Õppeaasta alguse teated

Õppeaasta avaaktus on 1. septembril algusega kell 9.00. Aktusele järgneb klassijuhataja tund.

Klassijuhataja infotund 10. klassile on 26. augustil kell 10.00 ruumis 305 (klassijuhataja Marika Paavo).

Koosolek 1. klasside õpilaste vanematele on 24. augustil kell 17.30.

Õpilaskodu avatakse 31. augustil kell 13.00. Avalduse vormid asuvad siin: (.pdf) (.doc).

Alternatiivtegevused koolis

Sellel nädalal oli 1.-5. klasside õpilastel võimalus osaleda kooli poolt organiseeritud alternaviitegevustes.
Esmaspäev algas sportlikult. Õpilased said läbida kooliaias paigaldatud põnevat takistusrada kehalise kasvatuse õpetaja Maive Pullese ja huvijuht Kervin Kulli juhendamisel. Pärast seda viis kooli meditsiiniõde Katrin Karus spordihoone konverentsiruumis läbi esmaabialase koolituse.

Teisipäeval oli õpilastel võimalus kooliaias taas läbida takistusrada, aga seekord jalgrattal. Lisaks sellele hoolitses kunstiõpetaja Ave Kruusmaa õpilaste käeliste tegevuste ja loomingulise eest. Õpilased said koolihoovis maalida lillesid, seejärel voolida põnevaid asju keraamikatunnis ning energiat maandada liikumismänguga. Päeva lõpus toimus keraamikatund õpetajatele, mida juhendas Ave Kruusmaa.

Kolmapäeval toimus koolihoovis tänavareketi tutvustus ja tantsuhuvilistel oli võimalus 45 minutit tantsida kooli aulas Just Dance parimate palade saatel.

Neljapäeval ja reedel oli võimalus taas tantsida Just Dance laulude saatel ning lisaks sellele said huvilised õpetaja Peeter Mändla juhendamisel valmistada vibusid.

Kokkuvõttes oli tore nädal ning kiidame kõiki asjaosalisi alustades õpilastest kuni õpetajateni välja!
Tegevusi viisid läbi: Maive Pulles, Katrin Karus, Kerri Rauk, Ave Kruusmaa, Peeter Mändla, Kervin Kull

Nädala tegevustest kokku pandud video on siin: https://youtu.be/RWvedGtqoRw

Kervin Kull, huvijuht

Eriolukord pani noori tervise üle mõtteid mõlgutama

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum kuulutas eriolukorra esimestel päevadel välja koolinoorte esseekonkursi “MINU SPORT JA TERVIS”. Kuu aja jooksul oli kõikidel huvilistel alates 1. klassist võimalik ennast sulejooksus proovile panna. Lisaks soovis muuseum pakkuda eriolukorras kodus püsimiseks lisamotivatsiooni – võtta aega, et mõelda spordile ja tervisele ja panna kirja oma mõtted.

Välja pakuti 9 teemat, millest mõni keskendus rohkem spordile ( „Eesti tippsportlane, kes on mulle eeskujuks ja mida olen temalt õppinud“, „Kuidas Eestit maailmas spordi kaudu tutvustada?“ jt), teised jälle rohkem tervisele („Kehaline kasvatus ehk liikumisõpetus koolis aastal 2050“, „Mida ma saan enda tervise heaks teha?“)

Esseekonkursi žürii, kuhu kuulusid Marju Loorits (Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi haridusosakonna juht), Maris Lindmäe (Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht) ja Johannes Vedru (ERRi sporditoimetuse ajakirjanik), tõi välja kogu konkursi kolm parimat tööd ja lisaks veel igast vanusegrupist kolm silmapaistvamat esseed. Kokku laekus konkursile 110 esseed. Meie kooli 10. klassi õpilase Annabel Urmi kirjutis  „Mida ma saan enda tervise heaks teha?“ osutus gümnaasiumiastme üheks parimaks tööks vabariigis.

Marika Paavo, eesti keele õpetaja

Ajaloo-olümpiaadi tulemused

8. veebruaril toimus Tõrva Gümnaasiumis 27. ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadi korraldab üle aasta Eesti  Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Olümpiaadil osalemine eeldab õpilastelt palju lisatööd: raamatute ja internetimaterjalide lugemist (olenevalt klassist  200–500 lk) ning ajalooalaste tele- ja raadiosaadete vaatamist-kuulamist. 

Kõige arvukamalt oli osavõtjaid 6. klassis, kus võistlustules oli 21 õpilast, kelle teadmisi kontrolliti vanaaja seitsme maailmaime kohta. 7. klassi arvestuses osales 15 õpilast, teemaks viikingid.  8. klassis osales 10 õpilast, teema oli Rootsi suurriik ja Eesti kuulumine Rootsi riigi koosseisu. 9. klassi 13 osalenud õpilast vastasid Vabadussõja ja Tartu rahu teemalistele küsimustele.  Gümnaasiumiastmes oli õpilastel võimalik valida kolme teema vahel, kuid kõik Otepää Gümnaasiumi gümnasistid valisid II maailmasõja.

Otepää Gümnaasiumi õpilaste tulemused:
6. klass: III koht Lisanna Lubi (6.b)
7. klass: I–II koht Karl Silmere; III koht Brenda Järv; VI-VII koht Mia Maria Arminen (kõik 7.b klassist)
8. klass: II koht  Carena Roomets (8.b)
9. klass: III koht Lauri Leis; VI koht Hans Markus Danilas (mõlemad 9.a klassist)
Gümnaasium: II koht Uku Sau; IV-V koht Helen Hein (mõlemad 10. klassist)

Tublid olid ka Rivo Simon Solna, Aleksander Karus, Sten-Erik Iir, Katriin Ostrak ja Ervin Viks.

Kiidame ja täname kõiki osalejaid!

Ajalooõpetajad Kaja Asmer ja Heivi Truu