Kodanikupäeva viktoriini tulemused

Valgamaa traditsioonilisel kodanikupäeva veebiviktoriinil, mis toimus 26. novembril, läks Otepää Gümnaasiumi kolmel osalenud võistkonnal väga hästi.

Põhikoolide arvestuses saavutas III koha 9.a klassi võistkond – Eliise Palmiste, Marie Loog, Linda Piirimäe. Nende punktisumma oli võitjatega sama, kuid nad esitasid töö veidi hiljem ja aeg võeti arvesse.

Gümnaasiumiastmes sai I koha 11. klassi võistkond – Karl Eric Mõttus, Taavi Koppel, Hugo Järve – ning 10. klassi võistkond – Uku Sau, Kristjan Kattai, Robin Värk – sama punktisummaga, kuid pikema ajaga II koha.

Palju õnne kõigile osalejatele!

Õpetaja Heivi Truu

Õppekäik Chemicumi

9. klassi õpilased said osaleda uurimislaboris, mille teemaks oli Jõululabor. Laboris  valmistati säraküünlaid ja säristati neid võidu. Uuriti, kuidas peita laual olev klaasist jõulukingitus ära nii, et see on kõigi silme all, aga ometi nähtamatu. Katsetamise käigus oli vaja kasutada teadmisi nii füüsikast, keemiast kui ka matemaatikast. Õpilased said lahendada põnevaid, loodusaineid lõimivaid ja uurimisoskusi arendavaid ülesandeid ning tutvuda laboris tegutsemisvõimalustega. Pandi end proovile ka jõuluviktoriinis. Uurimislaborile järgnes õpetlik teadusetendus „Valgus ja värvid“, mis sisaldas põnevaid katseid. Nitrotselluloosi põlemiskatsega näidati, et meie seas on võlukätega poiss. Saadi teada, et põlemisreaktsiooni saab käivitada ka veega ning vaadeldi, kuidas töötab keemiline kell. Jõululabori ja etenduse läbiviimist toetas AS Graanul Invest.

Nitrotselluloosi põlemise video ja fotogalerii (autor Jaanus Uibo) leiad siit 

Mariana Naaber
loodusainete õpetaja

Vähenda jäätmeid. Muuda oma eluviisi.

Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal (European Week for Waste Reduction) toimus novembrikuu eelviimasel nädalal, mille eesmärgiks oli teadlikkuse suurendamine jäätmetekke vähendamise osas. Selle aasta sõnumiks oli „Vähenda jäätmeid. Muuda oma eluviisi!“.
Rohelise kooli töörühm planeeris selleks nädalaks erinevaid tegevusi. Koostöös Keskkonnaameti Otepää looduskeskuse ja Otepää loodusseltsiga korraldati algklasside õpilastele jäätmeteemaline töötuba. Õpilased said lahendada erinevaid jäätmetega seotud ülesandeid ning aitasid kujundada oma joonistustega taaskasutusmaterjalist tehtud Rohelise kooli stendi. Meie kõige pisemad õppurid meisterdasid endale kuivatatud pihlakatest käevõrud ja klassijuhataja Kaire Ojavee juhendamisel valmisid vanadest CD-plaatidest toredad tegelased. 5. klassidele rääkisid jäätmete sorteerimisest ja taaskasutusest õpetajad Mariia Medvichuk ja Kaire Ojavee. Õpetaja Ülle Kümmel valmistas ette 7.-9. klassi õpilasi Keskkonnaameti poolt korraldatud jäätmeteemalises veebiviktoriinis osalemiseks ning arutles gümnaasiumiõpilastega jäätmete teemal. 7. klassi õpilased tegelesid prügi sorteerimisega. Koolis on aastatega kogunenud paberist, kilest ja puuokstest meisterdatud jõulukaunistusi, mis enam kasutust ei leia. Õpilaste ülesandeks oli kaunistuste lahti harutamine, tekkinud prügi sorteerimine ja vastavasse konteinerisse panemine. Õpetaja Ave Kruusmaa õpilased õmblesid poekotte ja õppisid tegema taimetrükki. Makulatuurist valmisid akendele jõulukaunistused. Jäätmete vähendamise nädala raames käsitleti ka tarbetoodetes sisalduvaid ohtlikuid aineid ja nendele alternatiivide leidmist. Nii valmistasid gümnaasiumiõpilased keemiaklassis seepi ja nõudepesuvahendit, aga ka vanapaberist uut paberit. Esmakordselt prooviti valmistada vedelseepi. Õpetaja Peeter Mändla juhendamisel meisterdasid 11. klassi noormehed vanade patareide jaoks vineerist kogumiskasti. Algatati ka küünlajääkide ja -ümbriste kogumiskampaania, mis kestab märtsikuuni. Kogumiskastid asuvad geograafiaklassis.

Täname kõiki osalejaid ja juhendajaid!

Rohelise kooli töörühma nimel Mariana Naaber

Loodusmooduli õpilased käisid õppekäigul

10. klassi loodusmooduli õpilased osalesid TÜ Chemicumis Uurimislaboris. Õpilased ehitasid alumiinium-õhk patarei, millega sai käivitada mudelauto ja läbi viia võistlussõit (vaata siit). Saadi tööle ka mänguauto, mis sõitmiseks kasutas ise toodetud vesinikku. Meisterdati valmis igavesti töötav LED-taskulamp, mis töötamiseks vajab ainult keedusoolalahust. Seekordne Särtsulabor pakkus õpilastele tõelist väljakutset- nii nuputamist, näpuosavust kui ka omavahel võistlemist. Tervelt neli tundi katsetamist – oli see alles väärt võimalus!

11. klassi loodusmooduli õpilased käisid Räpina Paberivabrikus, Keskkonnamajas ja loomemajas. Räpina Paberivabrikus tutvustati vabriku ajalugu ja tänapäevast tootmist. Seal toodetakse Eestist kogutud vanapaberist pakkenurkasid, kartongi, pakkepaberit, ehituspappi, aga ka paberist kunsti- ja kontoritarbeid. Räpina Keskkonnamajas osalesid õpilased jäätmeteemalises õppeprogrammis. Kõige huvitavam oli tutvuda toas toimiva komposteriga ning läbi mikroskoobi kompostis tegutsevate lestadega. Räpina loomemaja pakub kohalikele mitmekesist huviharidust. Seal on võimalik tegeleda kangakudumisega, õmblemisega, keraamikaga, muusikaga ja kokandusega. Meie õpilastele pakkus huvi sealne kaasaegse tehnikaga helisalvestamise võimalus, millest Otepääl tuntakse puudust.

Sellised õppekäigud rikastavad koolielu.

Mariana Naaber
loodusainete õpetaja