikuda üheskoos tehase territooriumile. Giid rääkis, kuidas territooriumil on uued ja vanad ehitised kenasti üheks ansambliks kokku liidetud ning tipptehnikaga sisustatud. Saime jälgida jookide tootmist alates materjali ettevalmistusest kuni pakkimiseni. Osa protsesse olid jälgitavad ainult teleriekraanilt – näiteks see, kuidas väikestest plastikust ampullidest 100- kraadise kuumuse ja 40 atmosfäärise rõhu all saavad täismõõdus pudelid (väikeseid värvilisi praakampulle saime suveniiriks kaasa võtta) ja kuidas kaubatramm täidab hetkega laos suured veokid.
Kui tootmisega tutvutud, siis liikusime edasi muuseumi, mis avati 1. juulil 2003, et jäädvustada tööstusliku õlletegemise ajalugu. Muuseum paikneb kuuel korrusel 1898. aastal valminud linnasetornis. Väljapanekus on üle 2000 eksponaadi. Ekspositsioon jutustab maailma ja Eesti õlletegemisest alates Muinas-Egiptuse õllekultuurist kuni tänapäevani. Vaadata sai nii koduõlle tegemise riistu kui ka vanu tööstuslikke õlleseadmeid. Loomulikult ei puudunud muuseumist õllekorgid, -pudelid, -kannud, – medalid näitustelt ja –vaadid. Päris põnev oli ka õllevarga lapik kanister.  Ekskursiooni lõpetas erinevate alkoholivabade karastusjookide ja mahlade degusteerimine ning tehase kohta filmi vaatamine. Klassijuhataja pilgu läbi oli 9.a klassi õpilaste lemmikjook traditsiooniline limonaad.

Edasi kulges tee KGB muuseumi.
KGB kongide muuseum on 2001. aastal asutatud Tartu Linnamuuseumi harumuuseum. Muuseum asub Riia mäel „hallis majas”, kus 1940.–50. aastatel tegutses NKVD/KGB. See niinimetatud „hall maja“ on Lõuna Eesti inimestes tekitanud parasjagu õudu ja seda põhjendatult, sest selle maja keldrites asus poliitilistel põhjustel arreteeritute eeluurimisvangla.
Osa kongidest, kartseritest ja koridoriosa on taastatud originaalsel kujul. Ülejäänud vangikambrites on üles pandud eksponaadid, mis annavad ülevaate II maailmasõjast, sõjajärgsest vabadusvõitlusest, kommunistliku režiimi kuritegudest ja eluolust eeluurimisvanglas.
Sellised koledused on meile õnneks võõrad ja kohati arusaamatud, aga noore giidi sõnade- ning ekspositsiooni abil saime hea ülevaate sellest karmist ajast ja inimeste kannatustest võõra võimu all.
Päeva lõpetuseks oli giidil ette valmistatud rühmatöö rollimänguna. Õpilased jagunesid kolme rühma: NKVD ülemused Moskvast, metsavennad ja õpilastest vastupanuliikujad. Iga rühm sai lehe küsimustega, mis aitasid neid tagasi viia aega peale II maailmasõda ja toolidele oli ajastu tõetruumaks muutmiseks valmis pandud riideid, vormimütse, lipp. Meie õpilased elasid oma rollidesse edukalt sisse ja kuuldu ning nähtu põhjal lahendasid ülesanded põnevalt.

Aitäh kooli juhtkonnale, kes meile nii toreda päeva organiseerisid!

9.a klassi õpilaste nimel
Ene Vister

Läksin kuhugi, tulen millalgi…

Meie koolis on üks ühik huvitatuid, kes soovivad meediaasjanduses kaasa lüüa.
Nemad on valinud meediaalased valikkursused ja tarbivad ühikute kaupa meediaalast õpimenüüd.
Kirjutatud on, et õpimenüü võiks olla võimalikult eluline ja pakkuda võimalusi enese tundmaõppimiseks ja arendamiseks.
Agaram osa meediaõpilastest asus 10. detsembri õhtupoolikul pealinna poole teele, et olla teisipäeva hommikul huvitatuna kohal Kanal 2 hommikuprogrammi „Hommik!“ stuudios , kuhu meid lahkesti kutsus üks saatejuhte, Piret Laos.

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2019. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2019
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 9. jaanuar 2019 kell 13.00.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantselei lahtiolekuaegadel kantseleisse.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/blanketid). 

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste.

Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi direktor

Matemaatikanädal

Juba traditsiooniks saanud matemaatikanädal toimus 12.-16. novembrini. Nagu alati, kasutati võitjate väljaselgitamiseks tuttavaid veebikeskkondi: Socrative, Kahoot, Google vormid ja QR-koodi generaatorit. Selgitati välja iga klassi parim peastarvutaja ning kaheliikmeline võistkond, kes tundis kõige paremini matemaatilisi mõisteid.