Otepää Gümnaasiumi liikumispäev

12. septembril toimus Otepää Gümnaasiumis liikumispäev. Esimesed klassid lustisid koos klassijuhatajatega kultuurimaja pargis, ülejäänud õpilastele korraldasid kehalise kasvatuse õpetajad koostöös Voldemar Tasa ja Arvo Saaliga Linnamäe orus ja nõlvadel võistkondliku valikorienteerumise.

Klasside parimad poisid ja tüdrukud:

Pikapäevarühmade tööst 2018/2019. õppeaastal

Pikapäevarühmad alustavad tööd 10. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Pikapäevatoidu eest tasumiseks on võimalik toitlustajalt küsida ettemaksuarvet. Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.

Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.

Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 6. september 2018.

Avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.

Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf)   (.doc)

 Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.

Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.