Otepää Gümnaasium liitus TORE projektiga

TORE ehk Tugiõpilasliikumise idee on Eestisse jõudnud Soomest, kus see on aastakümnete jooksul laienenud paljudesse üldhariduskoolidesse ja kutsekoolidesse. Eestis alustati 1996. aastal. Välja on töötatud oma metoodika tugiõpilaste ja juhendajate koolitamiseks, kujunemas on üle-eestiline võrgustik.

Meie Väike Raamatukogu

Otepää Gümnaasiumi 1.a ja 1.b klassi õpilased liitusid rahvusvahelise projektiga Meie Väike Raamatukogu. Projekti eesmärgiks on arendada õpilaste väljendusoskust, mälu ning mõtlemist. Lugedes õpivad õpilased tundma enda ja teiste emotsioone, mõistma ja aktsepteerima sotsiaalseid põhimõtteid ja suhteid.

Projekti käigus käsitletakse järgmisi lasteraamatuid: Hilli Rand „Lumivalge ja süsimust” (Eesti), Mārtiņš Zutis „Ärajäänud avastus” (Läti), Przemysław Wechterowicz „Kallista mind!” ning „Muna või kana?” (Poola), Majda Koren „Keeda mulle üks muinasjutt!” (Sloveenia) ja Peter Svetina „Võlusõrmus” (Sloveenia).

Projekti toetavad Euroopa Liidu programm „Loov Euroopa”, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Tiie Jaaniste, klassiõpetaja

 

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 20. novembril 2018 algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:
1. Otepää valla arengukava projekti haridusvaldkonna osa tutvustus (Otepää valla esindajad: Kaido Tamberg, Jaanus Barkala, Herko Sunts)
2. Ülevaade kooli ettevõtmistest 2018/2019. õppeaastal
3. Ülevaade kooli hoolekogu tegemistest (hoolekogu esimees Tarmo Pilv)

Arengukava projektiga saab tutvuda valla kodulehel, tähtaeg selle kohta arvamuse andmiseks on 30. november 2018.

 

Otepää Gümnaasiumi koolipere liitus programmiga Roheline kool

Roheline kool on ülemaailmne keskkonnahariduslik programm, mille eesmärgiks on edendada keskkonnateadlikkust. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental Education (FEE). Eestis tegeleb sellega Eesti Looduskaitse Selts. Oleme liitunud programmiga, sest soovime kujundada keskkonnateadlikku mõtlemist ja käitumist- muuta elu- ja õpikeskkonda keskkonnasõbralikumaks, juhtida rohkem tähelepanu keskkonnateemadele ning jagada teistega oma ettevõtmisi. Rohelise kooli programmiga seotud tegevusi kajastame blogis rohelineog.blogspot.com.

Infot programmi kohta leiab siit

Mariana Naaber, keemiaõpetaja

Loome uut ja vana

Otepää Gümnaasiumi esimesel korrusel on avatud novembrikuu jooksul õpilastööde näitus, kus saab vaadata selle sügise loomingut, mis on valminud tütarlaste käsitöö tunnis ja 10. klassi keraamikakursuse raames.

Sügis looduses on üks vägev suurpuhastuse aeg, kõik, mis on oma aja ära elanud, närtsib ja kõduneb, et saada algeks uuele puhkevale. Inimeste poolt tekkinud jäätmed kahjuks nii loomulikul teel ei kao, neid peame ise sorteerima ja viima jäätmejaamadesse. Novembri viimane nädal on sellel aastal üleeuroopaline  jäätmetekke vähendamise nädal, selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on teadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamise osas.