Robotid tundides

12-14. oktoobril oli Otepää Gümnaasiumi I kooliastme õppuritel võimalus tutvuda robootika ja robotitega ning nende kasutamisega õppetegevuses. Bee-bot mesilasrobotid külastasid esimeste klasside õppureid, et koos õppida numbreid ja tähti põnevate ristsõna lahendamiseks.

Vanemate klasside õppurid tutvusid WeDo2 komplektiga. Teemaks oli roboti programmeerimine vastavalt tekstülesannetele, kus pidi programmeerimise abil kontrollima oma vastuseid ehk õpilased said teada, kuidas robot korrutab ja liidab.

Käed külge lahendus pakkus õpilastele palju avastamisrõõmu ja suurendas uudishimu robootika vastu, tugevdas meeskonnatöö ja koostöö oskust.

Sellise tunniteema lõimumisega omandab õpilane teadmisi programmeerimisest, alustades kergematest ülesannetest, liikudes järjest raskemate loominguliste ülesanneteni, arvestades õppuri individuaalsusega.

Tänan kõiki klassijuhatajaid, kes lubasid roboteid oma tunniteemas kasutada ning olid abiks tunni läbiviimisel.

Mõnusat sügist

Terje Tammekivi
OG robootikaringi juhendaja

Otepää Gümnaasium 114

3. oktoobril tähistas Otepää Gümnaasium Eesti vanima eestikeelse maagümnaasiumina oma 114. sünnipäeva. See oli Vene impeeriumis väga erakordne, et nii väikeses kohas nagu Otepää suudeti juba 1907. aastal avada eestikeelne progümnaasium. Eestvedaja oli kooliseltsi juht Gustav Wulff, temaga koos rajasid selle kooli ka teised kohalikud aktiivsed inimesed ning lapsevanemad, kes oma lapsed uude kõrgemasse kooli tõid, kuigi koolis oli õppemaks ning enne 1909. aastat puudus koolimaja. Rendipindadel 42 õpilasega alustanud kool on näinud erinevaid riigivõime, Eesti riigi sündi ja okupeerimist, tegutsenud 1930. aastatel isegi õigusteta gümnaasiumina, ühendatud 1944. aastal algkooliga, kandnud mitukümmend aastat Otepää Keskkooli nime ning olnud viimased 24 aastat taas gümnaasium.

Meie koolil on väärikas minevik, siin on õppinud palju tublisid õpilasi ning jaganud teadmisi palju silmapaistvaid õpetajaid. Lisaks õppimisele on tegeletud muusika, koorilaulu, rahvatantsu, spordi, näitemängu, kodu-uurimise ja palju muuga. Koolimaja on aja jooksul laienenud ning õppetingimused on kogu aeg paranenud: peamaja sai sel aastal 60-aastaseks, algklasside korpus avati 2000. aastal ning spordihoones algas 18. õppeaasta.

Viimased õppeaastad on olnud erilised kõigile koolidele. Kogu koolipere on pidanud toime tulema distantsõppega, mis on ehk ka koolikaaslaste ja koolimaja väärtust rohkem esile toonud. Minevikust on mõndagi kaasa võtta ja õppida, me ei saa minevikku unustada, kuid oleks väga hea, kui hindaksime ka seda, mis meil on praegu olemas. Varsti on seegi ajalugu.

Palju õnne kooli sünnipäeva puhul!

Heivi Truu, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Lastevanemate virtuaalne üldkoosolek

Head vanemad!

Olete oodatud lastevanemate üldkoosolekule, mis toimub seoses piirkonnas leviva koroonaviiruse tõttu virtuaalselt.
Päevakorras:

 • 2021/2022. õppeaasta tegevussuundade tutvustamine
 • Hoolekogu liikme valimistulemused
 • Kooli toimimine covid-19 viirusperioodil
 • Jooksvad küsimused

Üldkoosolek toimub järgmistel aegadel:

 • 28.09.2021 kell 18.00 1.- 4. klassi lastevanematele
 • 29.09.2021 kell 18.00 5.-9. klassi lastevanematele
 • 30.09.2021 kell 18.00 10.- 12. klassi lastevanematele

Lingi koosolekul osalemiseks edastame koosoleku päeva hommikul Stuudiumi vahendusel!

