Kunstikonkursil “Öko” I koht

Kevadel toimus Tartu Kunstimuuseumi poolt korraldatud kunstikonkurss “Öko”, kus kõik koolõpilased said kaasa mõelda elu ja keskkonna ökoloogilisemaks muutmise teemal. Meie koolist võtsid konkursist osa 11. klassi loovusmooduli õpilased. Kokku esitati 216 kunstitööd, nii iseseisvalt kui ka 25 koolist üle Eesti.

16-18aastaste vanusegupis saavutas I koha Otepää Gümnaasiumi õpilane Evelin Konsap tööga “Liigirikkus”.

Jelena Salumaa
kunstiõpetaja, töö juhendaja

Karikatuurivõistlus “Mida naerad, koolijüts?”

Vaatamata sellele, et see kevad tuli natukene teisiti, toimus siiski üle-eestiline koolinoorte karikatuurivõistlus “Mida naerad, koolijüts?”. Ürituse korraldaja, Paul Kunmani arvates ei mõjutanud eriolukord koolijütside huumorisoont.
Võistlusele laekus kokku 244 pilapilti 17 koolist. Selle aasta teemaks oli “Tere robot!”. Hinnati karikatuuride ideed ja teostust.

Otepää Gümnaasiumi 5.a klassi õpilane Markos Alter saavutas võistlusel III-IV koha.

Jeleena Salumaa, kunstiõpetaja

Alternatiivtegevused koolis

Sellel nädalal oli 1.-5. klasside õpilastel võimalus osaleda kooli poolt organiseeritud alternaviitegevustes.
Esmaspäev algas sportlikult. Õpilased said läbida kooliaias paigaldatud põnevat takistusrada kehalise kasvatuse õpetaja Maive Pullese ja huvijuht Kervin Kulli juhendamisel. Pärast seda viis kooli meditsiiniõde Katrin Karus spordihoone konverentsiruumis läbi esmaabialase koolituse.

Teisipäeval oli õpilastel võimalus kooliaias taas läbida takistusrada, aga seekord jalgrattal. Lisaks sellele hoolitses kunstiõpetaja Ave Kruusmaa õpilaste käeliste tegevuste ja loomingulise eest. Õpilased said koolihoovis maalida lillesid, seejärel voolida põnevaid asju keraamikatunnis ning energiat maandada liikumismänguga. Päeva lõpus toimus keraamikatund õpetajatele, mida juhendas Ave Kruusmaa.

Kolmapäeval toimus koolihoovis tänavareketi tutvustus ja tantsuhuvilistel oli võimalus 45 minutit tantsida kooli aulas Just Dance parimate palade saatel.

Neljapäeval ja reedel oli võimalus taas tantsida Just Dance laulude saatel ning lisaks sellele said huvilised õpetaja Peeter Mändla juhendamisel valmistada vibusid.

Kokkuvõttes oli tore nädal ning kiidame kõiki asjaosalisi alustades õpilastest kuni õpetajateni välja!
Tegevusi viisid läbi: Maive Pulles, Katrin Karus, Kerri Rauk, Ave Kruusmaa, Peeter Mändla, Kervin Kull

Nädala tegevustest kokku pandud video on siin: https://youtu.be/RWvedGtqoRw

Kervin Kull, huvijuht

Kaur Kadaja edu uurimistööde võistlusel

Täna, 15. mail 2020 selgusid 2019/2020. õppeaasta õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele tulemused. Võistlus toimus juba 21. korda nii gümnaasiumi uurimistööde kui ka praktiliste tööde ning põhikooli loovtööde kategoorias.

Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Kaur Kadaja saavutas oma tööga „KOMSI TALU EESTI KULTUURILOOS“ gümnaasiumiastme uurimistööde kategoorias I koha ning Eesti Kunstimuuseumi eripreemia.

Seekordne võistluse tulemuste teatamine toimus video teel, tervitas Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees Madis Somelar. Nii tervituse kui tulemustega ja võidutööde tutvustustega on kõigil võimalik tutvuda seltsi kodulehel: https://www.eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2019-2020/

Palju õnne Kaurile!

Heivi Truu,
juhendaja