Esikoht õpimappide võistluselt

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldas Riigikantselei koostöös Eesti Klassiõpetajate Liiduga I ja II kooliastme õpilastele õpimappide koostamise võistluse teemal „Eesti omariikluse taastamine“.

Võistluse raames koostati Eesti koolides 53 õpimappi.  Žürii valis välja neli auhinnalist kohta ja ära märgiti kaks tööd.

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud õpilasvõistluste parimate õpilaste tänusündmus toimus 7. juulil 2021 Stenbocki majas. Auhinnad andis üle Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas.

I koha pälvis Otepää Gümnaasiumi 3.b klassi õpilane Robert Raak, kes koostas õpimapi teemal “Eesti omariikluse taastamine. Kaubandus ostja pilgu läbi”. Roberti arvates oli tööd teha tõeliselt huvitav. Küsitlusest sai ta teada, et 1991. aastast mäletatakse pikki järjekordi, kaupade vähesust ja valikuvõimaluste puudumist. Samas mäletatakse puudustest hoolimata seda aega toreda ja õnnelikuna. Robert kirjutab: “Mina sain teada, kuidas elati 30 aastat tagasi. Raske on ette kujutada, et ei saa minna poodi ja osta, mida vaja, isegi kui oled seisnud ära pika järjekorra.”

Tänusündmuse kirjeldus ja pildigalerii asub Riigikantselei kodulehel https://30aastat.ee/noorteprojektid/opimapp-teemal-eesti-omariikluse-taastamine/

Tiie Jaaniste
Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja

Lipupäev ja projekti „Vaba Eesti eest!“ tänuüritus Otepää Gümnaasiumis

4. juunil tähistasime Eesti lipu päeva. Sel aastal möödus 137 aastat päevast, mil Eesti Üliõpilase Seltsi liikmed tulid Otepääle oma sinimustvalget õnnistama.

Hommik algas koolimajas Eesti lipu teemalise raadiosaatega. Sellele järgnes ajalootund Otepää uuenenud lipuväljakul ajalooõpetaja Ly Tannis-Vinni juhtimisel, kus tutvuti Otepää ajalooga kõige varasematest leidudest alates. Seejärel suunduti Otepää Maarja kirikusse, kus kirikuõpetaja Marko Tiirmaa selgitas veel kord lipuga seonduvat ning tutvustas kirikut.

Traditsiooniliselt toimus sel päeval rongkäik Otepää kesklinnast esimese lipu õnnistuspaika kirikumõisa, kuid piirangutest tingituna esindasid Otepää Gümnaasiumi rongkäigus ainult gümnasistid kooli- ja riigilipuga. Järgnes lipuheiskamine ning kõnekoosolek kirikumõisas ja kontsert-jumalateenistus kirikus Tartu gümnaasiumide ja Otepää valla koolide esinemisnumbritega. Sõnavõtuga esines haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kontsert-jumalateenistusega paralleelselt toimus 1.-8. klassi õpilastele koolimajas raadioviktoriin Otepää ajaloost, kus küsimustele vastati kogu klassiga.

Keskpäeval algas Otepää Gümnaasiumi aulas Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud Riigikantselei tänuüritus „Vaba Eesti eest!“, mis jõudis meie kooli seetõttu, et osalesime iseseisvuse taastamist käsitlevate lühifilmide noorteprojektis. 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest“, käesoleval aastal möödub sellest 30 aastat.

Otepää Gümnaasiumi 11-minutiline film käsitles kahe nn ajarännakuklipiga Otepää sündmusi 1989.-1990. aastal. Filmis oli kasutatud 1991. aastal filmitud kaadreid linnavolikogu ja –linnavalitsuse tööst ning Otepää oludest, näitlejate teksti allikana Otepää Teatajas ilmunud artikleid. Filmis mängisid Otepää keskkooli õpilasi ning Otepää linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmeid eesotsas toonase linnapea Jaanus Raidaliga praegused abituriendid. Tänuüritusel toimus filmi „Otepää ärkamine“ esilinastus  ja osalejate tänamine.

Aktusel said sõna Otepää Gümnaasiumi direktor Maire Murumaa, vallavanem Jaanus Barkala ja endine linnapea Jaanus Raidal. Pikema sõnavõtuga esines haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kes tänas õpilasi ja projekti eestvedajaid. Meened andis üle Riigikantselei noorteprojektide koordinaator Jaanus Rohumaa. Muusikalisi vahepalasid pakkusid muusikakooli kvartett (Eliise Palmiste, Katarina Kivimäe, Külli Teearu, Arno Anton) ja Loore All, luuletusi luges Eliise Palmiste ning tekste vahendas Mikk-Martten Meema. Aktuse sidus tervikuks Marika Paavo, tehniliselt aitasid teostada Kervin Kull ja Toomas Palmiste.

Filmiprojektis osales 15 kooli üle Eesti, Valgamaalt lisaks Otepää Gümnaasiumile ka Valga Gümnaasium, kus toimus tänuüritus samuti 4. juunil.

Riigikantselei noorteprojektide raames toimub 15. septembril üleriigiline ajarännak augustisse 1991, millest loodetavasti võtab ka Otepää Gümnaasiumi koolipere osa.

4. juuni aktuse kohta leiab fotosid ja infot Riigikantselei teemalehelt: https://30aastat.ee/noorteprojektid/tanuurituste-sari-koolides-vaba-eesti-eest/

Heivi Truu,
filmiprojekti eestvedaja

Rohelise Kooli programmi tunnustusüritus

Peagi on kätte jõudmas aasta kõige pidulikum ja rõõmsam päev – Rohelise kooli programmi tunnustusüritus, kus tublidele lasteaedadele ja koolidele jagatakse kätte Rohelised lipud!

Sel aastal toimub tseremoonia reedel, 4. juunil kell 11:00-13:00 veebisündmusena. Huvi korral on otseülekannet võimalik vaadata Rohelise Kooli programm Eestis Facebooki lehelt https://www.facebook.com/rohelisekooliprogramm/