Töötuba „Üksteist teaduslikku eksperimenti“

Laupäeval, 11. septembril 2021 osalesid Katarina Kivimäe ja Karlotta Levin rahvusvahelisel reaal- ja loodusteaduse hariduse konverentsil Tallinna Reaalkoolis. Lisaks konverentsil osalemisele viisid Otepää Gümnaasiumi 8.b klassi õpilased läbi töötoa „Üksteist teaduslikku eksperimenti“.

Mida suurem on õppija huvi materjali vatsu, seda efektiivsem on õppimine. Õhinapõhiselt õpitu jääb kõige paremini meelde, aitab luua seoseid ja on tulevikus rakendatav. Töötoas „Üksteist teaduslikku eksperimenti“ näidati koduste vahendite abil, kuidas toimivad igapäevased keemilised ja füüsikalised protsessid. Töötuba ise koosnes kolmest osast. Esimeses osas näitasid tüdrukud videoid katsetest, mida ajanappuse tõttu ei olnud võimalik kohapeal teha. Näidati, kuidas mõjub happeline äädikas kaltsiumile ja mis juhtub aluse ja happe segunemisel ning Mentose lisamisel Coca-Colasse. Iga video juures selgitati näidatava katse põhimõtet ja katse õnnestumise tingimusi.

Töötoa teises osas demonstreerisid Katarina ja Karlotta katseid ise. Nad tegid „Laavalampi“ ja näitasid, kuidas saab grillvarda torgata läbi täispuhutud õhupalli nii, et see katki ei lähe. Töötoa kolmandas osas juhendasid Katarina ja Karlotta osalejaid. Prooviti, kuidas spagetid vees hüplema panna, kuidas staatilise elektriga soolast pipar eraldada ja kuidas joodiga salakirja teha.

Kõikide katsete kohta anti töötoas osalejatele kirjalikud juhised, mille põhjal on võimalik katseid hiljem sooritada. Töölehtedel oli lisaks juhistele kirjas ka teaduslikud selgitused katse tulemuse kohta.

Katarina Kivimäe ja Karlotta Levin esinesid töötoas asjatundlikult ja ladusalt. Nad said väärt kogemuse ja andsid suure panuse sündmuse õnnestumiseks.

Töötoa juhendaja Tiie Jaaniste

Vaktsineerimine Otepää Gümnaasiumi Spordihoones 21.09.2021

Kutsume noori alates 12. eluaastast ja täiskasvanuid vaktsineerimisele, mis toimub
OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI SPORDIHOONES 21. septembril kell 10.30-16.00

Vaktsineerimisele on oodatud kõik, kellel on vaja teha esimene või teine vaktsiinisüst. Soovitav on end eelregistreerida digiregistratuuris aadressil: digilugu.ee. Vaktsineerima võib tulla ka eelregistreerimata!
Vaktsineerimine toimub Pfizer-BioNTech vaktsiiniga. Vaktsineerima tulles on oluline võtta kaasa isikut tõendav dokument.

Koolinoorte vaktsineerimisel olevad nõuded.
Koolinoorte vaktsineerimisel jälgivad vaktsineerijad selgelt väljendatud lapse enda nõusolekut ning lapsevanema või hooldaja nõusolekut. Selleks on kolm võimalust:

  • laps tuleb vaktsineerima vanema või hooldajaga koos;
  • laps tuleb vaktsineerima kaasas kirjalik vanema või hooldaja nõusolek;
  • laps tuleb üksi ilma kirjaliku nõusolekuta, kuid annab registraatorile oma vanema või hooldaja kontaktandmed ning haigla töötaja helistab kohapealt lapsevanemale või hooldajale.
    Lapsevanema või hooldaja nõusolek võib olla vabas kirjalikus vormis. Oluline, et sellel teatisele oleks lisatud lapsevanema nimi, isikukood ja telefoninumber.

Unicorn Squad suvelaager Otepää Gümnaasiumis

16.08 võõrustas Otepää Gümnaasium Unicorn Squad tehnikahuvilisi tüdrukuid meie koolist, Rannu pühikoolist, Pühajärve põhikoolist ja Elva gümnaasiumist, kokku 55 õpilast. 
Laagripäev algas kell 10.00 kaheksaliikmelistesse gruppidesse jagamisega, kus oli tüdrukutel võimalus leida uusi sõpru ning lahendada ülesandeid erinevate paarilistega. Laagris oli olulisel kohal koostöö ja loovus ning mõistmine, et ebaõnnestumine on üks õppimise etappe, kus uute lahenduste leidmine viib sihile. Tüdrukud proovisid lahendada ülesandeid läbi katsetamiste, juhendite abil ning ka varasemate kogemuste abil.
Laagripäev oli pikk ja sisukas: erinevad töötoad, kus tuli tüdrukutel droonidega päästa uppuvalt laevalt inimesi ja viia rebastele metsa vaktsiinipakikesi, kerarobotite abil koristada tuba, programmeerida roboteid, ehitada kuulirada ja rakette ning palju muud. Inspireerivaks vahepalaks oli sel päeval Otepää Päästeamet, kes tutvustas päästjate tööd ja varustust igas ohtlikus olukorras: avariid, tulekahjud ja veekogude ohtlikkus.
Päev oli kui pikk koolipäev, mis väsitas õpilasi, aga samas kogesid ja omandasid nad palju uut meeskonnaliikmena ning selle raames leidsid palju toredaid sõpru.
Aitäh kõikidele HK Unicorn Squadi ja teiste koolide juhendatele!

NB! Sügisest algab Otepää Gümnaasiumis uuesti OG Unicorn Squad huviring, kuhu ootan liituma kõiki tehnikast ja teadusest huvitatud tüdrukuid. Täpsem info ilmub septembrikuu jooksul Stuudiumis.

Terje Tammekivi
Otepää Gümnaasiumi Unicorn Squad juhendaja

Pikapäevarühmade tööst 2021/2022. õppeaastal

Pikapäevarühmad alustavad tööd 6. septembrist, samast päevast alates pakub kooli toitlustaja ka pikapäevatoitu. Toitlustaja andmed on kooli kodulehel.
Avalduste blanketid asuvad siin: pikapäevarühma avaldus (.pdf) (.doc) ja pikapäevatoidu avaldus (.pdf) (.doc).
Pikapäevatoidu avaldused esitada otse kooli toitlustajale otepaa@dussmann.ee.
Pikapäevarühmad moodustab direktor käskkirjaga lastevanemate avalduste alusel.
Pikapäevarühma arvamise avalduste esitamise tähtaeg on 3. september 2021.
Pikapäevarühma avalduse saab täita koolis või saata (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna) kooli.
Pikapäevarühma õpetaja on Ene Must.
Õpetaja Ene Mustaga saab ühendust e-posti aadressil ene_m@nuustaku.edu.ee ja alates septembrist pikapäevarühma telefonil 5361 7143.