Eksamid 2020/2021. õppeaastal

RIIGIEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mai 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 21.mai 2021. a.

Allikas: Haridus- ja Noorteamet

GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAM

koolieksam bioloogias, ajaloos, füüsikas, geograafias, keemias, kehalises kasvatuses, kunstiajaloos, muusikaõpetuses, saksa keeles, vene keeles või  ühiskonnaõpetuses – 7. juuni 2021 kell 9.00

Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 2020-2021. õppeaastal

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Allikas: Haridus- ja teadusministri määrus nr. 23 – 02.07.2020. a