Õppeaasta alguse teated

Õppeaasta avaaktus on 1. septembril algusega kell 9.00. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Klassijuhataja infotund 10. klassile on 26. augustil kell 10.00 ruumis 305 (klassijuhataja Marika Paavo).

Koosolek 1. klasside õpilaste vanematele on 24. augustil kell 17.30.

Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell 13.00. Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf) (.doc).

Pikapäevarühmade tööst 2020/2021. õppeaastal

Pikapäevarühmad alustavad tööd 7. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Avalduse blanketid asuvad siin: (.pdf) (.doc). Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.

Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.

Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 4. september 2020.

Avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.

Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf)   (.doc)

Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.

Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.

KOOLIMAJA  06.07.-31.07.2020 SULETUD

KANTSELEI AVATUD

03.08.-21.08.2020  kell 9.00-14.00

24.08.-31.08.2020  kell 9.00-16.00, lõuna 11.30-12.00

14.08.2020 peamaja ja kantselei avatud kell 9.00-12.00

SPORDIHOONE AVATUD

03.08.-31.08.2020

E-R 10.00-20.00

L-P 10.00-18.00

19.08.2020 Spordihoone suletud

20.08.2020 KANTSELEI, RAAMATUKOGU JA SPORDIHOONE SULETUD

RAAMATUKOGU AVATUD

03.08.-17.08.2020 kell 9.00-14.00

21.08.2020 kell 9.00-15.00, lõuna 11.15-12.00

24.08.-31.08.2020 kell 9.00-16.00, lõuna 11.15-12.00

2020/2021. õppeaasta õpikud ja töövihikud saab kätte kooli raamatukogust järgmiselt:

21.08.2020 – 1. klassid

24.08.2020 – 2.-3. klassid

25.08.2020 – 4.-5. klassid

26.08.2020 – 10.-12. klassid

27.08.2020 – 6.-7. klassid

28.08.2020 – 8.-9. klassid