2019/2020. õppeaasta klassijuhatajad ja koduklassid

1.        Kaire Ojavee              U306
2.a       Triin Rehk                U207
2.b       Tiie Jaaniste             U202
3.a       Mariia Medvichuk   U313
3.b       Sigrid Mark               U208
4.a       Pille Möll                   U213
4.b       Merike Laiv              U209
LÕK    Krista Aigro               U316
5.a       Maive Pulles                308
5.b       Ülle Ernits                    305
6.a       Heivi Truu                   309
6.b       Katrin Urke                 110
7.a       Anu Kikas                    205
7.b       Kervin Kull                 211
8.a       Mariana Naaber        113
8.b       Ülle Kümmel              310
9.a       Kerri Rauk                  306
9.b       Külle Viks                    210
10.       Kaidi Palmiste            207
11.       Terje Aasaroht           204
12.      Tiia Lehismets           307

Pikapäevarühmade tööst 2019/2020. õppeaastal

Pikapäevarühmad alustavad tööd 9. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Pikapäevatoidu eest tasumiseks on võimalik toitlustajalt küsida ettemaksuarvet. Kui keegi soovib tagantjärgi toiduarvet, peab ta esitama toitlustajale avalduse. Avalduse blanketid asuvad siin: (.pdf) (.doc). Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.

Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.

Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 6. september 2019.

Avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.

Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf)   (.doc)

Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.

Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.

Õppeaasta alguse teated

Õppeaasta avaaktus on 1. septembril algusega kell 10.00. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Klassijuhataja infotund 10. klassile on 28. augustil kell 11.00 ruumis 207 (klassijuhataja Kaidi Palmiste).

Koosolek 1. klasside õpilaste vanematele on 26. augustil kell 18.00.

Õpilaskodu avatakse 1. septembril kell 8.00.

Raamatukogu teated

Raamatukogu on avatud 12.08.-30.08.2019 kell 9.00-16.00, lõuna 11.30-12.00.

19. ja 20. augustil on raamatukogu suletud.

2019/2020. õppeaasta õpikud ja töövihikud saab kooli raamatukogust kätte järgmiselt:

26. augustil  – 5.-7. klassid
27. augustil  – 8. ja 9. klassid
28. augustil  – 10.-12. klassid