Otikeste pidu

16. oktoobril kogunesid Otepää Gümnaasiumi algklassi õpilased aulasse, et traditsioonilise otikeste peoga ristida ära esimese klassi õpilased ja üheskoos lõbusalt aega veeta. Ürituse alguses said värsked koolilapsed endale pähe neljanda klassi õpilaste meistertatud kõrvad ning teise klassi õpilaste valmistatud tunnistused. Seejärel lugesid otikesed vande ning esinesid laulu ja luuletusega. Pidu jätkus viktoriini, tantsu ja muusika ning lõbusate mängude saatel.
Üritust viisid läbi värsked kooli õpilasesinduse liikmed Laura Pirnipuu, Gerli Ong, Andra Arulaan, Mia Maria Arminen ja Katriin Ostrak.

Otikeste pidu on iga-aastane traditsiooniline üritus, kus võetakse kooli vastu Otepää Gümnaasiumi kõige värskemad ja pisemad õppurid.

Kervin Kull
huvijuht-koolielu korraldaja
Neljapäeval, 15. oktoobril toimub Otepää Gümnaasiumis “Otude” ristimine. Sellel aastal riietuvad Otud ehk 10. klassi õpilased ehitajateks, taluniteks ja korstnapühkijateks. Orienteeruvalt kell 16.00 võib Otusid näha ka Otepää linnas ringi kõndimas.
Päeva lõpetab koolidisko, kuhu on oodatud kõik õpilased. Disko algus 19.00 ja lõpp 22.00

Otudele soovib jõudu ja jaksu 12. klass!Muusikaõpetuse riiklikul olümpiaadil esindas Valgamaad taas meie kooli õpilane

9.–10. oktoobril toimus Tallinnas muusikaõpetuse üleriigiline olümpiaad. Võisteldi põhikooli ja gümnaasiumi arvestuses. Meie kooli ja ühtlasi Valgamaad esindas väga väärikalt 10. klassi õpilane Eliise Palmiste. Eliise astus üleriigilises voorus üles juba teist korda. Aitäh Eliisele!

Muusikaõpetuse olümpiaad toimub üle aasta ja seekordne võistlus oli eriline, kuna toimus 10. korda. Otepää Gümnaasiumi õpilased on pääsenud oma kooli ja maakonda lõppvooru esindama kõigil kümnel korral. Teen sel puhul oma tublidele õpilastele sügava kummarduse ja kiidan nende südikust ning esinemisjulgust. Nende isikuomadusteta poleks sel olümpiaadil midagi peale hakata. Loodan, et säravaid muusikaandeid jagub ka järgmistele olümpiaadidele.

Muusikaõpetaja Eve

Meeldejääv õppepäev rabas

On välja kujunenud õppekäigud, mida võetakse ette igal õppeaastal. Üks nendest on retk rabasse. Tavaliselt kevadeti, siis kui õitseb sookail ja soo on täis iseäralikku lõhna, võetakse 6. klassi õpilastega ette teekond Luhasohu või Meenikunno rabasse. See kevad tuli aga viirusega. Siiski kuldne sügis, mis kostitab süsimustade kuke- ja punapõsksete kuremarjadega, andis võimaluse minna rappa.

7. oktoobril käisid 7. klassi õpilased Meenikunna rabas. Raba programmi viisid läbi keskkonnahariduse spetsialistid Margit Turb ja Mari Kala. Programmi käigus tutvuti raba kui elukeskkonnaga, õpiti tundma liikide omavahelisi seoseid ja kohastumisi rabas hakkama saamiseks. Praktiliste tegevustena hinnati laukavee värvust ja mõõdeti selle temperatuuri, uuriti rabataimi ning võrreldi elurikkust rabas ja raba servas.

Täname juhendajaid, kes viisid läbi meeldejääva õppepäeva.

Loodusainete õpetaja
Mariana Naaber

Otepää Gümnaasiumi sünnipäev ja õpetajate päev

Fotod: T. Palmise

Esmaspäeval, 5. oktoobril, toimusid Otepää Gümnaasiumis traditsiooniline  õpetajate päeva ja kooli sünnipäeva tähistamised. Õpetajate päeva viisid läbi abituuriumi õpilased, kes kehastusid koostöös mõne 11. klassi õpilasega ka tollel päeval ise õpetajateks. Koolipäev algas kogu koolile aulas, kus esmalt edastas kooli 113. sünnipäevaks tervituse õpilasesinduse liige Kirke Karus. Seejärel allkirjastasid direktor Maire Murumaa ja õpetajate päeval direktori kohuseid täitnud Taavi Koppel koolirahu lepingu ning anti volitused üle abituuriumile päeva edasi juhtida.

Pärast aktust möödus päev ainetundides, kus tunde andsid abituuriumi ja 11. klassi õpilased. Tunnid möödusid meeleolukalt ning edukalt, kus õpetajateks kehastunud kooliõpilased said omal nahal tunda õpetajatöö võlusid ja valusid.