Toidupakkide ettetellimine 03.05.2021 ja kättesaamine 06.05.2021

Tere!

1.-4. klasside, 9. klasside ja 12. klassi õpilaste toitlustamine toimub alates 03.05.2021 koolimajas ning täiendavat toidupakki ei väljastata.
Palume kõigil vanematel, kes soovivad maikuus õpilase pikapäevasöögist loobuda võtta ühendust kooli söökla juhataja Ursula Juhkamiga telefonil 5628 7339.

5.-8. klasside, 10. ja 11. klassi õpilaste toidupakid komplekteeritakse esialgu üheks nädalaks.
Palume uutel toidupaki soovijatel võtta ühendust kooli söökla juhataja Ursula Juhkamiga telefonil 5628 7339 esmaspäeval, 03.05 kell 8.00- 17.00. Registreerimisel palume kindlasti öelda laste arv ja klassid.
Varasemate pakisoovijatega arvestab toitlustaja jätkuvalt ja uuesti infot edastama ei pea.

5.-8. klasside, 10. ja 11. klassi õpilaste toidupakid väljastatakse neljapäeval, 06.05.2021 ajavahemikus kell 9.00- 14.00 kooli hoovis asuva söökla akna kaudu. Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta toitlustajaga telefonil 5628 7339.

Heade soovidega

Maire Murumaa
direktor

Õppetöö korraldus alates 03.05.2021

Tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates järgmisest nädalast (3.05.2021) koolimajas kontaktõpe 1.-4. klasside õpilastele, HEV õpilastele ning 9. ja 12. klasside õpilastele.

Lähtudes HTMi juhisest viiruse leviku ennetamiseks on osadele klassidele määratud uued koduklassid. Täpsem info klassijuhatajatelt. Koolihoones on kohustus kanda kaitsemaski (va alla 12- aastased õpilased). Klassiruumides on õpilastele tagatud kätepesu võimalus, kaitsemaskid ja desovahendid. 1.-4. klasside õpilastele tagatakse osalemine pikapäevarühmas. Palume kõigil jälgida tervist ning võimalike haigusnähtude ilmnemisel jääda kodusele ravile.
Viiruse leviku ennetusmeetmena palume lapsevanematel koolimajja mitte siseneda vaid oodata oma last õuealal.

5.-8. klassidel ning 10. ja 11. klassil jätkub õppetöö esialgu distantsõppel. Muudatustest õppekorralduses jagame Stuudiumi vahendusel!

Püsigem terved!

Maire Murumaa
direktor

Toidupakid

Hea koolipere!

Koolivaheaeg on esmaspäevast läbi ning õpilaste õppetöö jätkub veel aprilli viimasel nädalal kõigile distantsilt. Seoses sellega koondame kokku nädalase toidupaki soovijad!

Palume uutel toidupaki soovijatel võtta ühendust kooli söökla juhataja Ursula Juhkamiga telefonil 5628 7339 reedel, 23.04 või esmaspäeval, 26.04 kell 8.00- 17.00. Registreerimisel palume kindlasti öelda laste arv ja klassid.
Varasemate pakisoovijatega arvestab toitlustaja jätkuvalt ja uuesti infot edastama ei pea.

Toidupakid väljastatakse neljapäeval, 29.04.2021 ajavahemikus kell 9.00- 14.00 kooli hoovis asuva söökla akna kaudu. Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta toitlustajaga telefonil 5628 7339.

Alates 3. maist on koolis kontaktõppel tagasi 1.-4. klasside õpilased ning info 5.-12. klasside toidupakkide osas jagame taaskord nädala pärast!

Heade soovidega

Maire Murumaa
direktor

Õppetöö korraldus alates 26.04.2021

Hea koolipere!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on kõik õpilased peale koolivaheaega, 26.04- 30.04.2021 distantsõppel.

Alates 03.05.2021 lubatakse kontaktõppele 1.-4. klasside õpilased ning haridusliku erivajadusega õpilased.
Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi ning vastava info laekumisel teavitame kõiki Stuudiumi vahendusel.

Püsigem terved!

Maire Murumaa
direktor

Otepää Gümnaasium ootab uusi õpilasi 10. klassi!

Vastuvõtuinfo:

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi on oodatud õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja kelle põhikooli lõputunnistusel on vähemalt rahuldavad aastahinded. Sisseastumiskatseid ei ole.
Mais toimuvad sisseastujatele infopäevad, millest Otepää Gümnaasium teavitab kodulehe kaudu hiljemalt 30. aprillil, koos infopäevale registreerimise lingiga.
Kümnendasse klassi sisseastumise avaldused esitada hiljemalt 2. juuliks 2021 kooli kantseleisse või edastada digitaalselt allkirjastatult aadressil: kool@nuustaku.edu.ee.
Avaldusega koos palume esitada isikut tõendav dokument, lõputunnistus koos hinnetelehega, tervisekaart ja dokumendi foto. Kool aktsepteerib dokumentide digitaalseid koopiaid.
Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus korraldada augustis täiendav vastuvõtt.

Õppimisvõimalused:

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb  Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida vähemalt 96 kursust.  Meie koolis toimub moodulõpe, mille raames jagunevad kursused järgnevalt:

  • üldmooduli kursused- kohustuslikud riiklikud ja kooli õppeainete kursused
  • valdkonnamoodulite kursused – kool pakub valiku neljas valdkonnas:

Loodus ja tervis
Majandus ja ühiskond
Teadus ja tehnoloogia
Kultuur ja kunstid

  • valikainete mooduli kursused- õppija individuaalsetest võimetest ja huvidest valitud kursused

Moodulõppe sisuinfo leitav alates 26.04.2021 kooli kodulehel!