Euroopa keeltepäev

Kolmapäeval, 26. septembril, toimus koolis Euroopa keeltepäev. Selle raames kõlas esimese tunni ajal kooliraadios Euroopa keeltele pühendatud saade ja toimus viktoriin, millest võtsid osa kõik klassid. Söögivahetundidel käisid õpilased aulas ning panid paberile kirja nende jaoks kõige huvitavama sõna mõnes Euroopas räägitavas keeles. Kirja pandud sõnadest tehti postrid ning pandi üles ka teistele vaatamiseks.

Otepää Gümnaasiumi liikumispäev

12. septembril toimus Otepää Gümnaasiumis liikumispäev. Esimesed klassid lustisid koos klassijuhatajatega kultuurimaja pargis, ülejäänud õpilastele korraldasid kehalise kasvatuse õpetajad koostöös Voldemar Tasa ja Arvo Saaliga Linnamäe orus ja nõlvadel võistkondliku valikorienteerumise.

Klasside parimad poisid ja tüdrukud: