Haridus- ja Teadusministeerium soovitab reisilt tulles jääda koju

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.
Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.
Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal   õppetöös osalemine. Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium

Otikeste pidu

16. oktoobril kogunesid Otepää Gümnaasiumi algklassi õpilased aulasse, et traditsioonilise otikeste peoga ristida ära esimese klassi õpilased ja üheskoos lõbusalt aega veeta. Ürituse alguses said värsked koolilapsed endale pähe neljanda klassi õpilaste meistertatud kõrvad ning teise klassi õpilaste valmistatud tunnistused. Seejärel lugesid otikesed vande ning esinesid laulu ja luuletusega. Pidu jätkus viktoriini, tantsu ja muusika ning lõbusate mängude saatel.
Üritust viisid läbi värsked kooli õpilasesinduse liikmed Laura Pirnipuu, Gerli Ong, Andra Arulaan, Mia Maria Arminen ja Katriin Ostrak.

Otikeste pidu on iga-aastane traditsiooniline üritus, kus võetakse kooli vastu Otepää Gümnaasiumi kõige värskemad ja pisemad õppurid.

Kervin Kull
huvijuht-koolielu korraldaja
Neljapäeval, 15. oktoobril toimub Otepää Gümnaasiumis “Otude” ristimine. Sellel aastal riietuvad Otud ehk 10. klassi õpilased ehitajateks, taluniteks ja korstnapühkijateks. Orienteeruvalt kell 16.00 võib Otusid näha ka Otepää linnas ringi kõndimas.
Päeva lõpetab koolidisko, kuhu on oodatud kõik õpilased. Disko algus 19.00 ja lõpp 22.00

Otudele soovib jõudu ja jaksu 12. klass!Muusikaõpetuse riiklikul olümpiaadil esindas Valgamaad taas meie kooli õpilane

9.–10. oktoobril toimus Tallinnas muusikaõpetuse üleriigiline olümpiaad. Võisteldi põhikooli ja gümnaasiumi arvestuses. Meie kooli ja ühtlasi Valgamaad esindas väga väärikalt 10. klassi õpilane Eliise Palmiste. Eliise astus üleriigilises voorus üles juba teist korda. Aitäh Eliisele!

Muusikaõpetuse olümpiaad toimub üle aasta ja seekordne võistlus oli eriline, kuna toimus 10. korda. Otepää Gümnaasiumi õpilased on pääsenud oma kooli ja maakonda lõppvooru esindama kõigil kümnel korral. Teen sel puhul oma tublidele õpilastele sügava kummarduse ja kiidan nende südikust ning esinemisjulgust. Nende isikuomadusteta poleks sel olümpiaadil midagi peale hakata. Loodan, et säravaid muusikaandeid jagub ka järgmistele olümpiaadidele.

Muusikaõpetaja Eve

Meeldejääv õppepäev rabas

On välja kujunenud õppekäigud, mida võetakse ette igal õppeaastal. Üks nendest on retk rabasse. Tavaliselt kevadeti, siis kui õitseb sookail ja soo on täis iseäralikku lõhna, võetakse 6. klassi õpilastega ette teekond Luhasohu või Meenikunno rabasse. See kevad tuli aga viirusega. Siiski kuldne sügis, mis kostitab süsimustade kuke- ja punapõsksete kuremarjadega, andis võimaluse minna rappa.

7. oktoobril käisid 7. klassi õpilased Meenikunna rabas. Raba programmi viisid läbi keskkonnahariduse spetsialistid Margit Turb ja Mari Kala. Programmi käigus tutvuti raba kui elukeskkonnaga, õpiti tundma liikide omavahelisi seoseid ja kohastumisi rabas hakkama saamiseks. Praktiliste tegevustena hinnati laukavee värvust ja mõõdeti selle temperatuuri, uuriti rabataimi ning võrreldi elurikkust rabas ja raba servas.

Täname juhendajaid, kes viisid läbi meeldejääva õppepäeva.

Loodusainete õpetaja
Mariana Naaber