Tartu rahu aastapäeva näitus

Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Kaitsevägi, Eesti Välisministeerium ja Tartu rahu aastapäeva korraldusnaiskond tänab Otepää Gümnaasiumi õpilasi loometööde esitamise eest Tartu rahulepingu 101. aastapäevaks.

Tartu rahu aastapäeva näitusele saadeti kokku 312 kaunist tööd. Saadetud teostest on valminud virtuaalne näitus, mille koostas kontserdi kunstnik Hanna Laur ning ideeautor kunstiline juht Karin Kuulpak. Näitusel kõlab K. Kuulpaki looming “Me hoiame nõnda ühte.” Näitust saab vaadata siit

Jelena Salumaa
kunstiõpetaja ja esitatud tööde juhendaja

Võõrkeeltenädal

25.-29. jaanuaril toimus koolis võõrkeeltenädal. Nädala jooksul oli kolmel esimesel vahetunnil kuulda erinevates keeltes laule. Täname huvijuti ja õpilasomavalitsust!

Spelling Bee võistlus 4.-9.kl õpilastele oli ainus ühisüritus, teised tegevused toimusid klassides tundide ajal.

Spelling Bee võistlusest võttis osa 25 õpilast, suurem osa 4.-5. klassist. Tublimad olid Jakob Pirnipuu, Lily Pajumägi, Matis Mändmets, Lisete Liivamägi, Ida Vahrušev, Laura Pirnipuu, Katriin Ostrak, Liis Lattik, Tormi Klais. Kiidame kõiki osavõtu eest.

3.-4. klassi õpilased alustasid dramatiseeringute õppimist inglise keeles, „Naeris“ ja „Kuldkihar ja kolm karu“. Nendes klassides viis Randar Daniel läbi oma loovtöö praktilise osa „Mängude õpituba“.

5.b klass tõlkis „Ötzy the Iceman“ teksti ja teeb kunstiõpetuse tunnis pildi juurde. 6.b klass otsis Internetist inglise keelseid eesti vanasõnu ja illustreeris Canva keskkonnas. 8. klassid valmistasid plakatid Ameerika kohta, lisaks teadmiste kontroll Kahootis.

12. klassi õpilased, kes on inglise keelt ja sellega seonduvat õppinud 5. klassist alates, võiksid selle keele ja ka kultuuri kohta teada nii mõndagi. Seetõttu oli nende Võõrkeeltenädala tegevuseks Kahoot-mäng erinevate inglise keelt puudutavate küsimustega. Näiteks, kas teie teate, missugune on ingliskeelses vestluses enimkasutatav sõna või mitu x-tähega algavat sõna on inglise keeles? Ilmselt ei tea, ega teadnud ka 12. klasside õpilased, kuid seda põnevam oligi oodata uut küsimust ning panna pea tööle, missugune vastusevariant on õige. Kõik uued faktid veel sel korral meelde ei jäänud, kindlasti meenutatakse aga teadmist, et USAs ei olegi ametlikku riigikeelt, et inglise keelde lisandub üks uus sõna iga kahe tunni järel ja et 2020. aasta Aasta Sõna tiitel kuulub vähemalt inglise keeles sõnale “Quarantine” ehk “karantiin”. Seega võib öelda, et uusi teadmisi saab koguda ka siis, kui oled juba pikalt millegagi tegelenud või õppinud.

Inglise keele õpetajad Anneli Vetka ja Kaja Oja

Vene keele kõik tegevused toimusid ainetundides.

Kuuendikud moodustasid võistkonnad ja lahendasid Quizizz-e keskkonnas viktoriiniküsimusi Venemaa kohta.

I koht – Ralf, Tristan, Art , Egert       
II koht – Richard, Ragnar, Jasper       
III koht –  samapalju punkte said kolm võistkonda:
1. Rahe, Dagmar, Loore, Lisandra, Kadi, Kertu                                                      
2. Merili, Anett 
3. Rihanna, Lisell, Jaanika, Anni, Kristelle      

Seitsmendikud otsisid 5 minuti jooksul sõnastikust tõlkeid. Kõige rohkem ja õigesti kirjutatud sõnu leidsid:
I koht – Rivo, Simmo, Katariina 7. b klassist
II koht – Kadri, Elerin, Agnes, Kaisa 7. a klassist
III koht – Stiina, Gretely, Kaspar 7. b klassist

7. ja 8. klass osales viktoriinis, mis toimus Quizizz-e keskkonnas
I koht  – Randar, Steven, Rauno, Henri, Tobias     8. klass 
II koht – Maria Liisa, Marlen, Sandra, Änni           8. klass 
Sten-Erik, Kaspar, Aleksander, Mihkel 7. klass
III koht – Katriin, Mia Maria, Marlen, Hanna-Loore, Brenda    8. klass
Enrico, Olle, Andero, Remi, Mark Luca                     8. klass              

8.ab – Tegi ainetunni põhiselt venekeelse infootsingu ja tutvustuse ühe Eesti linna kohta.
9. ab – infootsing ühe loosiga tõmmatud Eesti kirjaniku kohta+ plakati kokkupanek ja esitlus.
10. klass – venekeelse luuletuse kirjutamine ja illustreerimine, kus iga rea esitäheks oli tema enda eesnimi.
11. klass – valis ühe lühikese multika või saate, koostas ise venekeelse teksti ja luges oma teksti peale.

