Koolieelne ettevalmistus Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2018. aasta septembris kooliteed alustavatele lastele alustavad õppetööd jaanuaris 2018. Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHTAEG on 14. detsember 2017.

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab kõikide avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel märgitud kontaktide abil.

Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel (õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!

Külle Viks

Otepää Gümnaasiumi direktor

Jääaja jäljed Otepääl

21. novembril külastasid Otepää Gümnaasiumi loodusmooduli õpilased pinnamoe kursuse raames Otepää looduskeskust. Seal võttis meid vastu keskkonnaameti spetsialist Margit Turb. Esmalt rääkis ta lähemalt Otepää kõrgustiku tekkest ja pinnavormidest, tuletades meelde, et see on liustikutekkeline ning selle kõrgeim tipp on Kuutsemägi (217 m). Seejärel vaatasid õpilased videot Ida-Virumaa maastikest, mis oli heaks näiteks liustikutekkelistest kui ka inimtekkelistest pinnavormidest.

Lahe geograafiatund Otepää Gümnaasiumis

12.-18.novembrini toimuva rahvusvahelise geograafianädala (Geography Awareness Week) raames toimus Otepää Gümnaasiumis 13. novembril projekt “Lahe geograafiatund.“ Läbi viidi nutitelefoni teematunnid. Klassi ees olid TÜ geograafiaosakonna tudengid Mart Soo ja Oskar Vevers.

Teadusbussi külaskäik

15. novembril külastas Otepää Gümnaasiumi Teadusbuss. Teadusbuss on liikuv teaduslabor, mille meeskond koosneb rõõmsatest vabatahtlikest Tartu Ülikooli tudengitest. Tore oli, et Teadusteatri etendust sai jälgida kogu koolipere. Erilise õhinaga elasid katsetele kaasa algklasside õpilased.

Magus võit rahvastepallis

Neljapäeval, 16. novembril toimusid Valga spordihoones Valgamaa 4.-5. klasside karikavõistlused rahvastepallis. Ka Otepää kooli 5. klassi poisid ja tüdrukud olid võistlustules. Haaravates ja põnevates mängudes saavutasid meie kooli poisid  esimese koha.