Stardipauk koolilõpueksamitele

22. aprillil algas abiturientide lõpueksamite periood eesti keele riigieksamiga. Kuuetunnise ajude ragistamise vältel pidid meie kooli 25 potentsiaalset lõpetajat oma mõtteid väljendama ja analüüsioskust näitama 4 erinevas teemavaldkonnas.

Kõige rohkem (15 noort) arutleti selle üle, milliseid kahjulikke kõrvalmõjusid toob tehnika areng kaasa tänapäeva inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele. Kaheksa abiturienti analüüsis Eestimaa kitsaskohti ja pakkus välja võimalusi, kuidas noor põlvkond saaks aidata neid probleeme lahendada.

Kirjandusteemat pidas südamelähedaseks vaid üks õpilane, arutledes selle üle, kas kirjaniku eluloo tundmine on tema teoste mõistmise seisukohalt vajalik. Ka kunstiteemat söandas valida üks abiturient, kes juurdles selle üle, kas avalikus ruumis eksponeeritud kunsti on vaja ja kuidas see inimesi mõjutab.

Lisaks kirjandile sisaldab eksamitöö ka samadel teemadel lugemisülesandeid. Kaasaegne eesti keele riigieksam nõuab kirjutajalt laia silmaringi, suurt lugemust ja analüüsioskust. See on oskus kasutada kõikides õppeainetes omandatud teadmisi.

Marika Paavo, abiturientide emakeeleõpetaja

Õpilaste teadusfestival

Foto: T.Jaaniste

16. ja 17. aprillil toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis viies õpilaste teadusfestival. Meie kooli 5.b klassist osales oma ettekannetega neli tüdrukut. Janeli Uibo esitles enda stendettekannet “Bermuda kolmnurga saladus”. Katarina Kivimäe, Ronja Vindi ja Karlotta Levini projektiks oli “Teaduse imeline maailm”, mille raames esitletlesid tüdrukud festivali külastajatele erinevaid teaduskatseid ning selgitasid katse toimimist. Mõlemat tööd juhendas õpetaja Tiie Jaaniste.

Teadusfestivali esimene päev algas tööde ülespanekuga. Kuni kella kuueni õhtul tutvustati huvilistele oma projekti, anti intervjuud nii ajakirjanikele kui festivali juhile Marek Sadamile. Pärast nn tööpäeva oli pidulik õhtusöök ja nooremate õpilaste (1.-6. klasside) autasustamine. Päeva lõpus ootas õpilasi giidiga ekskursioon muuseumis. Teisel festivalipäeval esitleti veel oma töid.

Kaks töörohket ja toredat päeva õpetasid esinema, oma seisukohti kaitsma ja andsid aimu sellest, mida teadushuvilised õpilased teistes Eesti koolides teevad.

Teadusfestivali pildigaleriid ja videot saab näha siin

Ronja Vindi ja Katarina Kivimäe

Valgamaa MV jalgpallis

16.aprillil 2019 toimusid Valgas koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis 1.-5. klasside võistkondadele. Meie kooli võistkond osales võistlusel edukalt. Mängiti kuus mängu. Vastasvõistkondadele löödi kokku 15 väravat ja enda väravasse lasti neli palli. Finaalmäng lõppes penaltitega, seal jäime kahjuks vastastele alla. Üheksa võistkonna hulgas saavutati väga tubli II koht.

Võidukasse võistkonda kuulusid: Ralf Mae, Markos Alter, Mattias Kants, Tobias Kants, Herko Sunts, Johannes August Johanson, Mate Mändmets, Maido Hurt, Egert Tiido, Simmo Vernik.

Aitäh tublidele poistele ja treener Martin Raidile.

Ülle Ernits
kehalise kasvatuse õpetaja

Otepää Gümnaasiumi parim võistkond rahvastepallis on 4. klasside tüdrukute võistkond

12. aprillil toimusid Valga spordihallis Valgamaa rahvastepalli võitlused 2.-4. klasside, nii poiste kui tüdrukute võistkondadele. Otepää Gümnaasiumi esindas 6 võistkonda.

Kõige südikamalt mängisid 4. klassi tüdrukud, kes saavutasid III koha. Võistkonnas mängisid: Laura Liina Länik, Linda Silmere, Dagmar Käär, Anett All, Loore All, Gerli Ong ja Kristelle Maranik.
Innustust harjutamiseks said kõik osalejad.

Kerri Rauk
kehalise kasvatuse õpetaja