Galeriis avatud uus näitus “Minu kooli nägu”

12. klassi Loovuse mooduli õpilaste Kunstilise kujundamise ja portfoolio kursuse käigus on valminud graafilised fototöötlused oma koolist. Õpilased tegelesid fotosilma kaudu arhitektuurse  kompositsiooniga, leidsid huvitavaid vaatenurki ja joonistasid fotod arvutiprogrammi abil graafiliseks.

Autorid: Evelin Konsap, Kertu-Liis Levin, Teele Mägi, Anton Otrokov, Elo Liis Tammoja, Liisabet Urm.

Ave Kruusmaa
kursuse juhendaja

Üleriigiline käsitöö olümpiaad keskendus seekord maailma päästmisele

Igati väärikalt kaitses oma tööd „Makrameetehnikas võrkkiik“ Otepää Gümnaasiumi 9.klassi õpilane Brianna Mõttus reede, 14. mail toimunud üleriigilisel käsitöö olümpiaadil. Kõik loovtööd olid huvitavad, mille teostamiseks kasutati palju erinevaid taaskasutusmeetodeid ja -materjale.  Kõikide 12 osaleja esitlusega saab tutvuda http://www.tlu-craft.ee/olumpiaad/uleriigiline-tehnoloogiavaldkonna-ainete-olumpiaad/opilastood.

Päeva programm sisaldas ka “Pakendivaba elu” viktoriini ja Ilmapoe esitlust, mis tutvustas zero waste elustiili Tallinnas asuva esimese pakendivaba poe Ilmapood näitel (http://shop.ilmapood.ee/).

Ave Kruusmaa
juhendaja

Karl Silmere tubli tulemus uurimistööde võistluselt

Käesoleval õppeaastal toimus juba 22. korda õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Võistluse selle aasta teema oli „Murrang“. Meie koolist osales võistlusel 8.b klassi õpilane Karl Silmere oma tööga „20. sajandi Eesti koolielu murrangud Uderna kooli näitel“, mis saavutas põhikooli uurimistööde kategoorias raamatupreemia.

Võistlusele saadeti põhikooli vanuseastmes ka loovtöid ning gümnaasiumis lisaks uurimistöödele ka praktilisi töid. Võistluse tulemuste ning parimate tööde videoesitlustega saab tutvuda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel: https://eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2020-2021/

Palju õnne Karlile!

Heivi Truu,
juhendaja

Õppetöö korraldus alates 17.05.2021

Hea koolipere!

Tuginedes Vabariigi Valitsuse otsusele anname teada, et alates 17.05.2021 on lubatud kooli kontaktõppele kõik õpilased!
Õppetöö jätkub tavapärases rütmis, pöörame suuremat rõhku hügieeninõuete täitmisele ja terviseameti nõuetele ning kasutame siseruumides alates 12. eluaastast maske.

Kohtumiseni koolimajas!

Maire Murumaa
direktor

Otepää Gümnaasiumi virtuaalne sisseastumise infopäev

20. mail 2021 kell 17 toimub virtuaalne sisseastumise infopäev 10. klassi astujatele, kus räägime kooli vastuvõtust ning tutvustame nii sõnas kui pildis õppimisvõimalusi ja õppetööväliseid tegevusi. Infopäeval saad kuulata koolipere infominuteid, käia klassiruumide virtuaaltuuril ning küsida küsimusi.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 18. maiks SELLE vormi kaudu. Infopäeva lingi saadame registreerunutele 19.05.2021.

Lisaks riikliku õppekava järgi õpetamisele keskendume Otepää Gümnaasiumis kogukondlike väärtuste ja võimaluste tundmaõppimisele. Loe kooli sisseastumise kohta kooli kodulehelt Vastuvõtuinfo alt.

Oled oodatud Otepää Gümnaasiumisse!