Halloweeni teemaline stiilipäev

3. novembril toimus Otepää Gümnaasiumis Halloweeni teemaline stiilipäev koos viktoriiniga.

Kõikidel osalejatel oli võimalus käia aulas fotoseina juures jäädvustamas oma vahvaid kostüüme, peale mida said klassid oma teadmisi proovile panna Halloweeni teemalises viktoriinis.

Viktoriinist võttis osa 14 klassi. 1.-5. klassi arvestuses võitis esikoha 3. klass, 6.-12. klassi arvestuses pälvis esikoha 7.a klass, mõlemad klassid teenisid ka lisapunkte stiilipäeval osalejate arvu pealt.

Esikoha auhinna pani välja Ugandi Resto ja mõlemad klassid saavad minna nautima maitsvat pitsat.

Halloweeni stiilipäeva aitas läbi viia õpilasesindus koostöös huvijuhiga.

Aitäh aktiivsetele õpilastele ja õpetajatele, kes osa võtsid.

Stiilipäeva fotod asuvad siin.

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Teistsugune Otikeste pidu

Meie kooli traditsiooniline Otikeste pidu ehk esimeste klasside ristimine oli sel õppeaastal veidi teistsugune. Seekord ei kogunenud kõik algklassid aulasse, vaid üritus oli mõeldud ainult esimesele klassile. 4. novembril kogunes 1.a klass teise tunni ja 1.b kolmanda tunni ajal aulasse. Ürituse alguses said värsked koolilapsed mängida soojendusmängu „Teatejooks palliga“. Seejärel esitasid õpilased õpitud luuletuse. Pärast luuletuse esitamist said lapsed endale pähe neljanda klassi õpilaste meisterdatud “Otikeste” kõrvad ning teise klassi õpilaste valmistatud tunnistused. Traditsioonide alla käis ka vande lugemine, mida lapsed kõva häälega õpetajale, huvijuhile ja mängu korraldajatele esitasid. Pidu jätkus mängudega „Lumepalli sõda“ ja „Telefon“. Koos veedetud aeg oli lõbus ning vaheldusrikas.

Üritust viisid läbi kooli õpilasesinduse liikmed 7.b klassist Kertu Juhkam, Lisandra Liivamägi ja Linda Silmere. Aitäh korraldajatele ning teise ja neljanda klassi õpilastele vahvate kingituste eest!

Mariia Medvichuk
1.a klassiõpetaja

Info 8. novembri eelkooli toimumisest

Seoses nakatumise kõrge tasemega piirkonnas, palume kõigil lastevanematel jälgida enda lapse tervist ning haigustunnustega lapsed palume jätta koju.

Palume järgida Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid ning  isolatsiooni määratud last eelkooli mitte tuua.

Eelkool toimub esmaspäeval, 8 novembril kell 12.40 koolimajas.

Täpsem info edastatakse õpetajate Tiie Jaaniste ja Triin Rehki poolt lähipäevadel.

Kooli juhtkond

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2022. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele alustavad Otepää Gümnaasiumis 8. novembril 2021.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 5. november 2021.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuustaku.edu.ee  (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantseleis lahtiolekuaegadel.
Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/avaldus eelkooli vastuvõtmiseks“).
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetajad on Triin Rehk ja Tiie Jaaniste.

Koolieelse ettevalmistusrühma lastevanemate koosolek toimub 1. novembril 2021 kell 18.00 Zoomi vahendusel.