Õppenõustamine Otepää Gümnaasiumisse kandideerimiseks

Õpingud põhikoolis hakkavad läbi saama ja aeg on mõelda edasisele õpiteele.

Gümnaasiumiõpingud meie koolis eeldavad õppenõustamist enne kooli kandideerimise dokumentide esitamist. Õppenõustamise mõte on selgitada lahti Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiõpingute korraldus ja võimalike õppevalikute täpsem sisu.

Õppenõustamisele kulub 45-70 minutit ja selle läbimisel saad nõustamise tagasisidelehe, mis tuleb esitada koolile koos teiste kandideerimisdokumentidega.

Tavapäraselt on õpilaskandidaat õppenõustamisel osalenud koos oma vanemaga, aga sellel aastal on võimalik vestelda ainult õpilaskandidaadiga.

Õppenõustamisega tegeleb kooli õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe (kabinet 108, telefon 766 3678, e-post inga@nuustaku.edu.ee), nõustamisele tuleb ennast registreerida SIIN.


Eriolukord pani noori tervise üle mõtteid mõlgutama

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum kuulutas eriolukorra esimestel päevadel välja koolinoorte esseekonkursi “MINU SPORT JA TERVIS”. Kuu aja jooksul oli kõikidel huvilistel alates 1. klassist võimalik ennast sulejooksus proovile panna. Lisaks soovis muuseum pakkuda eriolukorras kodus püsimiseks lisamotivatsiooni – võtta aega, et mõelda spordile ja tervisele ja panna kirja oma mõtted.

Välja pakuti 9 teemat, millest mõni keskendus rohkem spordile ( „Eesti tippsportlane, kes on mulle eeskujuks ja mida olen temalt õppinud“, „Kuidas Eestit maailmas spordi kaudu tutvustada?“ jt), teised jälle rohkem tervisele („Kehaline kasvatus ehk liikumisõpetus koolis aastal 2050“, „Mida ma saan enda tervise heaks teha?“)

Esseekonkursi žürii, kuhu kuulusid Marju Loorits (Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi haridusosakonna juht), Maris Lindmäe (Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht) ja Johannes Vedru (ERRi sporditoimetuse ajakirjanik), tõi välja kogu konkursi kolm parimat tööd ja lisaks veel igast vanusegrupist kolm silmapaistvamat esseed. Kokku laekus konkursile 110 esseed. Meie kooli 10. klassi õpilase Annabel Urmi kirjutis  „Mida ma saan enda tervise heaks teha?“ osutus gümnaasiumiastme üheks parimaks tööks vabariigis.

Marika Paavo, eesti keele õpetaja

Kuidas me eriolukorras nukkudega mängisime.

Eriolukorra kehtestamine meie riigis, mille tulemusena on koolid distantsõppel, tekitas nii mõneski mõttes õpilaste elus suurema või väiksema kaose. See, et õppida tuleb nii-öelda kaugõppe vormis ja kõige rohkem peab lootma iseenda hoolsusele, sai selgeks juba esimestel nädalatel. Märtsi lõpus jäi hinge väike lootus ikka veel kevadsemestril koolipinki naasta, kuid päev-päevalt see kustus.
Mõnes mõttes on selline süsteem isegi tore, kui oskame arukalt oma koolitööd korraldada, kuid teisest küljest lõi selline elu meie plaanid pea peale. Kogesime väga tõsiselt, kui vajalikud on meile kaaslased, õpetajad ja kogukond, kellega nüüd juba pikemat aega on saanud suhelda vaid virtuaalselt. Nimelt pidime oma praktilise töö käigus (selgitus: 11. klassis tuleb sooritada praktiline töö või koostada uurimus vabalt valitud teemal) just sel päeval, kui kuulutati välja eriolukord, oma koolis lavastama omaloomingulise nukunäidendi. Olime selleks valmistunud pikalt: teinud  nukud ja rekvisiidid, kaasanud oma klassivendadest lauljad, korraldanud hoolega lavaproove. Ja siis – nagu välk selgest taevast – tabas meid tõdemus, et etendust polegi võimalik teha. Tol hetkel oli veel lootus, et mis siis ikka, kooliaasta lõpuni on ju pikk aeg, küll ära teeme. Aga võta näpust – kooliuksed on jäänudki suletuks ja kellelegi meie lavastust etendada polnud. Ometi oli see oluline osa meie kohustuslikust tööst.
Vana tõde on see, et pole olemas lahendamatuid olukordi. Nii otsustasimegi taotleda võimalust koolimajja pääseda, oma kallid nukud taas välja võtta ning oma etendusest video teha. Pidasime kinni kõikidest rangetest reeglitest: olime sirmi taga vaid kahekesi, püüdes hoida nõutud vahet, laulud salvestati eraldi kodus ja need monteerisime hiljem näidendile juurde. Ainult kaitsemaske me ei kandnud, sest see oleks olnud meie töö kvaliteedile takistuseks.
Päris tore oli vahelduseks tulla oma armsaks saanud koolimajja ja nukkudega mängida. Kahjuks jäi meil küll esinemisnärv saalitäie rahva ees kogemata ja aplauski saamata, kuid teisest küljest oleme positiivsed: tänu eriolukorrale saame nüüd oma lavastust veel aastate möödudeski vaadata. Tavaolukorras poleks me selle peale tulnudki, et lavastusest video teha.

Nukunäidendi video on siin

Elo Liis Tammoja ja Teele Mägi, OG 11. klassi õpilased

Värvilised pühad

Otepää Gümnaasiumi õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate kaasabil on valminud tore virtuaalnäitus munapühade kodukaunistustest ning erinevas tehnikas värvitud pühademunadest. Virtuaalnäitust näeb siit

Aitäh kõigile, kes oma panuse andsid selle näituse koostamisest. Õpilased said uusi teadmisi, kuidas pildistada oma töid ja pildikollaažiks siduda. 10. klassi keraamikakursuse õpilaste töid saab näha FB grupi kodulehel og_10kl keraamika.

Ave Kruusmaa
loovainete õpetaja