Alternatiivtegevused koolis

Sellel nädalal oli 1.-5. klasside õpilastel võimalus osaleda kooli poolt organiseeritud alternaviitegevustes.
Esmaspäev algas sportlikult. Õpilased said läbida kooliaias paigaldatud põnevat takistusrada kehalise kasvatuse õpetaja Maive Pullese ja huvijuht Kervin Kulli juhendamisel. Pärast seda viis kooli meditsiiniõde Katrin Karus spordihoone konverentsiruumis läbi esmaabialase koolituse.

Teisipäeval oli õpilastel võimalus kooliaias taas läbida takistusrada, aga seekord jalgrattal. Lisaks sellele hoolitses kunstiõpetaja Ave Kruusmaa õpilaste käeliste tegevuste ja loomingulise eest. Õpilased said koolihoovis maalida lillesid, seejärel voolida põnevaid asju keraamikatunnis ning energiat maandada liikumismänguga. Päeva lõpus toimus keraamikatund õpetajatele, mida juhendas Ave Kruusmaa.

Kolmapäeval toimus koolihoovis tänavareketi tutvustus ja tantsuhuvilistel oli võimalus 45 minutit tantsida kooli aulas Just Dance parimate palade saatel.

Neljapäeval ja reedel oli võimalus taas tantsida Just Dance laulude saatel ning lisaks sellele said huvilised õpetaja Peeter Mändla juhendamisel valmistada vibusid.

Kokkuvõttes oli tore nädal ning kiidame kõiki asjaosalisi alustades õpilastest kuni õpetajateni välja!
Tegevusi viisid läbi: Maive Pulles, Katrin Karus, Kerri Rauk, Ave Kruusmaa, Peeter Mändla, Kervin Kull

Nädala tegevustest kokku pandud video on siin: https://youtu.be/RWvedGtqoRw

Kervin Kull, huvijuht

Otepää Gümnaasiumi raamatukogust laenutatud juturaamatute ja õpikute tagastamise info

Õpikute tagastamine toimub klasside kaupa:

5. klassid 1. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

6. klassid 2. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

7. klassid 3. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

8. klassid 4. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

10.-11. klassid 5. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

9. klassid 10. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

12. klass 10. juuni kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

Õpilased, kes on jäänud täiendavale õppetööle, tagastavad õpikud ja juturaamatud hiljemalt 19. juunil kell 9.00-11.00 ja 12.00-14.00.

NB! Palun kontrolli enne raamatute ja õpikute tagastamist, et need oleksid terved ja puhtad!

Teade esimesse klassi astuvate laste vanematele

Koosolek 2020/21. õppeaastal 1. klassi astuvate laste vanematele toimub 17. juunil algusega kell 17.30 Otepää Gümnaasiumi aulas.

Koosolekul osalevad 1. klasside õpetajad ning kooli esindajad, koosolekul tutvustatakse moodustatud klasse ning koolikorraldust.

Kool palub mõõta kodus ära lapse peaümbermõõt (kõrvade kohalt), et kool saaks esimesse klassi astujatele tellida ja kinkida talle sobivas suuruses koolimütsi.

Kaur Kadaja edu uurimistööde võistlusel

Täna, 15. mail 2020 selgusid 2019/2020. õppeaasta õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele tulemused. Võistlus toimus juba 21. korda nii gümnaasiumi uurimistööde kui ka praktiliste tööde ning põhikooli loovtööde kategoorias.

Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Kaur Kadaja saavutas oma tööga „KOMSI TALU EESTI KULTUURILOOS“ gümnaasiumiastme uurimistööde kategoorias I koha ning Eesti Kunstimuuseumi eripreemia.

Seekordne võistluse tulemuste teatamine toimus video teel, tervitas Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees Madis Somelar. Nii tervituse kui tulemustega ja võidutööde tutvustustega on kõigil võimalik tutvuda seltsi kodulehel: https://www.eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2019-2020/

Palju õnne Kaurile!

Heivi Truu,
juhendaja

OG Spordihoone avatud

18.05.-31.05.2020

E-R kell 10.00-20.00

L-P kell 10.00-18.00

Alates 18. maist on avatud spordihoone jõusaal. Jõusaali kasutajal palume eelnevalt ette registreerida telefonil 766 3677