Õppekavad

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme õppekava üldosa.

Põhikooliastme ainekavad asuvad SIIN.

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme lihtsustatud õppekava üldosa.

Põhikooliastme lihtsustatud õppe ainekavad asuvad SIIN.

Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa (sisseastujatele alates 2018/19. õppeaastast).

Gümnaasiumiastme ainekavad (sisseastujatele alates 2018/19. õppeaastast) asuvad SIIN.

Õppekavade lisad (ainekavad) on saadaval ka paberkandjal kooli kantseleis.