Eksamid ja üleminekuarvestused 2019/2020. õppeaastal

RIIGIEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a (ei toimu);
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a (ei toimu);
  • matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a.

Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2019. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID (ei toimu)

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus nr. 21 – 03.07.2019. a

ÜLEMINEKUARVESTUSED

10. klassi üleminekuarvestus – 02. juuni 2020

10. klassi üleminekuarvestuse eristuskiri 2019-2020

11. klassi üleminekuarvestus eesti keeles – 01. juuni 2020

11. klassi üleminekuarvestus inglise keeles – 20. mai 2020

11. klassi üleminekuarvestus matemaatikas – 28. mai 2020

11. klassi üleminekuarvestuste eristuskiri 2019-2020