Anna pakendile uus elu

11. aprillil käis meil koolis külas Keskkonnake.
Eesti Taaskasutusorganisatsiooni MTÜ poolt viidi läbi 1.-3. klassidele koolitus ”Anna pakendile uus elu”. Lastele seletati, miks on kasulik vähem jäätmeid tekitada, miks peab jäätmeid sorteerima, kuidas seda teha ja miks peab pakendijäätmed prügist eraldi koguma ning taaskasutusse suunama. Vaadati koos animafilmi “Meie sõbrad pakendikud” ja hiljem toimus väike teadmiste kontroll.

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Võrgupidu

8. aprillil toimus Otepää Gümnaasiumis praktilise töö raames Võrgupidu, kus 9.-12. klassi õpilased võtsid mõõtu arvutimängus CSGO. Ürituse eesmärgiks oli pakkuda noortele ühistegevust ning selgitada välja kooli parimad CSGO mängijad. Võrgupeo korraldaja, abiturient Markus Mõttuse sõnul jäädi üritusega väga rahule, küll aga oleks soovinud rohkem osalejaid näha, planeeritud 2 võistluse asemel sai teha ainult ühe.

Täname väga ürituse sponsoreid: Valga Avatud Noortekeskus, Ugandi Resto, UPM-Kymmene Otepää Vineeritehas ja loomulikult tublisid osalejaid!

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Meie koolis on palju tublisid noori matemaatikuid

2. veebruaril 2022 toimus 7.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor, kus osales Valgamaalt 77 õpilast 9 koolist. Võistlust korraldas Tartu Ülikooli teaduskool.
7. klasside arvestuses osalesid meie koolist Helena Elmet (7.b), kes saavutas Valgamaal V koha ja temast 1 punkti kaugusele jäi Mate Mändmets (7.a), kes saavutas VI koha.
9. klasside arvestuses osales meie koolist 9.b kl õpilane Morten Oscar Orussaar, kes saavutas oma vanuserühmas II koha.
Gümnaasiumiastmes võttis olümpiaadist osa 12. kl õpilane Uku Sau, kes saavutas12. klasside arvestuses V koha.

11. märtsil 2022 toimus 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Osavõtjaid oli Valgamaalt kokku 84. Olümpiaadi korraldas Eesti Matemaatika Selts.
4. klasside arvestuses võttis olümpiaadist osa 31 võistlejat, kellest Otepää Gümnaasiumi 4.b klassi õpilane  Reinhold Kalda jäi punktiarvestuses jagama II-III kohta.
5. klasside arvestuses osales olümpiaadil 34 õpilast, kellest meie kooli 5.a  klassi õpilane Jakob Pirnipuu saavutas Valgamaal võiduka I koha.
6. klasside arvestuses osales 19 õpilast, kellest 6.b klassi õpilane Laura Pirnipuu jäi jagama IV-V kohta

Tublid olid veel Karolin Kõivisto (4.a), Ann-Marii Mets (4.b), Henry Petolai (4.a), Oskar Ruukel (4.a), Joosep Sakkis (4.a), Teele Uudeberg (5.a), Matis Mändmets (5.b), Gert Ong (5.b), Maria Raud (6.a), Andra Arulaan (6.b).

31. märtsil 2022 toimus ülevabariigiline matemaatikavõistlusmäng Känguru, millest võttis osa  kokku 21 602 õpilast 382 koolist. Omavahel võisteldi 6 erinevas vanuserühmas 1.-12. klassini. Meie koolist osales 64 matemaatikahuvilist, kellest oma kooli tublimad igas vanuserühmas olid
1.-2. kl (pre-ekolier) Liis Uudeberg (2.a)
3.-4. kl (ekolier) Sebastian Ani  (4.a)       
5.-6. kl (benjamin) Jakob Pirnipuu (5.a)
7.-8. kl (kadett) Helena Elmet (7.b)
9.-10. kl (juunior) Martin Mõttus (10. kl)
11.-12. kl (student) Uku Sau (12. kl)

Täname osavõtjaid ja õnnitleme võitjaid!

Matemaatikaõpetajad

Trummide töötuba

7. aprillil oli meie kooli õpilastel suurepärane võimalus saada osa trummide töötoast, mida juhendas Reigo Ahven.
Reigo on trummar, pedagoog, ettevõtja ja üdini positiivne inimene, kes mõjus meie noortele väga innustavalt.
Kõik osavõtjad said omal käel proovida mängida džembe trummi ja kuigi töötoa lõpuks olid näpud valusad siis naeratus püsis siiski näol. Oleme väga tänulikud selle võimaluse eest!


Kerle Lillis
huvijuht

Tubli saavutus võistkondlikult matemaatikavõistluselt “Nuputa”

31. märtsil toimus Valga Põhikoolis võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistluse Nuputa piirkonnavoor, kus osales Otepää Gümnaasiumist kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad esindasid meie kooli väärikalt ja võistlevad edasi vabariiklikus voorus.

5.-6. kl õpilaste võistkond koosseisus Matis Mändmets (5.b), Jakob Pirnipuu (5. a), Laura Pirnipuu (6. b) ja Andra Arulaan (6. b) saavutasid I koha

7. kl õpilaste võistkond koosseisus Mate Mändmets (7.a), Gerli Ong (7.a) ja Helena Elmet (7.b) saavutasid II koha.

Kiidame õpilasi eduka osalemise eest!

Matemaatikaõpetajad Ene ja Inga