Õppekavad

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme õppekava üldosa.

Põhikooliastme ainekavad asuvad SIIN.

 

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme lihtsustatud õppekava üldosa.

Põhikooliastme lihtsustatud õppe ainekavad asuvad SIIN.

 

Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa (2016/17. ja 2017/18. õppeaastal sisseastujatele).

Gümnaasiumiastme ainekavad (2016/17. ja 2017/18. õppeaastal sisseastujatele) asuvad SIIN.

 

Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa (2018/19. õppeaastal sisseastujatele).

Gümnaasiumiastme ainekavad (2018/19. õppeaastal sisseastujatele) asuvad SIIN.

 

Õppekavade lisad (ainekavad) on saadaval ka paberkandjal kooli kantseleis.