Matkapäev

7. juunil toimus meil ülekooliline matkapäev, mille eestvedajateks oli Rohelise kooli töörühm. Matka käigus tuli noortel läbida punktides erinevaid ülesandeid, näiteks esimeses punktis oli vaja kokku panna aasta tegijate kohta pusle ja teha sellest asfaldijoonistus, veel sai mõõta karjapoisi meetodil puu kõrgust, mis kõigile üllatuseks tuli väga täpselt klassidel välja. 8 klassi 13st arvas ära täpse puu kõrguse. Tutvusime ka ilmakaartega ja proovisime määrata asimuuti.
Looduskeskuses sai tutvuda võõrliikidega, lahendasime ristsõna meie oma Otepää looduse kohta ja proovisime koostada toiduahelat.
Rannas sai proovile panna ennast kalade tundmises ja ka ise proovida kala püüda.

Veel sisustasid päeva erinevad osavusmängud, mis pakkusid palju lusti nii suurtele kui väikestele.
Päev oli väga õpetlik ja asjalik, mille eesmärk oligi koos lõbusalt aega veeta ja saada läbi selle uusi teadmisi ning muidugi liikuda värskes õhus!

Aitäh matka korraldajatele ja osalistele!

Aitäh Otepää Looduskeskusele ja Aivo Meemale, kes aitasid meie päeva muuta täiuslikuks!

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Kagu-Eesti tantsupidu „Sanna kitmine“

28.- 29. mail 2022 toimus Põlvas, Intsikurmu laululaval IV Kagu-Eesti tantsupidu „Sanna kitmine“. Saun on muistsete eestlaste püha paik – see on seotud elu alguse ja lõpuga ning hoiab endas põlvkondade viisi meeleolukaid lugusid vihtlemisest, õlle tarbimisest ning keha turgutamisest.
Otepää Gümnaasiumist osales tantsupeol 5 rühma: 3. ja 4. klassi tantsurühm, 6. klasside tantsurühm, 7. klasside tantsurühm, noorterühm ja õpetajate tantsurühm „Merill“.

Meie kooli tantsijaid proovipäeval vihm ja porine ilm ei heidutanud ning tantsulusti jagus veel kauemakski. Peopäeval suutsid meie säravad noored ning südikad õpetajad kohale tuua ilusa ilma, päikese ja meeldejäävalt rõõmsa peomeeleolu.
Aitäh kõikidele tantsijatele ilusa peo eest!
Aitäh vanematele ning sõpradele, kes meie tublidele tantsijatele kaasa elasid!
Aitäh meie hindamatule juhendajale, Kaire Ojaveele!
Meie rahvatantsijad on sitked ja tantsinud läbi vihma päikese poole!

Pildigalerii on siin.

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja

Dronootika ja droonipäev

Droonid on ägedad innovaatlised asjad tänases koolielus, muutes õppetöö huvitavamaks. Droonid ei ole lihtsalt lennutamiseks vaid nendega saab programmeerida ja lahendada iga-päeva ülesandeid. Nutitunnid õpilastele meeldivad.

Otepää Gümnaasium soetas endale Progetiigri koostööl Tello Edu ja Rodeo droonid. Tänu uutele õppevahenditele on õppekavas  gümnaasiumi astmes dronootika valikkursus ning põhikooli tundides on võimalik kasutada droone aine omandamiseks. Lisaks on võimalus huvilistel osaleda robootika huviringis ning Unicorn Squadi tehnikaringis, et põhjalikumalt tutvuda droonidega. 

Dronootika valikkursus on põnev ja väljakutseid esitav õppeprogramm, millega on liitunud üksikud koolid ja nende hulgas ka Otepüü Gümnaasium. Valikkursusel uuritakse ja katsetatakse nutiseadmeid, helitehnikat,  pilti ja valgust – teemadeks on erinevad valdkonnad, kus saab kasutada droonindust. Lisaks saavad õpilased ülevaate  digi- ja droonitehnoloogia ohutuse ja eetika teemadest. Dronootika valikkursusel puuduvad kindlad kriteeriumid ja iga kool mõtestab oma kursuse, mis vastab juhendaja ja õpilaste võimekusele ning vahenditele. Otepää Gümnaasiumi lõppeva õppeaasta dronootika valikkursus paelus õpilasi.

24. mail oli dronootika valikkursuse raames Otepää Gümnaasiums  külas Hades Geodeesia ettevõte, kes tutvustas droonide võimalustest igapäevatöös.  Droonide mõte on jäädvustada õhus punktid ja pildid, et nendest andmetest koostada 3D mudel virtuaalseks vaatamiseks.

