Võõrkeelte nädal

24.- 28. jaanuaril viidi koolis läbi erinevaid tegevusi võõrkeelte tundides. Igal päeval kõlas 1. ja 2. vahetunni ajal võõrkeelne muusika.

INGLISE KEEL

Teisipäeval toimus Spelling Bee võitlus 4.-6. kl õpilastele.

 Parimad 4. kl olid Mattias Kiiver, Mette Marii Orussaar, Katariina Käis.

5. kl Jakob Pirnipuu ja Lily Pajumägi.

6. kl Laura Pirnipuu, Lisete Liivamägi, Sten Hiir. Kiidame kõiki osavõtjaid julguse eest! Suur tänu Mikk- Martin Meemale, kes aitas läbi viia seda üritust.

Kolmapäeval võistlesid 9.- 12. kl võistkonnad Kahootis. Vastata tuli inglise-, saksa- ja vene keelsetele küsimustele. Kõige kiirem ja nutikam oli 9.b klassi võistkond kooseisus Hanna Loore Kukk, Katriin Ostrak, Karl Silmere

Neljapäeval tegid Kahooti 7.-8. klasside õpilased. Selle võistluse võitis 8.b klass, koosseisus Katarina Kivimäe, Lisanna Lubi, Riona Andra Reigo. Kiidame kõiki võistkondi osavõtu eest!

8. klassides ning gümnaasiumi klassides tegime Kahoote: Ühendkuningriikide vaatamisväärsused (The Globe Theatre, Westminster Abbey, The Tower of London etc.) ja kuulsad inimesed (W. Churchill, M.Thatcher, J.K.Rowling, K.Knightley etc.) ning selgitasime välja ka parimad raskete sõnade kirjutajad (exaggerate; handkerchief, diarrhea etc.). Gümnaasiumi klassid kirjutasid 11-sõna luuletust. 8. klassid mängisid Aliast.
3. klassiga sai tehtud ristsõnu, millest hiljem koostatakse kogumik Tera keskkonda.
7.a tegi plakateid teemal “My favourite sport”.
10. klass kirjutas luuletusi, mille teema said nad ise valida. Samuti said nad valida luuletuse stiili (kas lõpud riimuvad või esimesed tähed moodustavad sõna).

4. kl õpilased õppisid dramatiseeringu „Goldilocks and Three Bears“.

6.a õpilased koostasid tundides ja kandsid ette esitlused erinevatest festivalidest maailmas ning koostasid üheteistkümne sõna luuletusi

7.b ja 9. klassid kirjutasid 11-sõna luuletusi.

VENE KEEL

6.ab – Quizziz.com viktoriin.
7. – 10. klass kirjutas ja illustreeris luuletusi (luuletuse teemaks oli vastavalt hetkel läbitav teema)
7.ab – Luuletus (Teema: Meie kool).
1. kirjuta üksteise alla 7 nimisõna mitmuses
2. kirjuta iga nimisõna ette sisult ja vormilt sobiv omadussõna
3. kirjuta omadussõna ja nimisõna järele sisult sobiv tegusõna mineviku ajavormis
8.ab – Luuletus (Teema: Meie pere ja kool)
Kirjuta luuletus – eesnime esitäht on iga rea sõna algustäht.
9.ab klass – Kirjuta luuletus CINQUAIN /sinkuein/. Teema: Техника
Omapärane salm, kus ei pea olema riimumist. Luuletus koosneb 5 reast ja 11 sõnast
10. klass – Luuletus (Teema: Tehnika)
11. klass – АЛИАС – Sõnade seletus – iga õpilane sai ühe sõna ja püüdis seda teiste sõnadega selgitada – teised püüdsid arvata, mis sõnaga tegemist.

SAKSA KEEL

Võõrkeelte nädalal sai iga saksa keele rühm osaleda erinevate ülesannetega.

6. klassidele toimus jaamades õppimine, mida viisid läbi 10. ja 11. klasside õpilased.

