Veebikonkurss “Minu maakond”

Sel õppeaastal kuulutati juba oktoobris välja Saksa Keele Õpetajate Seltsi poolt järjekordne konkurss “Mein Landkreis” (“Minu maakond”). Otepää Gümnaasiumist osales väga edukalt Mate Mändmets 8.a klassist, kes põhikooli arvestuses jäi jagama 2.- 4. kohta.

Esitasime konkursile Otepääd ja selle lähiümbrust tutvustava “Kuldvillaku”, mis on valminud õppetöö mitmekesistamiseks III kooliastmele ja gümnaasiumiastmele nii üksinda kui ka võistkondadega mängimiseks. 

Mängu teema on seotud õppekava teemaga “Minu kodukoht Eesti”.

Kuldvillak  sobib mängimiseks ka kõigile teistele saksa keele, kultuuri- ja ajaloohuvilistele, olenemata east, ja kelle saksa keele tase on vähemalt A2. Samuti tutvustab “Kuldvillak” Otepääd kui tähtsat turismi- ja spordikeskust Lõuna- Eestis.

Mängu loomise keskkond ja “Kuldvillak” asuvad siin

Mate poolt on loodud väga hea õppevahend, mis rikastab meie õppetunde.

Õnnitlused veelkord Matele!

Saksa keele õpetaja
Eve Gross

Valgus ja vari noorte kunstnike pilgu läbi

Eesti Rahva Muuseumis toimus 7. detsembril juba 26. korda koolidevaheline võistujoonistamine, mille üldteemaks oli „Valguses ja varjus“. Kokku osales 163 õpilast 36 koolist üle kogu Eestimaa.

Kolm tundi väldanud võistluse alguses said osalejad valida ERMis koha, kust avanev vaade inspireeris neid võistlustööd looma. Meie koolist osales 8 õpilast: Sofia Eleanor Suvi ja Sille Ladva 2. klassist, Siisi Saluveer ja Anni Piirimäe 4. klassist, Lisete Liivamägi ja Saara-Madlen Kreek 7. klassist ning Kadi Vindi ja Kirke Tamm 11. klassist. Kõigile tublidele osalistele jagati pärast pingutavat võistlust torti ning oli võimalik vaadata ka näitust kohapeal valminud töödest.
Noored kunstnikud said uue toreda kogemuse osaliseks.

Aitäh tublidele joonistajatele!

Albumit joonistustest saab vaadata ERMi Facebooki keskkonnas Võistujoonistamine “Valguses ja varjus” 7.12.2022

Jelena Salumaa, kunstiõpetaja

Jõululaat meie koolis

Esmaspäeval, 12. detsembril toimus meie koolis üks vahva jõululaat, kus õpilased ja õpetajad said müüa oma küpsetisi ja käsitöötooteid. Suur tänu kõigile laadalistele!

Pildid leiad siit.

Kadri Orav
huvijuht

Kodanikupäeva veebiviktoriini tulemused 2022

Valgamaal korraldatakse kodanikupäeva veebiviktoriini traditsiooniliselt 26. novembril või selle lähiümbruses, seekordne võistlus toimus juba 20. korda ning korraldasid Valgamaa Arenguagentuur ja Valgamaa Keskraamatukogu.
Otepää Gümnaasiumi 8. klassi võistkond oli 2003. aastal selle võistluse esimene võitja põhikoolide arvestuses ning rõõm on tõdeda, et ka sel korral oli meie kooli kõige edukam võistkond just 8. klasside võistkond, kes saavutas III koha. Võistkonnas olid Art Asi 8.a klassist ning Richard Rikka ja Robert Sebastian Heinsar 8.b klassist.
Tubli 5. koha saavutas 9.b klassi võistkond: Emma Tammemägi, Säde Toom, Karlotta Levin.
Gümnaasiumide arvestuses said 12. klassi õpilased Helis Hein ja Eliise Palmiste punktiarvestuses teise tulemuse, kuid jäid ajaliselt esikolmikust maha ning said maksimumilähedase tulemusega 4. koha.
Hästi võistlesid ka 11. klassi õpilased Kadi Vindi ja Romet Silm.

Vt tulemusi SIIT.

Tänan kõiki osalejaid ning soovin jätkuvat huvi ühiskonna vastu!

Heivi Truu,
ühiskonnaõpetuse õpetaja