Tänan kõiki vene keele õppijaid!
Vene keele õpetaja Ene Vister

Saksa keele tutvustamiseks toimusid 5.ab klassile kaks tundi, kus räägiti saksa kultuurist, maast ja keelest. Tunni lõpus toimus viktoriin saksa firmade kohta, mille tulemused võis igaüks ära saata ja nii ka vabariiklikele auhindadele kandideerida.

6.ab klassile viisid 11. klassi õpilased läbi ürituse Stationen lernen/õppimine keskustes. Kokku tuli kuues jaamas võistkonnaga lahendada põnevaid keeleülesandeid, mida kontrollisid 11.klassi õpilased. Tihedas konkurentsis tuli võitjaks võistkond SCHNAPPI, kooseisus Linda Silmere ja Hugo Luts, kes kogusid 53 punkti 58st võimalikust. II kohale tuli tiim LEUTEKirke Karus ja Lisanna Tähisma 46 punktiga. Ainult kaks punkti jäi maha tiim DRACHESimeon Kümmel ja Robert Sebastian Heinsar. Õpilastele meeldis selline õppimisviis väga ja kavatseme seda ka kevadel korrata.

Terve nädala jooksul võis koolimajas näha ringiliikuvaid õpilasi nina telefonis, sest toimus ka Scrabble sõnademängu võistlus. Koolisisese võistluse parimad klasside kaupa on:
6.a Kirke Karus – 309 punkti
6.b Linda Silmere – 314 p
7.b Patrick Prunsvelt – 234
8.ab Karl Silmere – 312
9.ab Martin Mõttus – 339
10. kl Eliise Palmiste – 350
11. kl Airiin Pikk – 355

Vabariiklik  võistlus kestab 9. maini, nii et kõigil on veel võimalus oma tulemust parandada!

8.ab klassis vaatasime filmi Good bye, Lenin! Enne filmi vaatamist andis õpetaja ülevaate 90ndatest aastatest ja pärast toimus arutelu.

Koolimaja II korrusel on välja pandud ka 6.klassi õpilaste tähestikutööd ja 10. klassi etwinning projekti “Keel suhu lusti ja rõõmuga” seni tehtud ülesanded. Jaanurikuu teemaks on meem. Seni oleme tutvustanud oma kooli plakatil, mõistekaardil Otepääd ja selle lähiümbrust. Detsembris koostasime fotodest advendikalendri.

Saksa keele õpetaja Eve Gross

Otepää Gümnaasium tunnustab gümnaasiumiõpilasi õppestipendiumiga

Otepää Gümnaasium jagas esmakordselt õppestipendiume gümnaasiumiastmes õppivatele tublidele noortele. Otepää valla toel loodud stipendiumi eesmärgiks on motiveerida õppijaid saavutama paremaid õpitulemusi ning väärtustama piirkondlikku gümnaasiumiharidust.
Õppestipendiumi statuudi kohaselt makstakse õppestipendiumi välja kaks korda aastas: jaanuaris I poolaasta (september- detsember) ning juunis II poolaasta (jaanuar- mai) kursusehinnete keskmiste tulemuste eest.

Stipendiumi suuruseks väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) korral on 70 eurot kuus, heade ja väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine 4,5- 4,79) korral 50 eurot kuus.

Esmakordsele õppestipendiumile esitasid taotluse 13 gümnasisti, kellest 6 olid 10. klassi õpilased ja 7 olid 11. klassi õpilased. Noormehi oli stipendiaatide hulgas 5 ja neide 8. Väga heade tulemuste eest said kõrgema stipendiumi 6 õpilast ning tavamääraga stipendiumi 7 õpilast. Perioodi eest september- detsember 2020 maksti jaanuaris välja stipendiume kokku 3080 euro eest. Kuna stipendiumile ei rakendu tulumaks, saavad õpilased stipendiumi kätte täies ulatuses. Lisaks ei arvestata stipendiumi määramisel õpilase elukohajärgset sissekirjutust. Ühe õppeaasta õppestipendiumi eelarvefondina on arvestatud 7000 eurot.

Otepää Gümnaasium tunnustab  I poolaastal õppestipendiumiga väga heade õpitulemuste eest järgnevaid õpilasi:

Helis Hein
Kreete Kuusk
Andres Luik
Eliise Palmiste
Uku Sau
Annabel Urm

Otepää Gümnaasium tunnustab I poolaastal õppestipendiumiga heade ja  väga heade õpitulemuste eest järgnevaid õpilasi:

Helen Hein
Kristjan Kattai
*** (ei soovi nime avalikustada)
Mikk- Martten Meema
*** (ei soovi nime avalikustada)
Laura Terandi
Robin Värk

Koolina oleme ääretult uhked oma õpilaste üle! Loodame, et õppestipendium motiveerib veel enam pingutama ja haridust väärtustama.

Oleme väga tänulikud Otepää vallavalitsusele, kelle toel stipendium on ellu kutsutud! Aitäh, et aitasite meie unistuse õppestipendiumist realiseerida ja peate oluliseks hea hariduse omandamist siinsamas Otepääl!

Maire Murumaa
direktor