Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

25. jaanuaril toimus 67. keemiaolümpiaadi piirkondlik voor. Otepää Gümnaasiumi õpilased saavutasid häid tulemusi.

I koht Uku Sau 10. kl
II koht Linda Piirimäe 9. kl
II kohta Gerda Järv 8. kl
4.-5 koht Fred Järv 8. kl
6. koht Marie Loog 9. kl

Kiidan osalejaid tubli saavutuse eest!

Mariana Naaber
keemiaõpetaja

Võõrkeelte nädal

20.-24. jaanuarini toimus koolis võõrkeelte nädal.
Kolme keele viktoriin oli kokkupandud Quizizz veebikeskkonnas. Osa võtsid kolmeliikmelised võistkonnad 7. -12. klassini. Kõige nutikamad ja kiiremad olid 9.b klass ja 12. klass.

Kolmapäeval toimus Spelling Bee võistlus. Parimad olid: 4. kl Ida Vahrušev, 5. kl Kaarel Künnapuu, 6. kl Ketlin Kampus, 7. kl Katriin Ostrak, 8. kl Tormi Klais, 11. kl Taavi Koppel. Kiidame kõiki osalejaid. Suur tänu Mihklile 12. klassist, kes oli suureks abiks võistluse läbiviimisel.

Vene keele tundides toimusid erinevad tegevused: 6.b kl viktoriin Venemaa kohta, 7. kl mõtles tähesalme, 8. kl tegi reklaamvoldikuid Lõuna-Eesti erinevate linnade kohta, 9. kl tegi plakatit ja õpiti uut sõnavara Eesti kirjanike kohta, 10. kl valmistas õppevahendi arvutiklassis ja 11. kl mõtles luuletuse. Kõiki valminud töid saab vaadata vene keele klassis.

Saksa keele tundides mängiti saksa keele sõnadega Musta Notsu mängu, kuulati saksakeelset muusikat ja loeti-tõlgiti laulusõnu ning tehti laulule uus refrään, prooviti võimalikult kiiresti öelda mõnesid kavalaid keelemurdjaid.

Inglise keele tundides toimusid viktoriinid 3.-12. klassini inglise keelt rääkivate maade kohta. 4. kl õpib veel dramatiseeringut „Kolme karu“ muinasjutu järgi. 5. kl õppis rühmatööna jutustama erinevaid tuntuid muinasjutte.  4. ja 7. klass otsis infot riikide kohta, kus on emakeeleks inglise keel.

Liisu Kojus tegi oma loovtöö raames ühisürituse saalis 3. ja 4. klassidele ja sisustas nendes klassides ühe inglise keele tunni.

Võõrkeelte õpetajad

3.a klassi projektipäev

Sellel õppeaastal ühines 3.a klass Suure Taimejahi programmiga, mille eesmärk on loodust paremini tundma õppida ning saada uusi teadmisi. Sellega seoses keskendusidki 23. jaanuari projektipäeva tegevused meie klassis loodusele. Rääkisime elurikkusest, loomadest ja taimedest, tegime rühmatööd ning arulesime erinevate küsimuse üle, näiteks mis saaks maailmast, kui seal ei oleks ühtegi taime ega looma. Rühmatöös “Jalutuskäik galeriis” pidid õpilased vaatama loomade ja taimede pilte ning täitma töölehte. Õpilased arutasid rühmas erinevate probleemide üle – Miks võivad loomad ja taimed kahjustuda?, Kuidas saaks neid aidata?, Miks on taimed ja loomad meie keskkonnas vajalikud? jne. Pärast tegime klassis ühise kokkuvõtte.
Päeva lõpus valmistasime lindudele rasvapalle. Selleks kasutasime searasva ning erinevaid seemneid. Laste jaoks oli see tore ja teistsugune kogemus. Rasvapallid riputasime kooli aias kasvavatele puudele ja põõsastele. Soovime lindudele kiiret avastamist ning head mekkimist.

Maria Medvichuk, 3.a klassijuhataja

Mälumänguturniiri tulemused

9. jaanuaril toimus Otepää Gümnaasiumi aulas praktilise töö raames mälumängu turniiri teine mäng, kus osalesid 9.-12. klassi võistkonnad ning 16. jaanuaril toimus kahe eelneva turniiri esikolmikule finaalmäng. Mängude teemaks oli „Põhikool annab põhja alla”. Mängude küsimused olid koostatud põhikooli teadmiste põhjal ja koosnesid kaheksa erineva valdkonna küsimustest, näiteks geograafia, ajalugu, loodus jt.

9.-12. klasside mälumängus osales 6 võistkonda, millest üks oli õpetajate võistkond. Õpetajate võistkond väärib esiletõstmist, kuna seal osales 3 vaprat endist või praegust huvijuhti.
Kokku oli võimalik saada 64 punkti. Kõige parema tulemuse 9.-12. klasside mängus sai 10. klassi esindus 41 punktiga. Teise koha sai 9.b klass 39 punktiga ja kolmanda koha 12. klass 34 punktiga. Kõik need kolm meeskonda said edasi finaali, mis toimus 16. jaanuaril.

Finaalis oli eelnevate mängudega sarnased teemad ja küsimuste hulk jäi samaks. Finaali pääsenud 6 võistkonnast osales mängul 5 võistkonda.

Võitjaks osutus 45 punktiga 10. klass. Võistkonnas olid: Uku Sau, Edvin Tämm, Kaile Kuusik, Markus Laas.
Teise koha sai 39 punktiga 7.b klassi võistkond, mille koosseisus olid: Katriin Ostrak, Brenda Järv, Mia Maria Arminen, Karl Silmere.
Kolmanda koha saavutas 9.b klassi võistkond: Meriliis Ilves, Chea Eleanora Sunts, Janser Jax Lang, Karl Martin Raid.
Väga tubli neljanda koha sai 5.a klassi võistkond: Gerli Ong, Kirke Karus, Rihanna Väärsi, Art Asi.
Viies koht läks 8.b klassile, võistkonnas olid: Carena Roomets, Fred Järv, Gerda Järv.

Kolme esimesele kohale jõudnud võistkonnad said diplomi ja valida auhinnaraamatu.

Täname klassikaaslasi Kaur Kadajat ja Karl-Eric Mõttust abi eest võistluste läbiviimisel.
Aitäh kõigile, kes osalesid 9.-12. klassi mälumängus ja finaalis.

Korraldajad Anton Otrokov ja Oliver Pikk, 11. klass