Blanketid

Avaldus eelkooli vasutuvõtmiseks     (.pdf)     (.doc)
Avaldus 1. klassi astumiseks     (.pdf)     (.doc)
Avaldus I-IV kooliastmesse astumiseks     (.pdf)     (.doc)
Avaldus 10. klassi astumiseks ja valikute vorm     (.pdf)     (.docx)
Pikapäevarühma avaldus     (.pdf)     (.doc)
Pikapäevatoidu avaldus     (.pdf)     (.doc)
Õpilaskodu avaldus     (.pdf)     (.doc)
Õpilaskodu hommiku ja/või õhtusöögi avaldus     (.pdf)     (.doc)
Avaldus õpilase nimekirjast kustutamiseks     (.pdf)     (.doc)
Personali toitlustamise avaldus     (.pdf)     (.doc)
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks     (.pdf)     (.docx)