Go Green, Europe

Otepää Gümnaasium osaleb Euroopa Liidu poolt kaasrahastatavas Erasmus+ projektis koos Rootsi, Hispaania ja Saksamaa koolidega. Projekt Go Green, Europe on keskkonnateemaline projekt, mille eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust jätkusuutlikust eluviisist ja saada juurde teadmisi keskkonnaalastest probleemidest osalejariikides. Lisaks ühisele teemale keskendub iga osalejariik ühele konkreetsele keskkonnateemale, mis asukohariigis aktuaalne on. Rootsi vaatleb seega seotud teemasid, Saksamaa liigtarbimisega seonduvat, Hispaanias keskendutakse prügi teemale ja Eestis vaadeldakse metsamajandust ja teisi metsaga seotud küsimusi. Projekt kestab kaks õppeaastat, 2019. aasta septembrist kuni 2021. aasta augustini.