Esikoht õpimappide võistluselt

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldas Riigikantselei koostöös Eesti Klassiõpetajate Liiduga I ja II kooliastme õpilastele õpimappide koostamise võistluse teemal „Eesti omariikluse taastamine“.

Võistluse raames koostati Eesti koolides 53 õpimappi.  Žürii valis välja neli auhinnalist kohta ja ära märgiti kaks tööd.

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud õpilasvõistluste parimate õpilaste tänusündmus toimus 7. juulil 2021 Stenbocki majas. Auhinnad andis üle Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas.

I koha pälvis Otepää Gümnaasiumi 3.b klassi õpilane Robert Raak, kes koostas õpimapi teemal “Eesti omariikluse taastamine. Kaubandus ostja pilgu läbi”. Roberti arvates oli tööd teha tõeliselt huvitav. Küsitlusest sai ta teada, et 1991. aastast mäletatakse pikki järjekordi, kaupade vähesust ja valikuvõimaluste puudumist. Samas mäletatakse puudustest hoolimata seda aega toreda ja õnnelikuna. Robert kirjutab: “Mina sain teada, kuidas elati 30 aastat tagasi. Raske on ette kujutada, et ei saa minna poodi ja osta, mida vaja, isegi kui oled seisnud ära pika järjekorra.”

Tänusündmuse kirjeldus ja pildigalerii asub Riigikantselei kodulehel https://30aastat.ee/noorteprojektid/opimapp-teemal-eesti-omariikluse-taastamine/

Tiie Jaaniste
Otepää Gümnaasiumi klassiõpetaja

Koolinoorte vaktsineerimine Otepää Gümnaasiumis 10. augustil 2021

Head koolinoored ja lapsevanemad!

Jagame Valga Haigla infot vaktsineerimisvõimaluse kohta Otepää Gümnaasiumis!

Sügisel algava kontaktõpe ja huvitegevuse järjepidevuse säilimiseks ja meie elu mõjutavate piirangute vähendamiseks, kutsume koolinoori alates 12. eluaastast ja kõiki täiskasvanuid COVID-19 vastu vaktsineerima.
Koroonaviiruse haigus COVID-19 kulg on ettearvamatu ning võib kahjustada nii noore kui ka vanema inimese tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks. Kõik Eestis saada olevad vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist ja haiglasse jõudmist.

Ootama kõiki koolilapsi alates 12. eluaastast ja õpetajaid ning kohalikke elanikke, kes veel ei ole jõudnud, end vaktsineerima:

10. augustil kell 10.30-16.00 Otepää Gümnaasiumis (Koolitare 5, Otepää) peamaja II korrusel, klassiruumis 204 (inglise keel). Vaktsineerimisjärgne jälgimine (15 minutit) toimub kooli aulas.

Vaktsineerimise sujuvaks korraldamiseks soovitame eelregistreerimist digiregistratuuris aadressil: digilugu.ee või Valga Haigla AS registratuuri kaudu telefonil 766 5100. Vaktsineerima võib tulla ka eelregistreerimata!
Vaktsineerimine toimub Pfizer-BioNTech vaktsiiniga.

NB! Vaktsineerima tulles on oluline võtta kaasa isikut tõendav dokument, kas ID-kaart, pass või õpilaspilet.
Kui tunnete end haigena või olete haige lähikontaktsena suunatud isolatsiooni, tuleb vaktsineerimine edasi lükata. COVID-19 põdenuid, oodatakse samuti vaktsineerima, kui haiguse läbi põdemisest on möödunud 6 kuud.

Koolinoorte vaktsineerimisel jälgivad vaktsineerijad selgelt väljendatud lapse enda nõusolekut ning lapsevanema või hooldaja nõusolekut. Selleks on kolm võimalust:
– laps tuleb vaktsineerima vanema või hooldajaga koos;
– laps tuleb vaktsineerima kaasas kirjalik vanema või hooldaja nõusolek;
– laps tuleb üksi ilma kirjaliku nõusolekuta, kuid annab registraatorile oma vanema või hooldaja kontaktandmed ning haigla töötaja helistab kohapealt lapsevanemale või hooldajale.
Lapsevanema või hooldaja nõusolek võib olla vabas kirjalikus vormis. Oluline, et sellel teatisele oleks lisatud lapsevanema nimi, isikukood ja telefoninumber.

Koolinoorte vaktsineerimisel rõhutame, et soovitatav on eelregistreerida (et vältida järjekorras ootamist), minna õigel ajal kohale ning, kui selgub, et minna ei saa, siis anda esimesel võimalusel sellest haigla registratuurile (766 5100) teada.

Ootame rohket osavõttu ja püsime terved!
Valga Haigla juhataja ja ravijuht
Apo Oja

10. klassi vastuvõtt

Otepää Gümnaasiumis on alanud dokumentide vastuvõtt 10. klassi astumiseks. Avalduse blanketid asuvad siin: (.pdf)  (.docx)

Kümnendasse klassi sisseastumise avaldused esitada hiljemalt 2. juuliks 2021 kooli kantseleisse või edastada digitaalselt allkirjastatult aadressil: kool@nuustaku.edu.ee.

Avaldusega koos palume esitada isikut tõendav dokument, lõputunnistus koos hinnetelehega, tervisekaart ja dokumendi foto. Kool aktsepteerib dokumentide digitaalseid koopiaid.