Kodanikuks olemine ja kasvamine – ühe päeva lugu

Kodanikuks olemine on roll, mille peale igapäevaselt ehk ei mõtlegi. Selle rolli üle mõtiskletakse siis, kui ühiskond selle järele mingil moel küsib, või siis, kui on õige aeg.
Kodanikupäevast paremat päeva kodanikurollist rääkimiseks pole.
Otepää Gümnaasiumi sotsiaalainete õpetajad on kodanikupäeva kõigi selle tähendustega ikka püüdnud au sees hoida, läbi aastate on korraldatud erinevaid sündmusi, lähenetud kodanikurollile nii kaugemalt kui lähemalt.

Jäätmetekke vähendamise nädalast

Eelmine nädal oli üleeuroopaliselt pühendatud jäätmete vähendamisele. Nädala eesmärgiks oli teadlikkuse suurendamine jäätmetekke vähendamise osas. Otepää Gümnaasiumis keskenduti taaskasutusele ja ohtlikele jäätmetele. 1.b klassi külastas Otepää looduskeskusest keskkonnahariduse spetsialist Margit Turb, kes viis läbi jäätmeprogrammi, mille käigus tutvuti jäätmenäidistega, tehti läbi sorteerimisharjutused ja lõpuks meisterdati taaskasutatavatest materjalidest kakud. Õpetaja Ülle Kümmel andis 6.-8. klasside õpilastele ülevaate sellest, mis saab pandipakenditest edasi. Käsitleti plast-, plekk- ja klaaspudeli ümbertöötlemist uuteks materjalideks. 8.-11. klasside õpilased uurisid keemiatundides, milliseid aineid sisaldavad kodukeemiatooted ning said ka ise valmistada loodussõbralikumaid puhastustooteid. Nii valmistati üldpuhastusvahendit, nõudepesuvahendit, puhastuspommi ja seepi. Kõik valmistatud tooted leiavad kasutust kooliruumide puhastamisel.

Pildigalerii tegevustest asub blogis rohelineog.blogspot.com

Mariana Naaber, keemiaõpetaja

JJ -Street koolipäevas

Kolmapäeval, 21.novembril  oli aulas terve päeva kosta valju muusikat. Meil oli külla tulnud JJ-Street tantsukoolist  Sigrit ja Kairi, kes  sisustasid  kooli kehalise kasvatuse tunde. Teistsuguse muusika saatel tehti soojendusharjutusi ja õpiti selgeks väike tantsukombinatsioon. Väiksemad ja suuremad said osa tänavatantsu võludest. Nii mõnigi avastas enda jaoks uut  ja põnevat, mis  muutis koolipäeva eriliseks.

Kehalise kasvatuse õpetajad

Õhtune jalutuskäik isaga

Isadepäeva tähistati esimest korda aastal 1910 USA-s. Ametlikuks Ameerika riiklikuks pühaks kuulutati see aastal 1966. Eestisse tuli isadepäev Soomest ning kodudes tähistatakse seda novembrikuu teisel pühapäeval. Igal maal võibolla erineval ajal.

Otepää Gümnaasiumis on traditsiooniks saanud isadepäeva tähistamine algklassides. Neljapäeval, 15.novemberil,  kogunesid isad  (ka emad) koos lastega koolimajja. Peale hea tuju oli kaasa palutud võtta mobiiltelefonid ja pealambid, seega üritus toimus õues. Õpetaja Kaja Oja jagas kõigile instruktsioonid, kuidas mobiiltelefonis  QR koode kasutada. Siis algas digiorienteerumine – jalutuskäik Otepää linnas punktide otsimise ja ülesannete täitmisega.  Iga laps sai koos isaga otsida küsimustele vastuseid ja sooritada harjutusi. Vastused ja punkte lugesid osalised ise kokku. Tagasi jõudes ootas kõiki osalisi tee ja küpsised, õhtune teekond möödus kiirelt ja väsitavalt. Oli tore leida aega koos liikumiseks.

Maive Pulles, kehalise kasvatuse õpetaja

Kooliaiast inspireerituna

6.a ja 6.b klassi tüdrukud tegid kooli alguses fotosessiooni kooli ees väga kaunilt õitsevatest lilledest ja valisid välja ühe foto. Spetsiaalse tehnika abil kandsid nad foto riidele ja valmistasid käsitöö tunnis nendest endale nõelapadjad.

Neid ja kõiki teisi õpilaste valmistatud esemeid on võimalik näha kolmapäevani esimesel korrusel. Külastage meie näitust!

Ave Kruusmaa, loovusainete õpetaja