Inimesed

Külle Viks
kylle@nuustaku.edu.ee
direktor, juhtimise alused, projektijuhtimine

Kalev Aigro
kalev@nuustaku.edu.ee
majandusjuhataja

Liia Soe
kool@nuustaku.edu.ee
juhiabi

Toomas Palmiste
toomas@nuustaku.edu.ee
IT-juht, matemaatika, informaatika, füüsika

Kadri Reek
raamat@nuustaku.edu.ee
raamatukoguhoidja

Katrin Urke
katrin@nuustaku.edu.ee
sotsiaalpedagoog, loovus, karjääriõpetus, perekonnaõpetus,
inimeseõpetus, suhtlemispsühholoogia ja eetika

Ruth Ong
ruth@nuustaku.edu.ee
psühholoog

Krista Aigro
krista@nuustaku.edu.ee
eripedagoog, HEV koordinaator, logopeediline abi

Inga Kotkamäe
inga@nuustaku.edu.ee
õppekorralduse spetsialist, etikett ja teeninduskultuur

Heivi Truu
heivi@nuustaku.edu.ee
ajalugu, ühiskonnaõpetus, politoloogia

Kaja Asmer
kaja_r@nuustaku.edu.ee
ajalugu, eesti keel, kirjandus, Eesti riikluse ajalugu,
maailma kultuurilugu, kodukandi kultuurilugu

Ülle Kümmel
ylle_k@nuustaku.edu.ee
geograafia, loodusõpetus, inimeseõpetus,
majandusgeograafia, globaliseeruv maailm

Mariana Naaber
mariana@nuustaku.edu.ee
keemia, loodusõpetus, füüsika, elementide keemia,
loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond

Ell Sellis
ell@nuustaku.edu.ee
bioloogia, rakendusbioloogia, Eesti taimed ja loomad,
anatoomia ja füsioloogia

Jaana Mihailišina (töösuhe peatunud)
jaana@nuustaku.edu.ee
füüsika, loodusõpetus

Marika Paavo
marika@nuustaku.edu.ee
eesti keel, kirjandus

Tiia Lehismets
tiia@nuustaku.edu.ee
eesti keel, kirjandus, uurimistöö alused ja arvuti kasutamine uurimistöös

Rita Arik (töösuhe peatunud)
rita@nuustaku.edu.ee
eesti keel, kirjandus

Kirsti Vuks
kirsti@nuustaku.edu.ee
eesti keel, kirjandus, kõne ja väitlus

Merike Laiv
merike@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, muusika, liiklusõpetus

Pille Möll
pille@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, matemaatika, muusika, rütmika

Kaire Ojavee
kaire@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, inimeseõpetus, loodusõpetus

Kaja Oja
kaja@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, inglise keel, informaatika

Tiie Jaaniste
tiie@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, õpiabi, matemaatika

Mariia Medvichuk
mariia@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja

Sigrid Mark
sigrid@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, matemaatika, muusika

Triin Rehk
triin@nuustaku.edu.ee
klassiõpetaja, loodusõpetus, matemaatika

Anneli Vetka
anneli@nuustaku.edu.ee
inglise keel

Anne Uibo
anne@nuustaku.edu.ee
inglise keel

Karmen Lauk
karmen@nuustaku.edu.ee
inglise keel

Liina Uudelt
liina@nuustaku.edu.ee
saksa keel, inglise keel

Ene Vister
ene_v@nuustaku.edu.ee
vene keel, inglise keel

Kerri Rauk
kerri@nuustaku.edu.ee
kehaline kasvatus

Maive Pulles
maive@nuustaku.edu.ee
kehaline kasvatus, liikumine sise- ja välistingimustes

Ülle Ernits
ylle_e@nuustaku.edu.ee
kehaline kasvatus

Jelena Salumaa
leena@nuustaku.edu.ee
kunst, joonistamine ja maalimine, taaskasutus

Ave Kruusmaa
ave@nuustaku.edu.ee
kunst, käsitöö ja kodundus, tööõpetus, keraamika,
taaskasutus, pildistamisest fototöötluseni

Ene Ever
ene_e@nuustaku.edu.ee
matemaatika, õpiabi, planimeetria

Kaidi Palmiste
kaidi@nuustaku.edu.ee
matemaatika, informaatika

Anu Kikas
anu@nuustaku.edu.ee
matemaatika, õpiabi, informaatika,
uurimistöö alused ja arvuti kasutamine uurimistöös

Eve Eljand
eve@nuustaku.edu.ee
muusika, hobikoor

Peeter Mändla
peeter@nuustaku.edu.ee
töö- ja tehnoloogiaõpetus, joonestamine

Ene Must
ene_m@nuustaku.edu.ee
pikapäevarühma õpetaja, inimeseõpetus

Terje Aasaroht
terje@nuustaku.edu.ee
asendusõpetaja, õpilaskodu kasvataja

Rutti Kirbits
rutti@nuustaku.edu.ee
asendusõpetaja

Anu Saluri
anu_s@nuustaku.edu.ee
õpilaskodu kasvataja

Maret Heitur
maret@nuustaku.edu.ee
õpilaskodu öökasvataja

Kaire Meema
kaire_m@nuustaku.edu.ee
õpilaskodu öökasvataja

Katrin Karus
esmaabi, terviseteadlikkus, toitumine ja tervis

Kersti Kraas
majandus- ja ettevõtlusõpe

Maarika Kapp
jooga

Helmo Mertens
liiklusõpetus

Kätlin Nukka
rekreatsioon

Krista Anton
füsioteraapia

Ene Kelder
giidindus ja kodukandi kultuurilugu

Toomas-Vahur Lihtmaa
meediaeetika ja reklaamipsühholoogia