Trummide töötuba

7. aprillil oli meie kooli õpilastel suurepärane võimalus saada osa trummide töötoast, mida juhendas Reigo Ahven.
Reigo on trummar, pedagoog, ettevõtja ja üdini positiivne inimene, kes mõjus meie noortele väga innustavalt.
Kõik osavõtjad said omal käel proovida mängida džembe trummi ja kuigi töötoa lõpuks olid näpud valusad siis naeratus püsis siiski näol. Oleme väga tänulikud selle võimaluse eest!


Kerle Lillis
huvijuht

Tubli saavutus võistkondlikult matemaatikavõistluselt “Nuputa”

31. märtsil toimus Valga Põhikoolis võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistluse Nuputa piirkonnavoor, kus osales Otepää Gümnaasiumist kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad esindasid meie kooli väärikalt ja võistlevad edasi vabariiklikus voorus.

5.-6. kl õpilaste võistkond koosseisus Matis Mändmets (5.b), Jakob Pirnipuu (5. a), Laura Pirnipuu (6. b) ja Andra Arulaan (6. b) saavutasid I koha

7. kl õpilaste võistkond koosseisus Mate Mändmets (7.a), Gerli Ong (7.a) ja Helena Elmet (7.b) saavutasid II koha.

Kiidame õpilasi eduka osalemise eest!

Matemaatikaõpetajad Ene ja Inga

Tubli tulemus vabariiklikult keemiaolümpiaadilt

18.-19. märtsil toimus Tartu Chemicus keemiaolümpiaadi lõppvoor, kuhu pääsesid vabariigi parimad keemiatundjad, kokku 99 õpilast alates 9. klassist üle Eesti. Keemiaolümpiaadil võistlemiseks on vaja väga head matemaatilist taipu ning teadmisi keemiast. Valgamaad esindas 9. klasside arvestuses meie kooli õpilane Morten Oscar Orussaar. 9. ja 10. klasside õpilased lahendasid samasuguseid ülesandeid. Selgeks tuli õppida 10. klassi teemad, nagu keemiline tasakaal, keemilise reaktsiooni soojusefekt, lisaks kroomi keemia ning struktuurivalemite ja –isomeeride koostamine. Üheksa ülesande lahendamiseks oli aega 5 tundi. Paremusjärjestus koostati teooria osa kuue kõige paremini lahendatud ülesannete ja praktilise osa ülesannete põhjal. Morten Oscar Orussaar saavutas märkimisväärselt kõrge – 16. koha.

Kiidan õpilast eduka osalemise eest keemiaolümpiaadil!

õpetaja Mariana Naaber

Põnev seiklus Ahhaa teaduskeskuses

Fotod: K. Oja

Otepää Gümnaasiumi 9. klassid käisid kolmapäeval, 23. märtsil õppekäigul Ahhaas. Õppepäeva teemaks oli elekter. Päev algas juhendajate tutvumisega, gruppidesse jagunemisega ja sissejuhatusega õppepäeva. Õpilased osalesid töötoas, kus sai ise valmistada patareid puu- ja köögiviljadest. Lähemalt räägiti ka patarei sisemusest ning saime olla ka ise osa vooluringist. Lisaks lahendasime saalis olevaid ülesandeid elektri kohta, mille käigus omandasime rohkem teadmisi elektrist. Õppekäik Ahhaas lõppes Teadusteatriga Särisev elekter, kus tehti põnevaid katseid, millest saime ka ise osa võtta. Teadusteater lõppes võimsa pauguga. Õppekäik meeldis väga, sest selline huvitav õppepäev on tore vaheldus tavalistele koolitundidele.

9.ab klassid

Anette Männistele aukiri ERM-ist

Otepää Gümnaasiumi 12 kuuendikku osales veebruaris ERM-i poolt korraldatud konkursil „Kõige vanem asi minu kodus, mis võiks olla ka muuseumis“. Digitaalsel konkursil osalemiseks tuli kirjeldada oma kodus leiduvat ajaloolise väärtusega eset ning joonistada sellest ka pilt. Kokku saadeti ERM-i  1165 tööd 76 koolist. Meie kooli 6.a klassi õpilane Anette Männiste joonistas pildi 115 aastat vanast õmblusmasinast ning pälvis oma töö eest žürii aukirja.

Meie õpilaste töödega ERM-i virtuaalnäitusel saab tutvuda siin

Juhendajad Rita Arik ja Jelena Salumaa