Neljapäeval, 15. oktoobril toimub Otepää Gümnaasiumis “Otude” ristimine. Sellel aastal riietuvad Otud ehk 10. klassi õpilased ehitajateks, taluniteks ja korstnapühkijateks. Orienteeruvalt kell 16.00 võib Otusid näha ka Otepää linnas ringi kõndimas.
Päeva lõpetab koolidisko, kuhu on oodatud kõik õpilased. Disko algus 19.00 ja lõpp 22.00

Otudele soovib jõudu ja jaksu 12. klass!Muusikaõpetuse riiklikul olümpiaadil esindas Valgamaad taas meie kooli õpilane

9.–10. oktoobril toimus Tallinnas muusikaõpetuse üleriigiline olümpiaad. Võisteldi põhikooli ja gümnaasiumi arvestuses. Meie kooli ja ühtlasi Valgamaad esindas väga väärikalt 10. klassi õpilane Eliise Palmiste. Eliise astus üleriigilises voorus üles juba teist korda. Aitäh Eliisele!

Muusikaõpetuse olümpiaad toimub üle aasta ja seekordne võistlus oli eriline, kuna toimus 10. korda. Otepää Gümnaasiumi õpilased on pääsenud oma kooli ja maakonda lõppvooru esindama kõigil kümnel korral. Teen sel puhul oma tublidele õpilastele sügava kummarduse ja kiidan nende südikust ning esinemisjulgust. Nende isikuomadusteta poleks sel olümpiaadil midagi peale hakata. Loodan, et säravaid muusikaandeid jagub ka järgmistele olümpiaadidele.

Muusikaõpetaja Eve

Meeldejääv õppepäev rabas

On välja kujunenud õppekäigud, mida võetakse ette igal õppeaastal. Üks nendest on retk rabasse. Tavaliselt kevadeti, siis kui õitseb sookail ja soo on täis iseäralikku lõhna, võetakse 6. klassi õpilastega ette teekond Luhasohu või Meenikunno rabasse. See kevad tuli aga viirusega. Siiski kuldne sügis, mis kostitab süsimustade kuke- ja punapõsksete kuremarjadega, andis võimaluse minna rappa.

7. oktoobril käisid 7. klassi õpilased Meenikunna rabas. Raba programmi viisid läbi keskkonnahariduse spetsialistid Margit Turb ja Mari Kala. Programmi käigus tutvuti raba kui elukeskkonnaga, õpiti tundma liikide omavahelisi seoseid ja kohastumisi rabas hakkama saamiseks. Praktiliste tegevustena hinnati laukavee värvust ja mõõdeti selle temperatuuri, uuriti rabataimi ning võrreldi elurikkust rabas ja raba servas.

Täname juhendajaid, kes viisid läbi meeldejääva õppepäeva.

Loodusainete õpetaja
Mariana Naaber

Otepää Gümnaasiumi sünnipäev ja õpetajate päev

Fotod: T. Palmise

Esmaspäeval, 5. oktoobril, toimusid Otepää Gümnaasiumis traditsiooniline  õpetajate päeva ja kooli sünnipäeva tähistamised. Õpetajate päeva viisid läbi abituuriumi õpilased, kes kehastusid koostöös mõne 11. klassi õpilasega ka tollel päeval ise õpetajateks. Koolipäev algas kogu koolile aulas, kus esmalt edastas kooli 113. sünnipäevaks tervituse õpilasesinduse liige Kirke Karus. Seejärel allkirjastasid direktor Maire Murumaa ja õpetajate päeval direktori kohuseid täitnud Taavi Koppel koolirahu lepingu ning anti volitused üle abituuriumile päeva edasi juhtida.

Pärast aktust möödus päev ainetundides, kus tunde andsid abituuriumi ja 11. klassi õpilased. Tunnid möödusid meeleolukalt ning edukalt, kus õpetajateks kehastunud kooliõpilased said omal nahal tunda õpetajatöö võlusid ja valusid.

