Kendama võistlus

Neljapäeval, 20. veebruaril toimus Otepää Gümnaasiumis ülimenuka kendama võistlus. Osalejaid oli kokku tulnud 42. Kõige noorem osaleja oli 1. klassi ja kõige vanem 9. klassi õpilane. 42 võistlejat oli jagatud paaridesse ning võistlus toimus play-offide süsteemis. Lõpuks jäi sõelale kuus parimat kendama keerutajat, kes mängisid võitja selgitamiseks kõik omavahel läbi.

Esikuuik nägi lõppkokkuvõttes välja järgnev:
I koht Reinhold Kalda (2.b)
II koht Tristan Klimbek (5.a)
III koht Sebastian Ani (2.a)
IV koht Simmo Vernik (6.a)
V koht Karl Marek Kamla (4.a)
VI koht Ken Eerik Keemu (3.b)

Aitäh kõigile osalejatele ning kohtumiseni järgmistel võistlustel!

Korraldajad: Laura Meigas, Liisu Kojus, Kervin Kull
Foto: K. Kull

Medalisadu sisekergejõustiku võistlustel

Neljapäeval, 13.veebruaril toimus Valgas maakonna koolinoorte meistrivõistlused sisekergejõustikus, kus meie kooli õpilased saavutasid suurepäraseid tulemusi.

STEN-ERIK IIR võitis 5 medalit: 
I koht 60 m tõkkejooksus ja kaugushüppes
II koht kuulitõukes  ja 200 m jooksus
III koht kõrgushüppes

KASPAR PUNDER sai 3 medalit
I koht 60 m jooksus
III koht 60 m tõkkejooksus ja 200 m jooksus

JAN EINAR PIKK I koht 60 m jooksus
JAKOB PIRNIPUU I koht 600 m jooksus
MAREK KAMLA II koht 600 m jooksus
KRISETTE JAMUR  III koht kõrgushüppes
MARTIINA MÄTAS III koht 600 m jooksus
TRISTAN KLIMBEK III koht 600 m jooksus   

Maive Pulles, kehalise kasvatuse õpetaja                                   

Muusikaõpetuse olümpiaad

Laupäeval, 15. veebruaril toimus Otepääl muusikaõpetuse olümpiaadi piirkondlik voor. Olümpiaad toimub üle ühe aasta ja seekordne oli järjekorras juba kümnes. Võisteldakse kahes vanuserühmas: põhikool (12–15 a) ja gümnaasium (16–19 a).

Lisaks soololaulu, omaloomingulise teose ja rütmiharjutuse esitamisele tuli näidata ka oma solfedžeerimise ehk noodist laulmise oskust. Selleks kõigeks peab jaguma piisavalt närvi, sest esineda tuleb avalikult publiku ees. Gümnaasiumiastme võistlejad pidid komisjonile hindamiseks esitama ka muusikaetenduse või kontserdi retsensiooni.

Olümpiaadi kirjalikus osas hinnati muusikažanrite tundmist; teadmisi laulupidude ajaloost, dirigentidest ja kavas olnud lauludest; ülevaate omamist Eesti ja maailma muusikaliteratuurist ning eri ajastute heliloojatega kursis olekut.

Meie kooli tublid:
I koht Eliise Palmiste 9.a kl (põhikooli arvestuses)
II koht Karl Silmere 7.b kl (põhikooli arvestuses)

I koht Liisabet Urm 11. kl (gümnaasiumi arvestuses)

Need tublid õpilased kaitsevad Valgamaa ja eelkõige Otepää Gümnaasiumi au 27. ja 28. märtsil Tallinnas, kus toimub muusikaolümpiaadi vabariiklik lõppvoor.

Kiitus meie musikaalsetele „kümnevõistlejatele“!

Eve Eljand, muusikaõpetaja

Kunstiolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

8. veebruaril 2020 toimus kunstiolümpiaadi piirkonnavoor Tõrvas. Olümpiaad koosnes kolmest osast: kodune loometöö, teooriavoor ja kohapeal valmiv ülesanne.

Selle aasta kodune töö oli väga mahukas: õpilased pidid valmistama A1 mõõtmes kunstipärase plakati vabalt valitud tehnikas. 7.-9. klassi õpilaste teema oli “Eesti kunstimuuseum 100” ja gümnaasistide teema “Bauhaus 100”.
Põhikooli loovtöö teema kohapeal oli „Laikmaa loomingust edasi“, s.t. et õpilased pidid maalima profiilportree „üllatusega“, kasutades eeskujuna ühte otsevaates portee reproduktsiooni Ants Laikmaa viiest erinevast teosest.
Gümnaasiumi õpilased pidid disainima toolimudeli, millel ei oleks traditsioonilise 4-jalaga tooli välimust. Materjalidena oli võimalik kasutada voolimismassi ja traati.

Meie koolist osales olümpiaadil neli õpilast.
II koht Eliise Peerna (9.b)
III koht Kelly-Bettan Kreek (9.b)
Tublid olid ka Olle Liivak ja Mari-Liis Piller.

Tänan neid kõiki tubli osalemise eest.

Jelena Salumaa, kunstiõpetaja

Ajaloo-olümpiaadi tulemused

8. veebruaril toimus Tõrva Gümnaasiumis 27. ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadi korraldab üle aasta Eesti  Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Olümpiaadil osalemine eeldab õpilastelt palju lisatööd: raamatute ja internetimaterjalide lugemist (olenevalt klassist  200–500 lk) ning ajalooalaste tele- ja raadiosaadete vaatamist-kuulamist. 

Kõige arvukamalt oli osavõtjaid 6. klassis, kus võistlustules oli 21 õpilast, kelle teadmisi kontrolliti vanaaja seitsme maailmaime kohta. 7. klassi arvestuses osales 15 õpilast, teemaks viikingid.  8. klassis osales 10 õpilast, teema oli Rootsi suurriik ja Eesti kuulumine Rootsi riigi koosseisu. 9. klassi 13 osalenud õpilast vastasid Vabadussõja ja Tartu rahu teemalistele küsimustele.  Gümnaasiumiastmes oli õpilastel võimalik valida kolme teema vahel, kuid kõik Otepää Gümnaasiumi gümnasistid valisid II maailmasõja.

Otepää Gümnaasiumi õpilaste tulemused:
6. klass: III koht Lisanna Lubi (6.b)
7. klass: I–II koht Karl Silmere; III koht Brenda Järv; VI-VII koht Mia Maria Arminen (kõik 7.b klassist)
8. klass: II koht  Carena Roomets (8.b)
9. klass: III koht Lauri Leis; VI koht Hans Markus Danilas (mõlemad 9.a klassist)
Gümnaasium: II koht Uku Sau; IV-V koht Helen Hein (mõlemad 10. klassist)

Tublid olid ka Rivo Simon Solna, Aleksander Karus, Sten-Erik Iir, Katriin Ostrak ja Ervin Viks.

Kiidame ja täname kõiki osalejaid!

Ajalooõpetajad Kaja Asmer ja Heivi Truu