Otepää Gümnaasium ootab uusi õpilasi 10. klassi!

Vastuvõtuinfo:

Otepää Gümnaasiumi 10. klassi on oodatud õpilased, kes on omandanud põhihariduse ja kelle põhikooli lõputunnistusel on väga head, head ja rahuldavad aastahinded. Sisseastumiskatseid ei ole. Kool võib arvestada lõpueksamite tulemusi.
Kümnendasse klassi sisseastumise avaldused esitada hiljemalt 2. juuliks 2023 kooli kantseleisse lahtiolekuaegadel või edastada digitaalselt allkirjastatult lapsevanema poolt aadressil: kool@nuustaku.edu.ee.

Palume esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus ja valdkonnamoodulite ning valikainete valikuleht (.pdf)  (.docx)
2) lõputunnistus koos hinnetelehe koopiaga
3) isikut tõendava dokumendi koopia
4) nõusolek isikuandmete töötlemiseks (.pdf) (.docx),

Dokumentide koopiaid on võimalus teha kooli kantseleis.

Kooli vastuvõetud õpilastele/vanemale edastatakse meilitsi info ajavahemikus 03.07.-05.07.2023.

Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus korraldada augustis täiendav vastuvõtt.

Õppimisvõimalused:

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb  Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida vähemalt 96 kursust.  Meie koolis toimub moodulõpe, mille raames jagunevad kursused järgnevalt:

  • loodus ja tervis
  • majandus ja ühiskond
  • teadus ja tehnoloogia
  • kultuur ja kunstid

Üldmooduli ja valdkonnamoodulite kursuste sisuga saad tutvuda SIIN.

2023/2024. õppeaasta valikkursuste nimekiri