Sündmuste kajastamine

 

Kooli üritustel ja aktustel korraldab pildistamist ja filmimist Otepää Gümnaasium, kes tagab sündmuse jäädvustamise kooskõlas andmekaitsereeglitega ehk on andmete töötlejaks.

Muudel juhtudel tuleb koolis filmimine ja pildistamine kooskõlastada direktoriga!

Avalikku infot (juhised, korrad, reeglistikud, õppekavad, arengukava, kontaktid jms) haldavad ning selle ajakohasuse ja õiguspärasuse tagavad kooli juhiabi Liia Soe ja IT-juht Toomas Palmiste.

Kontakt:

Liia Soe (kool@nuustaku.edu.ee, 766 8241)
Toomas Palmiste (toomas@nuustaku.edu.ee, 766 8248)