Kaunikõlaline „Jõuluootus“

Otepää Gümnaasiumi aknad on juba mõnda aega talveteemalised. Eile puges jõul ja talv veel enam koolipere hinge imekauni kontserdi abil. 4. detsembril kell 12.30 algas Otepää Gümnaasiumis kontsert „Jõuluootus“. Esinesid Atlan Karp (bariton) ja Margus Riimaa (klaver). Kontserdi toimumisele aitas kaasa muusikute fond PLMF.

Read More

Ilmus koolilehe Otu Tungal verivärske number

Meie kooli ajaleht Otu Tungal (esialgse nimega Otu) on ennast ilmutanud vahelduva eduga paarkümmend aastat. Viimastel aastatel pole sellel regulaarset ilmumisaega olnud. Eelmisel õppeaastal haarasid üle pika aja paar erksamat abiturienti härjal sarvist ning ilmutasid ühe digitaalse lehenumbri.

Sellel õppeaastal on kooli meediagrupp võtnud eesmärgiks tele- ja raadiosaadete kõrval anda regulaarselt välja ka koolilehe digiversiooni. Kuna toimetus koosneb hetkel ainult kolmest liikmest: toimetajast, fotograafist ja küljendajast, saab sel õppeaastal lugeda vaid kolme lehenumbrit. Järgmisel aastal on plaanis toimetuse liikmete arvu suurendada, mis võimaldab lehte ka tihedamalt välja anda.

Täna ilmuv ajaleht annab ülevaate nii praegusest koolielust, aga võtab eesmärgiks hoida järjepidevust ka minevikuga. Seetõttu saab ka edaspidistest numbritest lugeda  meile olulistest vilistlasest, kes omal ajal on selle kooli seinte vahel millegi olulisega silma paistnud.

Ajalehe Otu Tungal digiversiooni saab lugeda siit https://issuu.com/jannopuurits/docs/otu_tungal_nr.1

 

Pille-Riin Merilo ja Janno Puurits, koolilehe väljaandjad

Koolieelne ettevalmistus Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta septembris kooliteed alustavatele lastele alustavad õppetööd jaanuaris 2018. Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHTAEG on 14. detsember 2017.

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab kõikide avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel märgitud kontaktide abil.

Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!

Külle Viks

Otepää Gümnaasiumi direktor

Jääaja jäljed Otepääl

21. novembril külastasid Otepää Gümnaasiumi loodusmooduli õpilased pinnamoe kursuse raames Otepää looduskeskust. Seal võttis meid vastu keskkonnaameti spetsialist Margit Turb. Esmalt rääkis ta lähemalt Otepää kõrgustiku tekkest ja pinnavormidest, tuletades meelde, et see on liustikutekkeline ning selle kõrgeim tipp on Kuutsemägi (217 m). Seejärel vaatasid õpilased videot Ida-Virumaa maastikest, mis oli heaks näiteks liustikutekkelistest kui ka inimtekkelistest pinnavormidest.

Read More

Lahe geograafiatund Otepää Gümnaasiumis

12.-18.novembrini toimuva rahvusvahelise geograafianädala (Geography Awareness Week) raames toimus Otepää Gümnaasiumis 13. novembril projekt “Lahe geograafiatund.“ Läbi viidi nutitelefoni teematunnid. Klassi ees olid TÜ geograafiaosakonna tudengid Mart Soo ja Oskar Vevers.

Read More