Loovalt looduses

Otepää gümnaasiumis on huvitegevus käivitunud. 2.-5.klassi kunstiringi lapsed käisid õues vaatamist, otsimist ja loomist harjutamas.  Õuesõppe tunnis valmisid vahvad ja kordumatud taiesed, mida aga tuppa ei toodud. Kõik, mis loodusest võeti, sai uuesti looduse osaks. Laste loodud tegelased elavad oma elu edasi fotodel. 

Ave Kruusmaa
loovusainete õpetaja


Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 8. oktoobril 2019 algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Kokkuvõte 2018/2019. õppeaastast
  2. Info eesootavast aastast
  3. Hoolekogu esindajate valimine

1. klassi esimene projektipäev

1. klassi esimene projektipäev möödus koolis. Päeva alustasime muusikaga. Koos õpetaja Pillega harjutasime usinasti kooli hümni. 3. oktoobril on ju meie kooli, Otepää Gümnaasiumi 112. sünnipäev.

Raamatukoguhoidja Kadri rääkis, kuidas raamatuid hoida ja laenutada ning luges katkendi Edgar Valteri raamatust “Isand Tuutu ettevõtmised”. Lapsed tulid raamatukogust tagasi rõõmsalt, mõnel oli laenutatud lausa mitu raamatut.

Projektipäev jätkus kunstivallas. Tegime paberile maalriteibiga erinevaid kujundeid, mida guaššidega värvida. Suur aitäh abiturientidele, kes aitasid teibiribad paberile panna – eelproov neljapäevaseks õpetajate päevaks sai tehtud.

Päeva lõpetas klassiõhtu, kus sai nautida klassiõhtu sööke-jooke, mängida ja tantsida. Oli vahva ja tegevusterohke päev.

Kaire Ojavee, 1. kl klassijuhataja

Euroopa Keeltepäev 2019 Otepää Gümnaasiumis

Euroopa Nõukogu algatusel tähistatakse 2001. aastast alates iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva. Sel päeval kutsutakse kõiki Euroopa elanikke üles õppima keeli ning tunnustama ja hindama Euroopa kultuurilist rikkust.

Meie koolis algas päev raadioviktoriiniga kõikidele klassidele. Silmaringi laiendavad lõbusad küsimused koostas õpetaja Ene Vister. Kolmel vahetunnil sai kuulata muusikat Euroopa riikide keeltes. Muusika valis 10. kl õpilane Markus Mõttus. Keeleklassis said 7. ja 8.kl õpilased teha keeleteemalist veebiviktoriini. 4. kl õpilased joonistasid plakatid loomade häältest erinevates keeltes. Kõigil oli võimalus külastada Euroopa keeltepäeva kodulehte ja teha seal huvitavaid ülesandeid.

Vene keele tundides 6.b klass joonistas tähepilti, 7. klass kuulas erinevates keeltes sõna “emakeel” ja tegi plakati, 9. klass kordas üle Euroopas räägitavad keeled, 10. klass kirjutas/joonistas loosiga saadud vene vanasõna tõlkega eesti keelde, 11. klass kirjutas/joonistas, kuidas said aru vene fraseologismist. Valminuid töid on võimalik näha 3. korruse koridorides.

Võõrkeelte ainesektsioon

I koht Valgamaa koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel

Otepää Gümnaasiumi 6.-9. klasside võistkond koosseisus Joonas Sakkis, Peeter Alev, Steven Tamm, Silver Nõglos, Märten Alter, Karl Martin Raid, Kaspar Veere, Hans Markus Danilas, Martti Sarv saavutasid 24. septembril Valgamaa koolinoorte jalgpalli meistrivõistlustel I koha.
Palju õnne tublidele poistele!

Foto: R. Leppik