Koolirahvaga aastasse 1918

7. veebruari hommik algas Otepää Gümnaasiumis veidi tavatult. Koridore ja klassiruume täitsid pikkades tualettides naisterahvad ja soliidsetes ülikondades mehepojad. Köstriks kehastunud üheksanda klassi noormees Taavi Koppel käis koolirahvast erakorralisele koosolekule kutsumas.

On 1918. aasta 24. veebruar. Kooliaula on maskeerunud Nuustaku Pritsumaja saaliks, kus kohalik ühiskonnategelane Gustav Wulff-Õis (Kaur Nukka) loeb rahvale ette iseseisvusmanifesti, mis teatavasti on Eesti iseseisvuse sünnitunnistuseks. Rahvas juubeldab, kuid on ka vastalisi.

Järgneb tuline vaidlus sotsialistide ja rahvuslaste vahel, kellest paljudel on erinevad arusaamad Eesti tulevikust. Mõnede arvates on see mõttetu enesekehtestamine, teised aga kiidavad takka, et oma riik on ikka parim võimalus end väärikate kodanikena tunda. Et rahvast maha rahustada, lauldakse rahvuslikke laule, sealhulgas kohalikuks hümniks kujunenud “Õrna ööbikut“.

Ajarännak saja aasta tagusesse aega oli tore, hariv ja põnev ettevõtmine, kus said kaasa rääkida kõik õpilased ja õpetajad. Kolmes vanuserühmas eraldi üritusena toimusid päevakohased väitlused, kus olid esindatud kolm eristuvat huvigruppi: rahvuslased, sotsialistid ja alalhoidlikud kodanikud. Kõik rühmad said kirja panna kolm soovi Eestile 100 aasta pärast (aastasse 2018).

Ajalooõpetajate Heivi Truu ja Kaja Raua ning entusiastlike kooliõpilaste eestvedamisel sündis kauaks meelde jääv üritus, mis liitis koolipere ühtseks.

Bärbel Moros, meediaõpilane (X klass)

 

Tublid nuputajad

Neljapäeval, 1. veebruaril, toimus Tsirguliina Keskkoolis  NUPUTA 2018 Valgamaa voor. NUPUTA on võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus, kus teadmisi panevad proovile 5.-6. klasside neljaliikmelised ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad.

Meie kooli 5.- 6. klasside võistkond koosseisus Robin Mathias Müür, Morten Oscar Orussar, Mark Ragnar Pikk ja Martin Mõttus saavutas I koha. 7. klasside arvestuses saavutati 5. koht. Võistkonda kuulusid Janser- Jax Lang, Carl-Andre Wulff ja Karl Martin Raid.

Aitäh tublidele nuputajatele!

Matemaatikaõpetaja Anu Kikas

Eesti keel kui riigikeel

„Eesti keel kui riigikeel“ –  nii kõlas selle aasta vabariikliku emakeeleolümpiaadi tunnuslause.

Otepää Gümnaasiumit esindas piirkondlikul emakeeleolümpiaadil 26. jaanuaril Valgas 12 tublit eesti keele oskajat. Võistlus toimus kolmes vanuseklassis. Meie kooli silmapaistvamad emakeeletundjad olid

7.-8. klassist    Merelle Liivamägi (8.b) II koht,

                        Linda Piirimäe (7.a) 4.-5. koht,

9.-10. klassist Enelin Terav (10. klass) II-III koht,

11.-12. klassist Liis Antsi 4. koht (Liis kaotas III kohale vaid 1 punkti ja II kohale 1,5 punkti).

Kiidusõnad kõikidele osalenutele!

Marika Paavo ja Tiia Lehismets

Kunstiolümpiaadi tulemused

27. jaanuaril toimus Valga Põhikoolis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor. Võistlemiseks esitasid õpilased kodus teostatud töö teemal: „Mina olengi Eesti“. Kohapeal läbisid õpilased teoorivooru ja sooritasid praktilise ülesande. 7. – 9. klassi noored kunstnikud kujundasid Eestit tutvustava T-särgi. Gümnasistid kavandasid olümpiaaditööna kleidi, kostüümi või ülikonna, millega sobiks minna Eesti Vabariigi juubelil pidulikule vastuvõtule.

Otepää Gümnaasiumi õpilaste tulemused olid järgmised:

Kreete Kuusk – III koht

Annemari Sarv – VI koht

Renate Ermel – I koht

Linda Maria Urke – III koht

Tänan tublisid õpilasi!

Kunstiõpetaja Jelena Salumaa