Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet teostav asutus:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu
Kaidi Maask
Kaidi.Maask@hm.ee, 735 0165