Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2022. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustavad Otepää Gümnaasiumis 8. novembril 2021.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 5. november 2021.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuustaku.edu.ee  (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantseleis lahtiolekuaegadel.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetajad on Triin Rehk ja Tiie Jaaniste.

Koolieelse ettevalmistusrühma lastevanemate koosolek toimub 1. novembril 2021 kell 18.00 Zoomi vahendusel.