Uku Sau tubli tulemus ühiskonnaõpetuse olümpiaadil

Reedel, 19. märtsil toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor, mis esmakordselt oli oludest tingituna elektrooniline. Olümpiaadi I voor toimus veebruaris 6. ja 9. klassi õpilastele ning gümnasistidele, lõppvooru kutsuti aga õpilasi ainult 9. klassist ja gümnaasiumist. Meie kooli õpilastest sai kutse lõppvoorus osaleda 11. klassi õpilane Uku Sau, kes saavutas piirkonnavoorus juba I koha.

Hoolimata sellest, et gümnaasiumi teemade – kahetasandiline riigivõim Eesti näitel, Eesti pensionisüsteem ja pensionireform, rahvusvahelised organisatsioonid, euroskeptitsism, vastuolud tänapäeva maailmas – ettevalmistus toimus Ukul iseseisvalt ning ta võistles valdavalt 12. klassi õpilastega, kes erinevalt temast koolis ühiskonnaõpetust õpivad, saavutas ta lõppvoorus osalenud 37 õpilase konkurentsis suurepärase 15. koha.

Palju õnne ja edu Ukule!

Heivi Truu,
ühiskonnaõpetuse õpetaja

Inglise keele olümpiaadi lõppvoor

Seekordne inglise keele olümpiaadi lõppvoor toimus 8. märtsil Tallinna Ülikoolis.
Jaanuaris aset leidnud pea 500 gümnaasiumiõpilasega piirkonnavoorust pääsesid lõppvooru 20 parimat ainetundjat.
Kui piirkonnavoorus tuli õpilastel tavapäraselt lahendada keeruline lünktekst, siis lõppvooru formaat oli sel aastal uus. Epidemioloogilise olukorra tõttu toimus see virtuaalselt ja seisnes lühiettekande ettevalmistamises aktuaalsel keskkonnakaitsega seotud teemal. Rohkem infot siit.

Meie kooli 10. klassi õpilane Chris Roio saavutas vabariiklikul inglise keele olümpiaadil 19. koha

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused

5. veebruaril 2021 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline piirkonnavoor II, III ja IV kooliastmele. Suurepärase tulemuse saavutas 11. klassi õpilane Uku Sau, kes võitis piirkonnavooru ning on kutsutud üleriigilisse vooru. Tema saavutus on seda suurem, et ta võistles koos 12. klassi õpilastega, kellel on ühiskonnaõpetus õppekavas, aga temal tuli kõik ise läbi töötada. Tubli 5. koha sai  Oliver Pikk ja 10. kohale jõudis Karl Eric Mõttus 12. klassist.

Põhikooli II astmes osales maakonnas 34 õpilast, kelle seas saavutas Art Asi 6.a klassist 4. koha ning Linda Silmere 7. koha. Tublid olid ka Mate Mändmets, Richard Rikka, Trevor Jääger ja Lisandra Liivamägi.

Põhikooli III astmes osales maakonnas 40 õpilast, kelle seas saavutas Liis Lattik 9.a klassist 4. koha ning Romet Silm 9.b klassist 7. koha. Väga tublid olid ka 8.b klassi õpilased Brenda Järv ja Änni Perv, kes võistlesid endast vanematega, samuti 9.b klassi õpilased Anni Lii Unn, Kadi Vindi, Gerda Järv ja Fred Järv. 

Suur tänu kõigile osalejatele ning jõudu edasisteks väljakutseteks!

Heivi Truu,
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Vastlapäev Otepää Gümnaasiumis

16. veebrurail toimus Otepää Gümnaasiumis vastlapäev. Osalejaid oli palju ning meeleolu hea. Võeti osa vastlamängudest ning ehitati kooli õuealale ja kultuurimaja parki lumest ehitisi. Päev algas juba 8.30 kooliaias, kus esimesed agarad õpilased võtsid osa vastlamängudest. Lumes sumbates ning liugu lastes oli tuju kõigil ülev. Lumelinna ehitamisega alustasid 5. ja 6. klassid, kes viisid oma ideid ellu kultuurimaja pargis. Hiljem lisandusid sinna ka vanemad klassid. Kohapeal pakuti kõigile sooja teed. Päeva lõpuks valmisid mitmed ägedad tunnelid ning liumäed, kus lapsed edaspidi aega saavad veetmas käia. Lumest ehitisi tehti ka kooli kõrvale, kus aktsioonis olid algklassid koos abituuriumiga. Päeva lõpus külastas lumeehitisi tuletõrjebrigaad, kes meistriteosed veega üle kastis.

Vahva video päevast on siin
Pilte saab vaadata siit

Huvijuht
Kervin Kull

Kunstiolümpiaadi tulemused

Foto: K.-B. Kreek
Foto: E. Peerna

Piirkondlik kunstiolümpiaad toimus 6. veebruaril Tõrvas. Olümpiaad koosnes kolmest osast: omaloominguline kunstitöö (kodus teostatud), teooriaküsimused ja kohapeal valmiv praktiline loovtöö.

Koduse loovtöö teemaks III kooliastmes oli joonistus „ Kohtumine loomaga“ ja kohapealne ülesanne oli koduses loovtöös joonistatud looma kujutada ruumilise, 3D kollaažina.

Gümnaasiumiõpilased pidid maalima neljast teosest seeria „Loodusvaatleja“ ja mille põhjal tuli kohapeal maalida akvarellmaalid vastavalt õpilase valikule, kas sürrealistlikus, kubistlikus, impressionistlikus vm ette antud stiilis.

Meie kooli õpilased olid väga tublid.
7. – 9. klassi vanuserühm
III koht Olle Liivak
IV koht Kadi Vindi

10.-12. klass
II koht Eliise Peerna
III koht Kelly-Bettan Kreek
IV koht Laura Terandi

Kindlasti oli sündmus väga kasulik ja andis noortele kunstnikele juurde kogemusi ning tore oli näha, kuidas töötavad teiste koolide õpilased.
Tänan kõiki osavõtjaid!
Rohkem pilte saab vaadata siit

Jelena Salumaa