Koolidevaheline võistujoonistamine ERMis

26. novembril toimus ERMis  23. traditsiooniline koolidevaheline võistujoonistamine. Kokku osales 150 õpilast Eesti erinevatest koolidest.

Käesoleval emakeeleaastal on räägitud, kuidas sõnad kaotavad oma tähenduse, kui me enam ei tea, kuidas või milleks kasutatakse eelmistel sajanditel kasutuses olnud esemeid. Sellest lähtuvalt oli selle aasta võistluse teemaks küsimus: „Mis asi see on?, sest näitustel on kindlasti palju selliseid asju, mille tähendus jääb tänapäeva noortele arusaamatuks.
Võistlejate ülesandeks oli joonistada pilt, millel on kujutatud üks ERMi näitustel leiduv ese,  pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jäi võistlejate endi fantaasia hooleks.

Võistlus toimus neljas vanuserühmas: 1.–3.; 4.–6.; 7.–9. ja 10.–12. klass.

Võistluspäev algas õpilastele ERMi näitustega tutvumisest ning peale sissejuhatavat sõnavõttu korraldajate poolt alustati võistlusega. Iga osaleja sai valida joonistamiseks endale sobiva koha näituste saalis. Aega töö teostamiseks  anti kaks ja pool tundi, mis tähendas kiiret pealehakkamist ja keskendumist. Peale võistluse lõppu pakuti osalejatele torti.

Oli igati töine ja meeldivalt hariv päev nii noortele kunstnikele kui ka neid saatvatele õpetajatele, Avele ja Jelenale.

Suur tänu meie kooli tublidele osavõtjatele: Marion Must, Carola Indra Solna, Linda Silmere, Lisandra Liivamägi, Morten Oscar Orussaar, Olle Liivak, Kreete Kuusk, Mari-Liis Piller.

Õpilastööde galeriid saab vaadata ERMi Facebooki lehelt

Jelena Salumaa
kunstiõpetaja

3.a teistsugune projektipäev

3.a klass veetis seekord toreda projektipäeva koolis. Päeva alguses rääkisime ja tutvusime Suure Taimejahi programmiga ning tegime teadmiste testi looduse kohta. Seejärel hakkas töö kaheksas “jaamas”. Me liikusime oma rühmaga ühest “jaamast” teise ning lahendasime erinevaid ülesandeid. Tegevused toimusid nii klassis kui ka koridoris.

Ülesanneteks oli näiteks nuputamine, labürint, liitsõnade leidmine, Twisteri mäng. Me saime teha palju koostööd. Pärast otsisime paarides terve koolimaja pealt QR-koode. Kokku oli 15 ülesannet. Päeva lõpetasime roomajate teemaga. Vaatasime videot, täitsime ülesandeid töövihikust.
Meie päev lõppes nagu alati väga lõbusalt ja toredalt. Kõik olid väga tublid, motiveeritud ja koostööaltid.

3.a kl õpilased Anelle Unt ja Adriane Raukas
õpetaja Mariia Medvichuk

Imeliselt lõhnav seebitegu

Kord aastas täitub keemiaklass imeliste lõhnadega. Juba vähemalt viiendat korda toimub koostöös Anne Sepmaga seebitöötuba gümnaasiumi loodusmooduli õpilastele. Seebiteost tuleb juttu juba põhikooli klassides ja see on üks töötubadest, mida oodatakse. Ise katsetada ja luua on palju huvitavam. See iseloomustaski kõige rohkem selle aastast õppegruppi. Meie õpilased on loovad ja julged. Nii valmis rikkuse seep, mille lisandiks oli münt või armastuse ja hoolega tehtud seep heale klassijuhatajale. Seebi valmistamisel kasutati julgelt erinevaid lisandeid, värve, eeterlikke ja aroomiõlisid ning erineva kujuga vorme. Seebimeister Anne jutustas, kuidas tema jõudis seebiteoni ja kuidas seepi tänapäeval valmistatakse. Seekord proovisime Anne juhendamisel valmistada ka seebikorvikesi. Sellise töötoa korraldamise eesmärgiks, minu kui aineõpetaja jaoks, on tekitada huvi ettevõtluse ja isetegemise võimaluste vastu, arendada loovust ning õpetada uusi oskusi.

Tänan Nuustaku seepide seebimeistrit Anne Sepmat, kes lahkelt jagas oma kogemusi ja õpetusi seebi valmistamisest.

Mariana Naaber, loodusainete õpetaja