Otepää Gümnaasium tunnustab aasta õpetajaid

Õpetaja Heivi Truu on mitmekülgne õpetaja, kelle põhimissiooniks on eesti rahvuskultuuri ja eestluse toetamine läbi ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse tundide. Õpetaja Heivi on projekti „Ajarännak“ eestvedaja, mille raames on koolipere saanud juba 3 aastal olla osaline kultuuriloo taaselustamisel läbi mitmekülgsete ja põnevate tegevuste. Õpetaja Heivi oskab õpilastes tekitada tahet uurida ja avastada ning suunab neid ise mõtlema ja järeldusi tegema. Õpetaja Heivi õpilased on maakonnas silma paistnud suurepäraste teadmistega olümpiaadidel ning oleme eriti uhked 2019/2020 õpilaste ajalooalaste uurimustööde võistlusel uurimistööde kategoorias Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, õpilase Kaur Kadaja 1. koha saavutuse üle. Õpetaja Heivi on oma töös põhjalik ning leiab erinevaid võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks- olgu selleks siis digivahendite kasutamine või „Tagasi kooli“ projekti raames erinevate valdkondade inimeste kaasamine õppetundidesse. Klassijuhatajana on õpetaja Heivi hooliv, iga õpilast märkav ning arvestav. Ainesektsiooni liikmena on õpetaja Heivi panustanud koolielu mitmekesistamisele. Tema teadmisi ja professionaalsust on kõrgelt välja toonud praktikal viibinud õpetajad. Õpetaja Heivi on tõeline õpetaja!

Õpetaja Kaidi Palmiste energiat jagub mitmele tegevusele- ta õpetab matemaatikat, toetab tuge vajavaid õpilasi, suunab lapsi klassijuhatajana, tegutseb ainesektsioonis ja esindab õpetajaid hoolekogus.
Õpetaja Kaidi on konkreetse väljaütlemisega, enesekindel ja heasoovlik. Oma põhjaliku loomusega on ta suureks abiks nii kooli dokumentide väljatöötamisel kui kollegiaalses tegevuses. Ta on õpetaja, kellega saab alati arvestada, kes on pühendunud ja õpilaste arengu toetamisele orienteeritud. Õpilastega töötades seab õpetaja Kaidi kindlad eesmärgid ning teeb õppijat toetavaid kokkuleppeid. Tema panus paistab silma nii mahajääjate tulemuste parenemises kui ka õpihimulisemate kõrgetes saavutustes maakonna olümpiaadidel.
Õpetaja Kaidi on iga kooliliiget arvestav õpetaja, kes teeb oma tööd hingega.

Õpetaja Eve Eljand on meie kooli muusikasammas! Ta on emotsionaalne, energiline, nõudlik, väärikas ja konkreetsust armastav õpetaja. Ta suudab muusikaga kõiki nakatada ja on kindlasti oma ala tulihingeline fanaatik. Oma töös ei lepi ta poole saavutusega vaid otsib alati lahendusi ja innustab rohkem pingutama. Ta on õpetaja, kes väärtustab teadmisi ja hindab kõrgelt oskust teadmisi igapäevaelus rakendada. Tema põhjaliku ja toetava töö tulemusena on meie kooli õpilased saavutanud kõrgeid tulemusi olümpiaadidel.
Õpetaja Eve on eeskuju, kes on oma tööle pühendunud. Peale töist koolipäeva jätkab õpetaja Eve kooridega mis kestavad hiliste õhtutundideni. Lisaks jätkub õpetaja Evel häid mõtteid ja energiat ainesektsiooni töös kaasalöömiseks. Õpetaja Eve on õpetaja, kes paneb hinged helisema!

Lapsevanemate märgatud ja tunnustamiseks esitatud

Õpetaja Pille Möll on uuendustele avatud klassijuhataja Otepää Gümnaasiumis. Tipptasemel õpetaja ning heasüdamlik inimene, kes innustab lapsi ja on hea koostööpartner lapsevanematele. Õpetaja Pille oskab luua turvalise, motiveeriva ja koostöise õpikeskkonna. Õpetaja Pille suunab õpilasi lahendusi otsima ja julgustab nõrgemaid. Tema õpilased on olnud tublid osalejad piirkondlikel olümpiaadidel. Ta on õpetajana veendunud, et iga õpilane vajab õnnestumiseks vaid pisikest tõuget. Lapsed armastavad õpetaja Pillet just tema lihtsa ja abivalmi oleku tõttu, vahepeal on ta ka ise krutskeid täis ja seepärast lapsed usaldavad teda. Tänu sellele, et Pille pole lasknud lapsemeelsusel endas kaotsi minna, ongi ta laste lemmikõpetaja!

Maire Murumaa
Otepää Gümnaasiumi direktor