Hea on teha head

Ukraina traagilised sündmused puudutavad meid kõiki. Otepää Gümnaasiumi 4.b klassi vanemad pakkusid välja mõtte veidigi aidata neid, kes on sõja eest põgenedes Otepääle jõudnud. Selle kuu alguses vaataski iga õpilane üle enda koolitarbed ja tõi asjad, mida oli rohkem kui õpilane vajas, kooli. Nädala jooksul kogunes arvestatav hulk värviraamatuid, vihikuid, joonistamis- ning meisterdamistarbeid.

Neljandal aprillil viis 4.b klass koos õpetajaga asjad ise Karupesa hotelli. Meid võtsid vastu nii lapsed kui täiskasvanud ukrainlased. Suur oli nii andmis- kui saamisrõõm. Neljandikud olid rahul, et said natukegi aidata, ja uskusid, et väikestel vapratel ukrainlastel on nende annetatud asjadega tore joonistada ja meisterdada.

Tiie Jaaniste, 4.b klassijuhataja

Lihavõttenädala stiilipäevad ja munajaht

11.-14. aprillil toimusid koolis õpilasesinduse eestvedamisel lihavõttenädala stiilipäevad ja munajaht.
Eriti kogus populaarust 12. aprillil toimunud koolikotivaba päev, mis tekitas paljudes suurt elevust ja lusti. Päeva vältel oli näha õpilaste väga loovaid lahendusi, kuidas asendada tavaline koolikott millegi muu vastu.

Kolmapäeval ja neljapäeval oli aga võimalus kõigil osa võtta munajahist, maja peale oli ära peidetud 10 erinevat värvi muna pilti, mille värvid tuli üles kirjutada või pildistada ja selle ettenäitamisel sai huvijuhilt magusa üllatuse.

Aitäh osalejatele!

Pildigalerii on siin.

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Anna pakendile uus elu

11. aprillil käis meil koolis külas Keskkonnake.
Eesti Taaskasutusorganisatsiooni MTÜ poolt viidi läbi 1.-3. klassidele koolitus ”Anna pakendile uus elu”. Lastele seletati, miks on kasulik vähem jäätmeid tekitada, miks peab jäätmeid sorteerima, kuidas seda teha ja miks peab pakendijäätmed prügist eraldi koguma ning taaskasutusse suunama. Vaadati koos animafilmi “Meie sõbrad pakendikud” ja hiljem toimus väike teadmiste kontroll.

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Võrgupidu

8. aprillil toimus Otepää Gümnaasiumis praktilise töö raames Võrgupidu, kus 9.-12. klassi õpilased võtsid mõõtu arvutimängus CSGO. Ürituse eesmärgiks oli pakkuda noortele ühistegevust ning selgitada välja kooli parimad CSGO mängijad. Võrgupeo korraldaja, abiturient Markus Mõttuse sõnul jäädi üritusega väga rahule, küll aga oleks soovinud rohkem osalejaid näha, planeeritud 2 võistluse asemel sai teha ainult ühe.

Täname väga ürituse sponsoreid: Valga Avatud Noortekeskus, Ugandi Resto, UPM-Kymmene Otepää Vineeritehas ja loomulikult tublisid osalejaid!

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Meie koolis on palju tublisid noori matemaatikuid

2. veebruaril 2022 toimus 7.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, kus osales Valgamaalt 77 õpilast 9 koolist. Võistlust korraldas Tartu Ülikooli teaduskool.
7. klasside arvestuses osalesid meie koolist Helena Elmet (7.b), kes saavutas Valgamaal V koha ja temast 1 punkti kaugusele jäi Mate Mändmets (7.a), kes saavutas VI koha.
9. klasside arvestuses osales meie koolist 9.b kl õpilane Morten Oscar Orussaar, kes saavutas oma vanuserühmas II koha.
Gümnaasiumiastmes võttis olümpiaadist osa 12. kl õpilane Uku Sau, kes saavutas12. klasside arvestuses V koha.

11. märtsil 2022 toimus 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osavõtjaid oli Valgamaalt kokku 84. Olümpiaadi korraldas Eesti Matemaatika Selts.
4. klasside arvestuses võttis olümpiaadist osa 31 võistlejat, kellest Otepää Gümnaasiumi 4.b klassi õpilane  Reinhold Kalda jäi punktiarvestuses jagama II-III kohta.
5. klasside arvestuses osales olümpiaadil 34 õpilast, kellest meie kooli 5.a  klassi õpilane Jakob Pirnipuu saavutas Valgamaal võiduka I koha.
6. klasside arvestuses osales 19 õpilast, kellest 6.b klassi õpilane Laura Pirnipuu jäi jagama IV-V kohta

Tublid olid veel Karolin Kõivisto (4.a), Ann-Marii Mets (4.b), Henry Petolai (4.a), Oskar Ruukel (4.a), Joosep Sakkis (4.a), Teele Uudeberg (5.a), Matis Mändmets (5.b), Gert Ong (5.b), Maria Raud (6.a), Andra Arulaan (6.b).

31. märtsil 2022 toimus ülevabariigiline matemaatikavõistlusmäng Känguru, millest võttis osa  kokku 21 602 õpilast 382 koolist. Omavahel võisteldi 6 erinevas vanuserühmas 1.-12. klassini. Meie koolist osales 64 matemaatikahuvilist, kellest oma kooli tublimad igas vanuserühmas olid
1.-2. kl (pre-ekolier) Liis Uudeberg (2.a)
3.-4. kl (ekolier) Sebastian Ani  (4.a)       
5.-6. kl (benjamin) Jakob Pirnipuu (5.a)
7.-8. kl (kadett) Helena Elmet (7.b)
9.-10. kl (juunior) Martin Mõttus (10. kl)
11.-12. kl (student) Uku Sau (12. kl)

Täname osavõtjaid ja õnnitleme võitjaid!

Matemaatikaõpetajad