3.a teistsugune projektipäev

3.a klass veetis seekord toreda projektipäeva koolis. Päeva alguses rääkisime ja tutvusime Suure Taimejahi programmiga ning tegime teadmiste testi looduse kohta. Seejärel hakkas töö kaheksas “jaamas”. Me liikusime oma rühmaga ühest “jaamast” teise ning lahendasime erinevaid ülesandeid. Tegevused toimusid nii klassis kui ka koridoris.

Ülesanneteks oli näiteks nuputamine, labürint, liitsõnade leidmine, Twisteri mäng. Me saime teha palju koostööd. Pärast otsisime paarides terve koolimaja pealt QR-koode. Kokku oli 15 ülesannet. Päeva lõpetasime roomajate teemaga. Vaatasime videot, täitsime ülesandeid töövihikust.
Meie päev lõppes nagu alati väga lõbusalt ja toredalt. Kõik olid väga tublid, motiveeritud ja koostööaltid.

3.a kl õpilased Anelle Unt ja Adriane Raukas
õpetaja Mariia Medvichuk

Matemaatikanädal

4.-8. novembrini oli meie koolis traditsiooniline matamaatikanädal, mille raames toimusid matemaatikavõistlused erinevates kooliastmetes. 5.-11. klassides olid kõik tegevused veebipõhised, et arendada õpilaste IKT oskusi ja Rohelise koolile kohaselt, hoida kokku paberit. Nädala jooksul kasutati ülesannete lahendamiseks erinevaid veebikeskkondi: Socrative, Kahoot ja QR-koodi generaatorit. Võisteldi individuaalselt ja võistkondlikult ning igas klassis selgitati välja nutikamad matemaatikaoskajad.

Parimad peastarvutajad: Gerli Ong (5.a), Linda Silmere (5.b), Kaspar Punder (6.a), Katarina Kivimäe (6.b), Uku Vähi (7.a), Brenda Järv (7.b), Martin Mõttus (8.a), Mark Ragnar Pikk (8.b), Kaspar Veere ja Aleksander Luik (9.a), Janser-Jax Lang (9.b), Uku Sau (10), Hugo Järve (11)

Parmimad nuputajad (võistkondlik QR-koodi mäng):
5.a – Jaanika Liivamägi, Gerli Ong, Art Asi
5.b – Kertu Juhkam, Ragnar Mitt, Dagmar Käär
6.a – Katriin Ilves, Christina Piho, Sten-Erik Iir
6.b – Simmo Vernik, Stiina Babina, Ronja Vindi
7.a – Andero Kapp, Joonas Sakkis, Rasmus Jeret
7.b – Kartiin Ostrak, Brenda Järv, Rauno Juhkam

Parimad mõistete tundjad (võistkondlik Kahoot):
5.a – Kirke Karus, Gerli Ong
5.b – Merili Mägi
6.a – Sten-Erik Iir, Mihkel Tikk
6.b – Roland Moros, Simmo Vernik
7.a – Joonas Sakkis, Remi Hiir
7.b – Rauno Juhkam, Morten Oscar Orusaar
8.a – Martin Mõttus, Aleks Mägi
8.b – Mark Ragnar Pikk
9.a – Keiu Vakmann, Marie Loog
9.b – Carl-Andre Wulff, Karl Martin Raid
10. – Ragne Jaama, Kaile Kuusik
11. – Karl Eric Mõttus, Liisabet Urm

OG matemaatikaõpetajad


Matemaatika on äge

4. – 8. novembrini oli Otepää Gümnaasiumi algklasside majas peategelaseks matemaatika. Tervet nädalat täitsid matemaatikapädevust arendavad ja proovile panevad ettevõtmised.

Nädala eesmärgiks oli pakkuda õpilastele koostegemise rõõmu, fantaasialendu ja kindlasti arusaamist, et matemaatika polegi ainult arvutamine.

Viie päeva jooksul toimus koolimaja eri paigus hulgaliselt põnevaid tegevusi. Lahendati sudokut ja matemaatilisi ristsõnu, ragistati ajusid nuputamises. Kiirust, tähelepanu ja osavust nõudis arvutimäng Tetris. Kunstiõpetuse tundides valmisid vahvad numbripildid, mida on võimalik näha II ja III korruse koridori seintel.

Kõik õpilased võtsid mõõtu ka peastarvutamises. Selgitati välja iga klassi tublim poiss ja tüdruk.
Parimad peastarvutajad on:
1.klassis – Heidi, Britta, Kristofer, Oskar
2.a klassis – Karolin ja Henry
2.b klassis – Mette-Marii ja Reinhold
3.a klassis – Svea-Erika ja Jakob
3.b klassis – Adele ja Matis
4.a klassis – Keity ja Mats
4.b klassis – Laura ja Elmar

Suur aitäh kõikidele õpilastele osalemise eest!
Kiidusõnad ka algklasside õpetajatele, kelle koostöö tulemusena sai tore teemanädal teoks!

Pille Möll, klassiõpetaja

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2020. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2020.
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 9. jaanuar 2020 kell 15.00.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantselei lahtiolekuaegadel kantseleisse.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste.