Otepää Gümnaasium ootab uusi õpilasi 10. klassi!

Vastuvõtuinfo:

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi on oodatud õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja kelle põhikooli lõputunnistusel on vähemalt rahuldavad aastahinded. Sisseastumiskatseid ei ole. Kool võib arvestada lõpueksamite tulemusi.
Kümnendasse klassi sisseastumise avaldused esitada hiljemalt 2. juuliks 2022 kooli kantseleisse või edastada digitaalselt allkirjastatult aadressil: kool@nuustaku.edu.ee.
Avaldusega koos palume esitada lõputunnistus koos hinnetelehega, isikut tõendav dokument, nõusolek isikuandmete töötlemiseks (.pdf) (.docx), valdkonnamoodulite ja valikainete valikuleht ning dokumendifoto (foto suurus 30 x 40 mm, tuua kooli kantseleisse).
Kool aktsepteerib dokumentide digitaalseid koopiaid.

Avalduse blanketid asuvad siin: (.pdf)  (.docx)

Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus korraldada augustis täiendav vastuvõtt.

Õppimisvõimalused:

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb  Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida vähemalt 96 kursust.  Meie koolis toimub moodulõpe, mille raames jagunevad kursused järgnevalt:

Loodus ja tervis
Majandus ja ühiskond
Teadus ja tehnoloogia
Kultuur ja kunstid

Üldmooduli ja valdkonnamoodulite kursuste sisuga saad tutvuda SIIN.

2022/2023. õppeaasta valikkursuste nimekiri

Kooli tutvustav video