Õppekäik koos noorte keraamikutega

10.klassi Loovuse mooduli õpilased külastasid Tartus Tampere majas Eesti Keraamikute Liidu näitust „Mis mind hoiab“ ja keraamikute Piret Veski ning Kaido Kase koduateljeed. Õpilastele meeldis selle õppekäigu eripärasus teistest, sest nad polnud enne kunstinäitust analüüsinud ega oma mõtteid avaldada saanud. Igaüks valis välja lemmiktöö ja otsis töö autori kohta infot juurde ning tegi sellest kokkuvõtte omavahel jagatud Padlet.com keskkonna leheküljel. Pärast näitust toimus kohtumine vabakutseliste keraamikutega nende koduateljees, kus Piret ja Kaido rääkisid oma tööst. Kirjeldasid oma päeva, mis kulgeb vabakutselisel kunstnikul natuke erinevas rütmis, kui tavalisel palgatöölisel. Õpilased kogusid elutarkusi ja said oma küsimustele vastuseid.

Ave Kruusmaa,
loovusainete õpetaja

Aktiivsed liikumisvahetunnid

Sel sügisel on Liikuma Kutsuva Kooli projekti raames on jätkumas aktiivsed liikumisvahetunnid – teisipäeviti pallimängud ja kolmapäeviti liikumismängud. Meie noored mängujuhid Katariina, Ronja, Änni ja Karl on igal aktiivsel vahetunnil kohal ja sisustavad  1.-4. klassi õpilaste vahetunde. Kõige aktiivsemalt on palli mängimas 4. klasside tüdrukud ja poisid. Liikumismängude päeval on terve aula lapsi täis.

Selleks, et vanemate  klasside õpilaste seas äratada huvi aktiivse liikumise vastu vahetunnis, otsustasime maha pidada klassidevahelised võistlused: 5.-6. klassid rahvastepallis ja 7.-9. klassid saalihokis.  Tulisemad pallimängud pidasid maha omavahel 6. klasside  poisid ja tüdrukud. Tore oli see, et viimaseks mänguks olid 5.a ja 6.b klasside võistkonnad täiskoosseisus mängimas ja kaasõpilased kaasa elamas. Võitjaks tuli 6.b klass.
Põnevad saalihoki mängud toimusid  9. klasside vahel.
Mängudega ka jätkame,  neljapäeviti 8.-12. klasside  tänavakorvpallis.

Maive Pulles
Kehalise kasvatuse õpetaja

Kodanikuks olemine ja kasvamine – ühe päeva lugu

Kodanikuks olemine on roll, mille peale igapäevaselt ehk ei mõtlegi. Selle rolli üle mõtiskletakse siis, kui ühiskond selle järele mingil moel küsib, või siis, kui on õige aeg.
Kodanikupäevast paremat päeva kodanikurollist rääkimiseks pole.
Otepää Gümnaasiumi sotsiaalainete õpetajad on kodanikupäeva kõigi selle tähendustega ikka püüdnud au sees hoida, läbi aastate on korraldatud erinevaid sündmusi, lähenetud kodanikurollile nii kaugemalt kui lähemalt.

Jäätmetekke vähendamise nädalast

Eelmine nädal oli üleeuroopaliselt pühendatud jäätmete vähendamisele. Nädala eesmärgiks oli teadlikkuse suurendamine jäätmetekke vähendamise osas. Otepää Gümnaasiumis keskenduti taaskasutusele ja ohtlikele jäätmetele. 1.b klassi külastas Otepää looduskeskusest keskkonnahariduse spetsialist Margit Turb, kes viis läbi jäätmeprogrammi, mille käigus tutvuti jäätmenäidistega, tehti läbi sorteerimisharjutused ja lõpuks meisterdati taaskasutatavatest materjalidest kakud. Õpetaja Ülle Kümmel andis 6.-8. klasside õpilastele ülevaate sellest, mis saab pandipakenditest edasi. Käsitleti plast-, plekk- ja klaaspudeli ümbertöötlemist uuteks materjalideks. 8.-11. klasside õpilased uurisid keemiatundides, milliseid aineid sisaldavad kodukeemiatooted ning said ka ise valmistada loodussõbralikumaid puhastustooteid. Nii valmistati üldpuhastusvahendit, nõudepesuvahendit, puhastuspommi ja seepi. Kõik valmistatud tooted leiavad kasutust kooliruumide puhastamisel.

Pildigalerii tegevustest asub blogis rohelineog.blogspot.com

Mariana Naaber, keemiaõpetaja

JJ -Street koolipäevas

Kolmapäeval, 21.novembril  oli aulas terve päeva kosta valju muusikat. Meil oli külla tulnud JJ-Street tantsukoolist  Sigrit ja Kairi, kes  sisustasid  kooli kehalise kasvatuse tunde. Teistsuguse muusika saatel tehti soojendusharjutusi ja õpiti selgeks väike tantsukombinatsioon. Väiksemad ja suuremad said osa tänavatantsu võludest. Nii mõnigi avastas enda jaoks uut  ja põnevat, mis  muutis koolipäeva eriliseks.

Kehalise kasvatuse õpetajad