Mälumäng 5.-8. klassidele

2. detsembril toimus Otepää Gümnaasiumi aulas praktilise töö raames mälumäng 5.-8. klassidele, mille teemaks oli „Põhikool annab põhja alla”. Mängu küsimused olid koostatud põhikooli teadmiste põhjal ja see koosnes kaheksa erineva valdkonna küsimustest, näiteks geograafia, ajalugu, loodus jt. Mälumängus osales 8 võistkonda, igas 4 mängijat. Kõige rohkem osalisi oli 5.b klassist, kust osales koguni kaks võistkonda.

Kokku oli võimalik saada 64 punkti. Kõige parema tulemuse sai 7.b klassi esindus 56 punktiga. Teise koha sai 5.a klassi võistkond 50 punktiga. Kolmanda koha sai 8.b klass, kes kogus 47 punkti. Kõik need kolm võistkonda on oodatud finaali, mis toimub 16. jaanuaril 2020.

Kohe pärast jõuluvaheaga, 9. jaanuaril toimub mälumäng 9.-12. klassi 4-liikmelistele võistkondadele. Oodatud on ka õpetajate võistkond.

Täname klassikaaslasi Kaur Kadajat ja Karl-Eric Mõttust abi eest võistluse läbiviimisel.
Aitäh kõikidele osavõtjatele!

Korraldajad Anton Otrokov ja Oliver Pikk, 11. klass

Koolidevaheline võistujoonistamine ERMis

26. novembril toimus ERMis  23. traditsiooniline koolidevaheline võistujoonistamine. Kokku osales 150 õpilast Eesti erinevatest koolidest.

Käesoleval emakeeleaastal on räägitud, kuidas sõnad kaotavad oma tähenduse, kui me enam ei tea, kuidas või milleks kasutatakse eelmistel sajanditel kasutuses olnud esemeid. Sellest lähtuvalt oli selle aasta võistluse teemaks küsimus: „Mis asi see on?, sest näitustel on kindlasti palju selliseid asju, mille tähendus jääb tänapäeva noortele arusaamatuks.
Võistlejate ülesandeks oli joonistada pilt, millel on kujutatud üks ERMi näitustel leiduv ese,  pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jäi võistlejate endi fantaasia hooleks.

Võistlus toimus neljas vanuserühmas: 1.–3.; 4.–6.; 7.–9. ja 10.–12. klass.

Võistluspäev algas õpilastele ERMi näitustega tutvumisest ning peale sissejuhatavat sõnavõttu korraldajate poolt alustati võistlusega. Iga osaleja sai valida joonistamiseks endale sobiva koha näituste saalis. Aega töö teostamiseks  anti kaks ja pool tundi, mis tähendas kiiret pealehakkamist ja keskendumist. Peale võistluse lõppu pakuti osalejatele torti.

Oli igati töine ja meeldivalt hariv päev nii noortele kunstnikele kui ka neid saatvatele õpetajatele, Avele ja Jelenale.

Suur tänu meie kooli tublidele osavõtjatele: Marion Must, Carola Indra Solna, Linda Silmere, Lisandra Liivamägi, Morten Oscar Orussaar, Olle Liivak, Kreete Kuusk, Mari-Liis Piller.

Õpilastööde galeriid saab vaadata ERMi Facebooki lehelt

Jelena Salumaa
kunstiõpetaja

Advendihommik

Esmaspäeval, 2. detsembril leidis Otepää Gümnaasiumis aset 1. advendihommik, kus kooliperele tuli esinema Otepää Lasteaed. Lauldi ja tantsiti ning koolipere võttis külalisesinejad ülihästi vastu. Etteaste oli lõbus ja tore.

Pärast etteasteid jagati auhindu 1. trimestril toimunud stiilinädala parimatele klassidele, kus võitjateks osutusid 2.b, 7.b, 9.b ja 11. klass ning autasustati liikumispäeva tublimaid õpilasi.

Täname lasteaeda ääretult toreda etteaste eest ja soovime üheskoos kõigile ilusat jõuluaja algust!

Kervin Kull
huvijuht

Kodanikupäeva viktoriini tulemused

Valgamaa traditsioonilisel kodanikupäeva veebiviktoriinil, mis toimus 26. novembril, läks Otepää Gümnaasiumi kolmel osalenud võistkonnal väga hästi.

Põhikoolide arvestuses saavutas III koha 9.a klassi võistkond – Eliise Palmiste, Marie Loog, Linda Piirimäe. Nende punktisumma oli võitjatega sama, kuid nad esitasid töö veidi hiljem ja aeg võeti arvesse.

Gümnaasiumiastmes sai I koha 11. klassi võistkond – Karl Eric Mõttus, Taavi Koppel, Hugo Järve – ning 10. klassi võistkond – Uku Sau, Kristjan Kattai, Robin Värk – sama punktisummaga, kuid pikema ajaga II koha.

Palju õnne kõigile osalejatele!

Õpetaja Heivi Truu

Õppekäik Chemicumi

9. klassi õpilased said osaleda uurimislaboris, mille teemaks oli Jõululabor. Laboris  valmistati säraküünlaid ja säristati neid võidu. Uuriti, kuidas peita laual olev klaasist jõulukingitus ära nii, et see on kõigi silme all, aga ometi nähtamatu. Katsetamise käigus oli vaja kasutada teadmisi nii füüsikast, keemiast kui ka matemaatikast. Õpilased said lahendada põnevaid, loodusaineid lõimivaid ja uurimisoskusi arendavaid ülesandeid ning tutvuda laboris tegutsemisvõimalustega. Pandi end proovile ka jõuluviktoriinis. Uurimislaborile järgnes õpetlik teadusetendus „Valgus ja värvid“, mis sisaldas põnevaid katseid. Nitrotselluloosi põlemiskatsega näidati, et meie seas on võlukätega poiss. Saadi teada, et põlemisreaktsiooni saab käivitada ka veega ning vaadeldi, kuidas töötab keemiline kell. Jõululabori ja etenduse läbiviimist toetas AS Graanul Invest.

Nitrotselluloosi põlemise video ja fotogalerii (autor Jaanus Uibo) leiad siit 

Mariana Naaber
loodusainete õpetaja