Eksamid ja üleminekuarvestused 2018/2019. õppeaastal

RIIGIEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus nr. 17 – 17.05.2018. a

ÜLEMINEKUARVESTUSED

10. klassi üleminekuarvestus – 15. mai 2019 kell 8.05
11. klassi üleminekuarvestus eesti keeles – 23. aprill 2019 kell 8.05
11. klassi üleminekuarvestus inglise keeles – 9. mai 2019 kell 8.05
11. klassi üleminekuarvestus matemaatikas – 30. mai 2019 kell 8.05
10. ja 11. klassi üleminekuarvestuste kordus- ja järeltöö tegemise võimalus – 13. juuni 2019 kell 9.00

10. klassi üleminekuarvestuse eristuskiri 2018-2019 õppeaastal
11. klassi üleminekuarvestuste eristuskiri 2018-2019 õppeaastal

KOOLIEKSAMID

Gümnaasiumiastme koolieksam – 11. juuni 2019 kell 9.00
Gümnaasiumiastme kordus- ja järeleksam – 18. juuni 2019 kell 9.00

Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 2018-2019 õppeaastal