Õppekavad

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme õppekava üldosa.

Põhikooliastme ainekavad asuvad SIIN.

Otepää Gümnaasiumi põhikooliastme lihtsustatud õppekava üldosa.

Põhikooliastme lihtsustatud õppe ainekavad asuvad SIIN.

Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa (kehtib alates 2021/22. õppeaastast sisseastujatele) ja gümnaasiumiastme õppekava üldosa (kehtib 2018/19. ja 2019/20. õppeaastal sisseastujatele).

Gümnaasiumiastme ainekavad asuvad SIIN.

Õppekavade lisad (ainekavad) on saadaval ka paberkandjal kooli kantseleis.