Matemaatikanädal 2023

Jaanuaris, nädal pärast talvist koolivaheaega toimus Otepää Gümnaasiumis matemaatikanädal, mille raames said 5.-12. klasside õpilased panna proovile enda matemaatilised teadmised ja arvutamisoskuse. Ülesandeid lahendati nädala jooksul matemaatikatundides – nii veebikeskkonnas kui paberkandjal, individuaalselt kui grupis. Selgusid klasside parimad peastarvutajad, matemaatiliste mõistete tundjad ja nuputajad.

Meie kooli parimad peastarvutajad on

5.a       Joosep Sakkis
5.b       Robert Raak
5. kl väikerühm Oliver Gabriel Viks
6.a       Jakob Pirnipuu           
6.b       Matis Mändmets
6. kl väikerühm Kati Kroll    
7.a       Maria Raud
7.b       Andra Arulaan
8.a       Gerli Ong
8.b       Helena Elmet 
9.a       Kaspar Punder
9.b       Ronja Vindi
10. kl   I rühm Randar Daniel; II rühm Romet Pallum
11. kl   Mark Ragnar Pikk
12. kl   Andres Luik, Carl-Andre Wulff

Parimad õpilased matemaatiliste mõistete tundmises „Kahoot“

5.a       Joosep Sakkis, Oliver Gabriel Viks
5.b       Lote Kümmel, Katariina Käis, Katarina Kamla, Anete Kõiv, Sebastian Ani, Reinhold Kalda
6.a       Marion Must, Jakob Pirnipuu, Kendris Värton
6.b       Matis Mändmets, Rico Käär, Adem Batakcioglu
7.a       Ida Vahrušev, Maria Raud, Anette Männiste, Alo Piho
7.b       Laura Pirnipuu, Paul Pukk, Andre Georg Gustav Viks, Sten Hiir, Kenneth Kamla
8.a       Gerli Ong, Art Asi, Tobias Kants
8.b       Helena Elmet, Merili Mägi, Dagmar Käär, Loore All, Linda Silmere, Robert Sebastian Heinsar
9.b       Ronja Vindi, Emma Tammemägi
10. kl   Rolf-Marius Rääbis, Mark Luca Volter, Tuuli Hommik, Karoli Arujõe, Romet Pallum
11. kl   Mark Ragnar Pikk, Kadi Vindi, Kirke Tamm, Kerte Juhkov, Karolina Sepp, Liset Laanaru
12. kl   Janser-Jax Lang, Carl-Andre Wulff

Tublimad nuputajad on

5. kl väikerühm Kristina Länik
6. kl väikerühm Indrek Nurka
9.a       Katriin Ilves, Mihkel Tikk, Agnes Asi

Aitäh kõigile osalejatele ja õnnitlused tublimatele!

5.-12. klasside matemaatikaõpetajad

Veebikonkurss “Minu maakond”

Sel õppeaastal kuulutati juba oktoobris välja Saksa Keele Õpetajate Seltsi poolt järjekordne konkurss “Mein Landkreis” (“Minu maakond”). Otepää Gümnaasiumist osales väga edukalt Mate Mändmets 8.a klassist, kes põhikooli arvestuses jäi jagama 2.- 4. kohta.

Esitasime konkursile Otepääd ja selle lähiümbrust tutvustava “Kuldvillaku”, mis on valminud õppetöö mitmekesistamiseks III kooliastmele ja gümnaasiumiastmele nii üksinda kui ka võistkondadega mängimiseks. 

Mängu teema on seotud õppekava teemaga “Minu kodukoht Eesti”.

Kuldvillak  sobib mängimiseks ka kõigile teistele saksa keele, kultuuri- ja ajaloohuvilistele, olenemata east, ja kelle saksa keele tase on vähemalt A2. Samuti tutvustab “Kuldvillak” Otepääd kui tähtsat turismi- ja spordikeskust Lõuna- Eestis.

Mängu loomise keskkond ja “Kuldvillak” asuvad siin

Mate poolt on loodud väga hea õppevahend, mis rikastab meie õppetunde.

Õnnitlused veelkord Matele!

Saksa keele õpetaja
Eve Gross

Valgus ja vari noorte kunstnike pilgu läbi

Eesti Rahva Muuseumis toimus 7. detsembril juba 26. korda koolidevaheline võistujoonistamine, mille üldteemaks oli „Valguses ja varjus“. Kokku osales 163 õpilast 36 koolist üle kogu Eestimaa.

Kolm tundi väldanud võistluse alguses said osalejad valida ERMis koha, kust avanev vaade inspireeris neid võistlustööd looma. Meie koolist osales 8 õpilast: Sofia Eleanor Suvi ja Sille Ladva 2. klassist, Siisi Saluveer ja Anni Piirimäe 4. klassist, Lisete Liivamägi ja Saara-Madlen Kreek 7. klassist ning Kadi Vindi ja Kirke Tamm 11. klassist. Kõigile tublidele osalistele jagati pärast pingutavat võistlust torti ning oli võimalik vaadata ka näitust kohapeal valminud töödest.
Noored kunstnikud said uue toreda kogemuse osaliseks.

Aitäh tublidele joonistajatele!

Albumit joonistustest saab vaadata ERMi Facebooki keskkonnas Võistujoonistamine “Valguses ja varjus” 7.12.2022

Jelena Salumaa, kunstiõpetaja

Helis Hein oli uurimistööde võistlusel edukas

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts korraldas käesoleval õppeaastal juba 23. korda õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlust Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, mille seekordne teema oli „Aja märgid – inimene, aeg, koht“. Lisaks uurimistöödele võisteldi ka loov- ja praktiliste tööde kategoorias.

Uurimistööde žürii, mis koosnes Tartu Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi esindajatest, andis gümnaasiumiastme uurimistööde kategoorias välja 6 auhinnalist kohta ning 10 raamatupreemiat. Raamatupreemia saajate hulgas oli ka Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Helis Hein oma uurimistööga „Ühe krundi lugu Otepää Pikk tn 17 näitel“. Koos raamatupreemiaga anti ka vabariigi presidendi allkirjastatud tänukiri.

13. mail Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis toimunud võistluse lõppkonverentsil tegid ettekande kolm parima uurimistöö koostajat nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmest ning kaks loovtöö või praktilise töö autorit põhikoolist ja gümnaasiumist. Konverentsil esinesid nii uurimistööde žürii kui loovtööde žürii esindaja, kes tegid kokkuvõtte võistlusele laekunud töödest. Päeva lõpetas bankett.

Võistluse tulemused on leitavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehelt: https://eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2021-2022/

Uurimistööde ja praktiliste tööde võistlus toimub ka järgmisel aastal ning juba on teada ka teema – „Vabadus, võrdsus, vendlus“. Võistlusele oodatakse lisaks uurimistöödele ka loovtöid ja praktilisi töid, mida on võimalik teemaga seostada.

Heivi Truu,
Helise uurimistöö juhendaja