Kohtumiseni!
Maire Murumaa

Vaktsineerimine Otepää Gümnaasiumi Spordihoones 21.09.2021

Kutsume noori alates 12. eluaastast ja täiskasvanuid vaktsineerimisele, mis toimub
OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI SPORDIHOONES 21. septembril kell 10.30-16.00

Vaktsineerimisele on oodatud kõik, kellel on vaja teha esimene või teine vaktsiinisüst. Soovitav on end eelregistreerida digiregistratuuris aadressil: digilugu.ee. Vaktsineerima võib tulla ka eelregistreerimata!
Vaktsineerimine toimub Pfizer-BioNTech vaktsiiniga. Vaktsineerima tulles on oluline võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Koolinoorte vaktsineerimisel olevad nõuded.
Koolinoorte vaktsineerimisel jälgivad vaktsineerijad selgelt väljendatud lapse enda nõusolekut ning lapsevanema või hooldaja nõusolekut. Selleks on kolm võimalust:

 • laps tuleb vaktsineerima vanema või hooldajaga koos;
 • laps tuleb vaktsineerima kaasas kirjalik vanema või hooldaja nõusolek;
 • laps tuleb üksi ilma kirjaliku nõusolekuta, kuid annab registraatorile oma vanema või hooldaja kontaktandmed ning haigla töötaja helistab kohapealt lapsevanemale või hooldajale.
  Lapsevanema või hooldaja nõusolek võib olla vabas kirjalikus vormis. Oluline, et sellel teatisele oleks lisatud lapsevanema nimi, isikukood ja telefoninumber.

Unicorn Squad suvelaager Otepää Gümnaasiumis

16.08 võõrustas Otepää Gümnaasium Unicorn Squad tehnikahuvilisi tüdrukuid meie koolist, Rannu pühikoolist, Pühajärve põhikoolist ja Elva gümnaasiumist, kokku 55 õpilast. 
Laagripäev algas kell 10.00 kaheksaliikmelistesse gruppidesse jagamisega, kus oli tüdrukutel võimalus leida uusi sõpru ning lahendada ülesandeid erinevate paarilistega. Laagris oli olulisel kohal koostöö ja loovus ning mõistmine, et ebaõnnestumine on üks õppimise etappe, kus uute lahenduste leidmine viib sihile. Tüdrukud proovisid lahendada ülesandeid läbi katsetamiste, juhendite abil ning ka varasemate kogemuste abil.
Laagripäev oli pikk ja sisukas: erinevad töötoad, kus tuli tüdrukutel droonidega päästa uppuvalt laevalt inimesi ja viia rebastele metsa vaktsiinipakikesi, kerarobotite abil koristada tuba, programmeerida roboteid, ehitada kuulirada ja rakette ning palju muud. Inspireerivaks vahepalaks oli sel päeval Otepää Päästeamet, kes tutvustas päästjate tööd ja varustust igas ohtlikus olukorras: avariid, tulekahjud ja veekogude ohtlikkus.
Päev oli kui pikk koolipäev, mis väsitas õpilasi, aga samas kogesid ja omandasid nad palju uut meeskonnaliikmena ning selle raames leidsid palju toredaid sõpru.
Aitäh kõikidele HK Unicorn Squadi ja teiste koolide juhendatele!

NB! Sügisest algab Otepää Gümnaasiumis uuesti OG Unicorn Squad huviring, kuhu ootan liituma kõiki tehnikast ja teadusest huvitatud tüdrukuid. Täpsem info ilmub septembrikuu jooksul Stuudiumis.

Terje Tammekivi
Otepää Gümnaasiumi Unicorn Squad juhendaja