Eksamid 2022/2023. õppeaastal

RIIGIEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

Allikas: Riigi Teataja

GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAM

koolieksam bioloogias, ajaloos, füüsikas, geograafias, keemias, kehalises kasvatuses, kunstiajaloos, muusikaõpetuses, saksa keeles, vene keeles või  ühiskonnaõpetuses.

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Allikas:  Riigi Teataja