Eksamid

RIIGIEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a.

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe kaudu.

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

ÜLEMINEKU- ja KOOLIEKSAMID (10.-12. kl.)

10. klassi üleminekueksami eristuskiri 2017-2018

10. klassi üleminekueksam – 7. mai 2018
10. klassi üleminekueksami järeleksam – 14. juuni 2018

11. klassi üleminekueksamite eristuskiri 2017-2018

11. klassi üleminekueksam eesti keeles – 17. aprill 2018
11. klassi üleminekueksam inglise keeles – 14. mai 2018
11. klassi üleminekueksam matemaatikas – 30. mai 2018
11. klassi üleminekueksami järeleksam – 14. juuni 2018

11. ja 12. klassi koolieksam – 5. juuni 2018