Tööpakkumised

Otepää Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • Füüsikaõpetaja (sh gümnaasiumi õppekava valikkursused) asenduskoht, tööleasumise aeg 24. august 2020;
  • Põhikooliastme inglise keele õpetaja (asenduskoht) koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020;
  • Põhikooli- ja gümnaasiumiastme inglise keele õpetaja koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020;
  • Ajalooõpetaja koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020.

Lisaks pakume tööd gümnaasiumi valikainete õpetajatele (majandus, meditsiin).

Konkursi tähtaeg on 07. august 2020 kell 12.00.

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Konkursil arvestatakse ainult tähtajaks laekunud avaldustega.

Dokumente ootab kool elektrooniliselt e-posti aadressile kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Otepää Gümnaasium, Koolitare 5, 67403 Otepää.

Lisainfo tööpakkumiste kohta: direktor Maire Murumaa (maire@nuustaku.edu.ee).