Mesikäpa heategevusjooks

Reedel, 23. septembril, toimus Otepää keskväljakul traditsiooniline heategevuslik laste teatejooks. Lisaks Otepää gümnaasiumi 4., 5.AB, 6.AB, 7.AB, 8.AB ja 9.A klassidele osalesid veel Pühajärve, Puka ja Keeni koolide võistkonnad. Heategevusürituse eesmärgiks on toetada õnnetuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud laste ravi.

Kehalise kasvatuse õpetajad tänavad kõikki heategevusjooksust osavõtjaid.

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2023. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis 13. oktoobril 2022.

Õpetajad ootavad lapsi algklasside maja fuajeesse kell 12.15.

Õppetegevus toimub 12.30-13.50.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 11. oktoober 2022.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuustaku.edu.ee  (digitaalselt allkirjastatuna) või

kooli kantseleis lahtiolekuaegadel.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetajad on Kaire Ojavee ja Gerda Kautlenbach.

Täiendav info: õpetaja Kaire Ojavee, e-post: kaire@nuustaku.edu.ee

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI VILISTLASTE KOKKUTULEK 2022

Hea Otepää Gümnaasiumi vilistlane ja koolitöötaja!

Ootame Sind tagasi oma armsasse koolimajja, et tähistada üheskoos kooli 115. sünnipäeva.

8. oktoobril 2022 toimub KOOLI KOKKUTULEK

KAVA:

Sellel päeval avatakse koolihoonete ja õpilaskodu uksed kell 15.00.
Kell 15.00 algab registreerimine ja kooli sööklas saab süüa suppi.
Kell 17.00 on kooli 115. sünnipäeva kontsertaktus aulas, pärast aktust lendude pildistamine.
Aeg rõõmsateks taaskohtumisteks.
Kell 20.00 tantsuõhtu kooli aulas koos ansambliga Onud.
Alates kella 17.00st on avatud ka kohvik.

Korralduskulude osaliseks katmiseks on osalustasu eelregistreerimisel 25 eurot ja kohapeal makstes 30 eurot.

Eelregistreerimine kestab 6. oktoobrini, seega viimane päev 25 euro ülekandmiseks on 4. oktoober 2022!

Osalustasu palume kanda Otepää Vallavalitsuse pangakontole selgitusega „OG kokkutulek, nimi (ka abielueelne nimi), kooli lõpetamise aasta“.

Otepää Vallavalitsuse arvelduskontod: 

SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664

Kokkutuleku kontaktisik on kooli huvijuht Kadri Orav, tel 55 72 722, e-post kadri.orav@nuustaku.edu.ee.

Kooli endistele õpetajatele on kokkutulekul osalemine tasuta. Palume osalemine registreerida kooli kantseleis telefonil: 7668241 või kool@nuustaku.edu.ee.

Rõõmsa taaskohtumiseni 8. oktoobril Otepää Gümnaasiumis!

Lastekirjanikud külas Otepää Gümnaasiumis

Täna, 22. septembril, käisid Otepää Gümnaasiumis külas lasteajakirja Täheke toimetaja ja lastekirjanik Kadri Hinrikus, lastekirjanik Kätlin Vainola ja ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Martson. 

Nad rääkisid meile lasteajakirjadest Täheke ja Hea Laps ning meil oli isegi võimalus piiluda kohe ilmuva värske oktoobrikuu lasteajakirja Tähekese sisu. Samuti tutvustasid nad meile mõningaid enda kirjutatud raamatuid. See oli üks väga vahva kohtumine päris lastekirjanikega, keda olid kuulama tulnud Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli  2.- 5. klassi õpilased. Suur tänu koostöö eest Otepää Linnaraamatukogu ja Otepää vald.

Kadri Orav
huvijuht-koolielu korraldaja

Lastevanemate üldkoosolek

Head vanemad!

Olete oodatud 22. septembril lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub kell 18.00 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Riiklike rahuloluküsitluste tulemused 2022 – Otepää Gümnaasium
  2. Koolielu 2022/23. õppeaastal
  3. Ülevaade hoolekogu tööst ja uute liikmete valimine
  4. Jooksvad küsimused

Kohtumiseni!

Maire Murumaa
direktor