31. mail korraldati Otepää Gümnaasiumis dronootika valikkursuse raames Lõuna-Eesti Droonipäev, kus asjast huvitatud õpilased, juhendajad ja  õpetajad said täpsema ülevaate uusimatest droonidest, nende kasutusvõimalustest klassiõppes ja õuesõppes kui ka kehtivast seadusandlusest.

Droonipäeval oli 52 osalejat erinevatest koolidest: Tartu Herbert Masingu kool, Tõrva Gümnaasium, Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool, Pühajärve põhikool, Luunja keskkool, Ilmatsalu põhikool, Tartu Annelinna Gümnaasium ja Otepää Gümnaasium. Esinejateks olid Transpordiamet, Lennuakadeemia, HK Unicorn Squad, droon.ee ja Taltech. Droonipäeval toimusid töötoad, tutvustati TELLO EDU droonide kasutamisvõimalusi matemaatikatunnis, igapäevaprobleemide ja loogiliste ülesannete lahendamisel. Oli põnev ja inspireeriv droonipäev.

Ma tänan droonipäeval  osalejaid aktiivse kaasaloomise eest. Minu lugupidamine külalisesinejatele ja Otepää Gümnaasiumi õpetajatele, kes lubasid kasutada oma klassiruume töötubade läbiviimiseks. Tänan Otepää Gümnaasiumi IT juhti, kes oli abiks tehniliste küsimuste lahendamisel.

Lõuna-Eesti Droonipäevale soovin jätkusuutlikust, kestmist ja arenemist.

Terje Tammekivi
robootika- ja tehnikaringide juhendaja

Helis Hein oli uurimistööde võistlusel edukas

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts korraldas käesoleval õppeaastal juba 23. korda õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlust Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, mille seekordne teema oli „Aja märgid – inimene, aeg, koht“. Lisaks uurimistöödele võisteldi ka loov- ja praktiliste tööde kategoorias.

Uurimistööde žürii, mis koosnes Tartu Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi esindajatest, andis gümnaasiumiastme uurimistööde kategoorias välja 6 auhinnalist kohta ning 10 raamatupreemiat. Raamatupreemia saajate hulgas oli ka Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Helis Hein oma uurimistööga „Ühe krundi lugu Otepää Pikk tn 17 näitel“. Koos raamatupreemiaga anti ka vabariigi presidendi allkirjastatud tänukiri.

13. mail Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis toimunud võistluse lõppkonverentsil tegid ettekande kolm parima uurimistöö koostajat nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmest ning kaks loovtöö või praktilise töö autorit põhikoolist ja gümnaasiumist. Konverentsil esinesid nii uurimistööde žürii kui loovtööde žürii esindaja, kes tegid kokkuvõtte võistlusele laekunud töödest. Päeva lõpetas bankett.

Võistluse tulemused on leitavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehelt: https://eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2021-2022/

Uurimistööde ja praktiliste tööde võistlus toimub ka järgmisel aastal ning juba on teada ka teema – „Vabadus, võrdsus, vendlus“. Võistlusele oodatakse lisaks uurimistöödele ka loovtöid ja praktilisi töid, mida on võimalik teemaga seostada.

Heivi Truu,
Helise uurimistöö juhendaja

Otepää Gümnaasiumi õpetaja Mariia Medvichuk sai kaitseväe juhataja tänuavalduse

Otepää Gümnaasiumi õpetaja Mariia Medvichuk sai 25. mail meeldiva üllatuse osaliseks, kui leitnant Janno Isat Eesti Kaitseväe peastaabist tuli teda õnnitlema. Õpetaja Mariia Medvichukile anti üle kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi allkirjastatud tänuavaldus märkimisväärse panuse eest tsiviil- sõjalise koostöö toetamisel õppusel Siil 2022.

Leitnant Janno Isati sõnutsi tõlkis õpetaja Mariia Medvichuk suurõppuse Siil 2022 infolehed ukraina keelde, aidates seeläbi kaasa õppustega kaasneva olulise teabe mõistmisele ning võimalike tekkivate hirmude vähendamisele. Õpetaja Mariia Medvichuk selgitas, et tegemist oli talle endalegi põneva väljakutsega, mis pakkus vaheldust igapäevasele koolitööle.

Oleme kooliperega uhked oma õpetaja üle!

Maire Murumaa
direktor
Otepää Gümnaasium