Muusikakooli kahel korrusel ootasid võistkondi erinevad ülesanded saksa keele ja maa kohta, näiteks tunne Saksamaa kaarti, koosta dialoog, leia sõna- ja pildipaare, tunne nädalapäevi, sõnauss, pööra tegusõnu.

Pingelises võistluses saavutas I koha võistkond Schnappi – Kärt Lubi ja Marten Paavo, kes said 59 punktist 55,5 punkti. II ja III koht läksid jagamisele. Kuna võiskond Ich bin Kenneth oli üheliikmeline, siis tuleb tunnustada Kenneth Kamla siiski II koha vääriliseks ja võistkond Estland koosseisus Heili Kann ja Lisandra Loigu III koha saajateks.

8.b, 10. ja 11. klassi saksa keele õppijad käisid kokkamas. Küpsetati Austria päritolu rebitavat pannkooki Kaiserschmarrn. Kuigi kõik rühmad tegid ühe ja sama retsepti järgi, olid eriti maitsvad 11. klassi pannkoogid, mille valmistamisel kasutati mahemune. Parim kokk oli samuti 11. klassi õpilane Carl-Andre Wulff. Lisaks kokkajatele endile aitasid degusteerida õpetajad Ave ja Ly, klassijuhatajad Marika ja Ene ning raamatukoguhoidja Kadri. Samuti valmivad nendes rühmades esitlused ja kokkuvõtted kokkamisest (esitlust vt siit).

Teistes saksa keele rühmades valmisid plakatid saksa keele ja meelega seotud teemadel. 6. klass tegi plakateid Eesti ja saksakeelt kõnelevate riikide kohta. 7. klass valis riiete ja toitude teemad. 9. klass otsis oma Saksamaa pilti ning tüüpilist sakslast. Pärast tuli oma plakatit teistele tutvustada.

Tänan südamest kõiki saksa keele õppijaid. Sellist innukust ja tegutsemislusti oli rõõm näha ning kogeda ja selle käigus toimus õppimine linnulennult.

Võõrkeelte õpetajad

Emakeeleolümpiaadi tulemused

„Nagu kaunis heli kandlekeelest,
kõlad kõrvu, Eesti emakeel.“
(Karl August Hermann)

1.veebruaril toimus vabariikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor, millest meie koolist võttis osa 19 tublimat keeletundjat 7.-12. klassini. Ülesandeid tuli lahendada veebis kahe tunni jooksul.

Nooremas vanuseastmes (7.-8. klass) saavutas Valgamaa 26 õpilase hulgas II koha Helena Elmet 7.b klassist. Keskmises astmes (9.-10.klass) osales meie koolist 4 õpilast, kes kõik platseerusid pingerea etteotsa. 23  osavõtja seas saavutas I koha Katriin Ostrak ja III koha Karl Silmere 9. b klassist. Neile järgnesid vaid 1-2 punktiste vahedega Kirke Tamm (10. klass) ning Mia Maria Arminen (9.b).

11.-12. klasside 23 osavõtja seast pälvis III koha 11. klassi õpilane Helis Hein.

Emakeeleõpetajad tänavad ja kiidavad kõiki osalejaid ja loodavad, et huvi oma emakeele uurimise ja arendamise vastu jätkub neil ka edaspidi.

Eesti keele õpetajate nimel Marika Paavo

Väga head tulemused ajaloo-olümpiaadilt

19.-20. jaanuaril 2022 toimunud ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor oli esmakordselt elektrooniline ning osaleda said 6.-12. klassi õpilased oma koolimajas. Meie koolist osales 6 õpilast 7., 9. ja 12. klassist. Elektroonilise olümpiaadi tulemused on esitatud piirkondlikult, kuid võimalik on näha ka üleriigilist järjestust.

7. klassi õpilased lahendasid ülesandeid viikingite kohta. Valgamaalt osales 20 õpilast ning 7.b klassi õpilane Richard Rikka saavutas I koha. Üleriigilises arvestuses sai ta 504 osavõtja seas väga tubli 43. koha. 7.a klassi õpilane Art Asi saavutas maakondlikus arvestuses 7. koha ja Robert Sebastian Heinsar 7.b klassist 11. koha.  

