Blanketid

Avaldus eelkooli vasutuvõtmiseks     (.pdf)     (.doc)
Avaldus 1. klassi astumiseks     (.pdf)     (.doc)
Avaldus I-IV kooliastmesse astumiseks     (.pdf)     (.doc)
Avaldus 10. klassi astumiseks ja valikute vorm     (.pdf)     (.docx)
Pikapäevarühma ja pikapäevatoidu avaldused     (.pdf)     (.doc)
Pikapäevarühma avaldus     (.pdf)     (.doc)
Pikapäevatoidu avaldus     (.pdf)     (.doc)
Õpilaskodu avaldus     (.pdf)     (.doc)
Õpilaskodu hommiku ja/või õhtusöögi avaldus     (.pdf)     (.doc)
Avaldus õpilase nimekirjast kustutamiseks     (.pdf)     (.doc)
Personali toitlustamise avaldus     (.pdf)     (.doc)
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks     (.pdf)     (.docx)