Lipupäev ja projekti „Vaba Eesti eest!“ tänuüritus Otepää Gümnaasiumis

4. juunil tähistasime Eesti lipu päeva. Sel aastal möödus 137 aastat päevast, mil Eesti Üliõpilase Seltsi liikmed tulid Otepääle oma sinimustvalget õnnistama.

Hommik algas koolimajas Eesti lipu teemalise raadiosaatega. Sellele järgnes ajalootund Otepää uuenenud lipuväljakul ajalooõpetaja Ly Tannis-Vinni juhtimisel, kus tutvuti Otepää ajalooga kõige varasematest leidudest alates. Seejärel suunduti Otepää Maarja kirikusse, kus kirikuõpetaja Marko Tiirmaa selgitas veel kord lipuga seonduvat ning tutvustas kirikut.

Traditsiooniliselt toimus sel päeval rongkäik Otepää kesklinnast esimese lipu õnnistuspaika kirikumõisa, kuid piirangutest tingituna esindasid Otepää Gümnaasiumi rongkäigus ainult gümnasistid kooli- ja riigilipuga. Järgnes lipuheiskamine ning kõnekoosolek kirikumõisas ja kontsert-jumalateenistus kirikus Tartu gümnaasiumide ja Otepää valla koolide esinemisnumbritega. Sõnavõtuga esines haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kontsert-jumalateenistusega paralleelselt toimus 1.-8. klassi õpilastele koolimajas raadioviktoriin Otepää ajaloost, kus küsimustele vastati kogu klassiga.

Keskpäeval algas Otepää Gümnaasiumi aulas Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud Riigikantselei tänuüritus „Vaba Eesti eest!“, mis jõudis meie kooli seetõttu, et osalesime iseseisvuse taastamist käsitlevate lühifilmide noorteprojektis. 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest“, käesoleval aastal möödub sellest 30 aastat.

Otepää Gümnaasiumi 11-minutiline film käsitles kahe nn ajarännakuklipiga Otepää sündmusi 1989.-1990. aastal. Filmis oli kasutatud 1991. aastal filmitud kaadreid linnavolikogu ja –linnavalitsuse tööst ning Otepää oludest, näitlejate teksti allikana Otepää Teatajas ilmunud artikleid. Filmis mängisid Otepää keskkooli õpilasi ning Otepää linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmeid eesotsas toonase linnapea Jaanus Raidaliga praegused abituriendid. Tänuüritusel toimus filmi „Otepää ärkamine“ esilinastus  ja osalejate tänamine.

Aktusel said sõna Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa, vallavanem Jaanus Barkala ja endine linnapea Jaanus Raidal. Pikema sõnavõtuga esines haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes tänas õpilasi ja projekti eestvedajaid. Meened andis üle Riigikantselei noorteprojektide koordinaator Jaanus Rohumaa. Muusikalisi vahepalasid pakkusid muusikakooli kvartett (Eliise Palmiste, Katarina Kivimäe, Külli Teearu, Arno Anton) ja Loore All, luuletusi luges Eliise Palmiste ning tekste vahendas Mikk-Martten Meema. Aktuse sidus tervikuks Marika Paavo, tehniliselt aitasid teostada Kervin Kull ja Toomas Palmiste.

Filmiprojektis osales 15 kooli üle Eesti, Valgamaalt lisaks Otepää Gümnaasiumile ka Valga Gümnaasium, kus toimus tänuüritus samuti 4. juunil.

Riigikantselei noorteprojektide raames toimub 15. septembril üleriigiline ajarännak augustisse 1991, millest loodetavasti võtab ka Otepää Gümnaasiumi koolipere osa.

4. juuni aktuse kohta leiab fotosid ja infot Riigikantselei teemalehelt: https://30aastat.ee/noorteprojektid/tanuurituste-sari-koolides-vaba-eesti-eest/

Heivi Truu,
filmiprojekti eestvedaja

Rohelise Kooli programmi tunnustusüritus

Peagi on kätte jõudmas aasta kõige pidulikum ja rõõmsam päev – Rohelise kooli programmi tunnustusüritus, kus tublidele lasteaedadele ja koolidele jagatakse kätte Rohelised lipud!

Sel aastal toimub tseremoonia reedel, 4. juunil kell 11:00-13:00 veebisündmusena. Huvi korral on otseülekannet võimalik vaadata Rohelise Kooli programm Eestis Facebooki lehelt https://www.facebook.com/rohelisekooliprogramm/

Galeriis avatud uus näitus “Minu kooli nägu”

12. klassi Loovuse mooduli õpilaste Kunstilise kujundamise ja portfoolio kursuse käigus on valminud graafilised fototöötlused oma koolist. Õpilased tegelesid fotosilma kaudu arhitektuurse  kompositsiooniga, leidsid huvitavaid vaatenurki ja joonistasid fotod arvutiprogrammi abil graafiliseks.

Autorid: Evelin Konsap, Kertu-Liis Levin, Teele Mägi, Anton Otrokov, Elo Liis Tammoja, Liisabet Urm.

Ave Kruusmaa
kursuse juhendaja

Üleriigiline käsitöö olümpiaad keskendus seekord maailma päästmisele

Igati väärikalt kaitses oma tööd „Makrameetehnikas võrkkiik“ Otepää Gümnaasiumi 9.klassi õpilane Brianna Mõttus reede, 14. mail toimunud üleriigilisel käsitöö olümpiaadil. Kõik loovtööd olid huvitavad, mille teostamiseks kasutati palju erinevaid taaskasutusmeetodeid ja -materjale.  Kõikide 12 osaleja esitlusega saab tutvuda http://www.tlu-craft.ee/olumpiaad/uleriigiline-tehnoloogiavaldkonna-ainete-olumpiaad/opilastood.

Päeva programm sisaldas ka “Pakendivaba elu” viktoriini ja Ilmapoe esitlust, mis tutvustas zero waste elustiili Tallinnas asuva esimese pakendivaba poe Ilmapood näitel (http://shop.ilmapood.ee/).

Ave Kruusmaa
juhendaja