9. klassi õpilased lahendasid ülesandeid Eesti Vabadussõja ja Tartu rahu kohta. See oli kõige arvukama osavõtjaskonnaga grupp, osales 638 õpilast üle Eesti. 9.b klassi õpilane Karl Silmere saavutas Valgamaal I koha ning üleriigilises arvestuses 5. koha väga tugeva punktisummaga – 93,7 -, mis oli võrdne 4. koha saanud õpilase tulemusega, kuid võrdsete punktide korral  sai määravaks lahendamise aeg. Väga tubli oli ka 9.b klassi õpilane Brenda Järv, kes saavutas Valgamaa arvestuses III koha.

Gümnaasiumiastet esindas Uku Sau 12. klassist, kes lahendas ülesandeid II maailmasõja teemal ja saavutas Valgamaal II koha ning üleriigilises arvestuses 45. koha 394 osavõtja hulgas.

Täname ja kiidame kõiki osalejaid!

Ajalooõpetajad Heivi Truu ja Ly Tannis-Vinni

Otepää Gümnaasiumis selgusid õppestipendiumid

Otepää Gümnaasiumis rakendus 2020. aastal õppestipendiumite maksmise kord õpilaste õpimotivatsiooni toetamiseks ning tublimate õppurite tunnustamiseks. Kooliperena oleme õnnelikud, et stipendiaatide arv on hakanud tõusma ning õpilaste motivatsioon väga häid tulemusi saavutada on tõusnud. Koolina oleme väga uhked, et saime määrata õppestipendiumi lausa 16 gümnaasiumiastme õpilasele, kellest 4 õpib 10. klassis, 8 õpib 11. klassis ja 4 õpib 12. klassis.

I poolaastal, ajavahemikus september- detsember 2021, saavutasid  head ja väga head õpitulemused (kursusehinnete keskmine 4,5-4,79) ning määrati õppestipendium 50 eurot kuus järgmistele õpilastele:

 1. Martin Mõttus
 2. Aleks Mägi
 3. Kirke Tamm
 4. Helis Hein
 5. Mikk-Martten Meema

I poolaastal, ajavahemikus september- detsember 2021, saavutasid  väga head õpitulemused (kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) ning määrati õppestipendium 70 eurot kuus järgmistele õpilastele:

 1. Kadi Vindi
 2. Lauri Leis
 3. Kelly-Bettan Kreek
 4. Janser-Jax Lang
 5. *** (ei soovi nime avaldada)
 6. Eliise Palmiste
 7. Andres Luik
 8. Kreete Kuusk
 9. Helen Hein
 10. Annabel Urm
 11. Uku Sau

Otepää Gümnaasium tänab õpilaste vanemaid laste toetamise eest haridusteel ning Otepää Vallavalitsust gümnaasiumiõpingute väärtustamise ja rahalise toetamise eest.

Maire Murumaa
direktor

Algklasside lumememmepäev

19. jaanuaril toimus koolis algklasside lumememmepäev, kus 1.-4. klassi õpilased meisterdasid kooli ümbrusesse lumememmesid. Päeva tegi meeldivaks mõnus sulailm ja memmed kerkisid väga lõbusas meeleolus. Ühtlasi oli ka eesmärk kutsuda lapsi rohkem õues liikuma.


Päeva idee tuli 18. jaanuaril toimunud ülemaailmsest lumememmepäevast, mis sai alguse Saksamaalt ja seda on peetud aastast 2010. Päeva algatajaks oli Cornelius Graetz, kellele kuulub maailma suurim lumememmede kogu. Tema arvates on lumememmed sõbralikud ja sümpaatsed tegelased, keda tuntakse üle kogu maailma. Lumememmed aitavad meil tähelepanu pöörata kliimamuutustele. See päev peaks meid panema mõtlema kui tore on teha päris lumest memme.

Pildigalerii on siin. (fotode autor K. Lillis)

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja